de bronnen

Stamboom Op Heij


De online bronnen voor stamboom Op Heij
Stamboomonderzoek doen naar familie Op Heij? Begin hieronder met een overzicht van aanpak en bronnen voor de stamboom van familie Op Heij. De bronnen op deze page zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor familie Op Heij.
Tip: naast de verwijzingen op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van de stamboom Op Heij in 5 minuten


Het starten met stamboom Op Heij is eigenlijk erg simpel. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboomonderzoek zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Op Heij
De stamboom maken Op Heij

Stamboomonderzoek naar Op Heij - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Op Heij hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Op Heij.

Op deze site vindt u veel tips en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Op Heij.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Op Heij uitvoeren.

Stamboomonderzoek Op Heij
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Op Heij

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Op Heij
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Op Heij

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Zaken om rekening mee te houden

Bij stamboomonderzoek naar Op Heij is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

 • Een identieke (achter)naam Op Heij betekent niet per definitie dat er een bloedband is (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens fouten zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijffouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de bronnen zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Leg altijd vast waar u data gevonden hebt, zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Op Heij zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bron om auteursrechtelijke problemen te omzeilen en om direct de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Op Heij online
Op Heij online gevonden? Controleer de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Op Heij

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders snel op internet te vinden zijn?Let op: merk op dat data van anderen incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Op Heij langzamerhand uit.


familie Op Heij
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Op Heij

Snel veel informatie vinden voor familie Op Heij? Zoek resultaat op de volgende sites:

 • CBG Op Heij
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Op Heij".

 • MyHeritage.com Op Heij
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Op Heij.
 • FamilySearch.org Op Heij
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Op Heij.

 • Zoek "Op Heij" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

De stamboom Op Heij steeds verder uitzoeken

Ga steeds verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Op Heij. Kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Op Heij: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Op Heij: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Op Heij: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Op Heij: dit is onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van de achternaam Op Heij te vinden, de stamvader Op Heij en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de voorvaders.

De stamreeks Op Heij geeft een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Op Heij
Stamvader Op Heij is de naamgever van de familie Op Heij


stamreeks Op Heij
kwartierstaat Op Heij
genealogie Op Heij
parenteel Op Heij

Wat betekent de naam Op Heij?

Wat betekent de naam Op Heij? Uw voorouders hebben een naam aangenomengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Op Heij op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Op Heij
Wat betekent Op Heij?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Op Heij. Zoek betekenis van Op Heij »

Waar komt de familienaam Op Heij vandaan?

De naam Op Heij bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut ziet u waar Op Heij in Nederland of België veel gehanteerd wordt - een aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. U kunt vervolgens in gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Op Heij

De naam Op Heij: Waar komt Op Heij nu vandaan? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Op Heij (NL) »

België:
Zoek herkomst van Op Heij (BE) »

Programmatuur

Wanneer u een tijdje bezig bent geweest met stamboomonderzoek naar familie Op Heij ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is vaak veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en de verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Heeft de familie Op Heij een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Op Heij die alleen mag gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Op Heij bekend?

Zoek naar familiewapen "Op Heij"

Kunt u geen familiewapen Op Heij vinden, dan wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldisch expert te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Op Heij laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse delen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Op Heij, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Schrijfwijzen Op Heij?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Op Heij?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Op Heij. Zoek schrijfwijzen van Op Heij »

Boeken voor stamboomonderzoek familie Op Heij

Ook in de boekhandel zijn bronnen te vinden hoe men de stamboom van familie Op Heij kan opstellen. Hier een aantal verwijzingen naar enkele van de beste online te verkrijgen genealogische boekenvoor de beginnende en gevorderderde genelogisch onderzoeker. Deze boeken kunnen helpen bij stamboomonderzoek:

Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
 

Terug in de geschiedenis Op Heij

Wanneer u al wat data van stamboomleden hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in de tijd. Ook gegevens over overleden Op Heij-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw onderzoek vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast, zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Op Heij

overleden Op Heij
Grafstenen van overleden Op Heij familieleden geven veel extra gegevens voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan deze persoon Op Heij dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Ben ik familie van de "bekende" Op Heij?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlander, bekende familie Op Heij, de beruchte boef Op Heij, of moviestar Op Heij? Dat wil niet zeggen dat u per definitie familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd figuur wil niet betekenen dat u per definitie familie bent. Er zijn veel personen die toevallig dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit waarschijnlijk.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de bekende persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen beroemde figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de stamboom of genealogie van de bekende Op Heij wellicht al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Op Heij ?
Maken beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Op Heij?

Google eens op "stamboom Op Heij" of "genealogie Op Heij" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw familie Op Heij:

Wie heet er nog meer Op Heij?

Wie heten er ook Op Heij? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw onderzoek.


meer familie Op Heij
Wie heet er ook Op Heij? Zoek bekende of onbekende familieleden op, op Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Geef de familiegeschiedenis Op Heij kleur

Genealogisch onderzoek geeft in de regel alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier zijn een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Op Heij
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek een lokaal museum


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Op Heij:

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Op Heij
Hoe leefde Op Heij vroeger? Het beroemde kunstwerk van Brueghel geeft een beeld hoe mensen in het verleden leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Bibliografie Op Heij
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Op Heij voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin Op Heij voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Op Heij in het Nationaal Archief.

Aanvullende ideeën voor de stamboom Op Heij

U zoekt extra ideeën om meer te weten te komen over de stamboom van familie Op Heij? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Op Heij
Lees meer over stamboomononderzoek naar Op Heij

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan gegevens om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet of ga er langs om informatie over familie op te zoeken.

Regionale historische archieven:

Naast archieven hebben gemeenten zelf ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Op Heij
Vind meer informatie over familie Op Heij in de archieven.

Is familie Op Heij van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag wel eens voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder wellicht ook van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Op Heij deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Op Heij. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Nederlandse adelijke families

Aavullende informatie voor de stamboom Op Heij

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Op Heij? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Op Heij uitzoeken
Meer weten over Op Heij?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Aarns | stamboom Agyemang | stamboom Altman | stamboom El Aissati | stamboom Abeln