de online bronnen

Stamboom Olgers


Overzicht van de gegevens voor stamboom Olgers
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Olgers? Begin hieronder met een overzicht van aanpak en bronnen voor de stamboom van familie Olgers. De bronnen op deze pagina zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor uw familie Olgers.
Suggestie: naast de online verwijzingen op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van de stamboom Olgers in 5 minuten


Het starten met stamboom Olgers is in de basis heel simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Olgers
Uw stamboom maken Olgers

Stamboomonderzoek naar Olgers - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Olgers hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Olgers.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Olgers, zodat u snel bruikbare resultaten kunt vinden voor de stamboom Olgers.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Olgers uitvoeren.

Stamboomonderzoek Olgers
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Olgers

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Olgers
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Olgers

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Zaken om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Olgers is het belangrijk om altijd rekening te houden met de volgende punten.

 • Eenzelfde achternaam Olgers betekent niet vanzelf dat er een bloedband is (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de bronnen zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Leg altijd vast waar u gegevens ontdekt hebt, zodat u het altijd kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Olgers zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bronnen om copyright problemen te voorkomen EN daarnaast om de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Olgers online
Olgers online ontdekt? Controleer de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Olgers

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders snel op internet te zoeken zijn?Let op: merk op dat data van anderen onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Olgers
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Olgers

Eenvoudig informatie vinden voor de familie Olgers? Vind resultaat op deze websites:

 • Zoek "Olgers" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • FamilySearch.org Olgers
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Olgers.

 • MyHeritage.com Olgers
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Olgers.
 • CBG Olgers
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Olgers".

Stamboom Olgers verder laten groeien

Ga verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Olgers. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Olgers: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Olgers: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Olgers: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Olgers: dit is stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van achternaam Olgers te vinden, de stamvader Olgers en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de diverse voorouders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Olgers.

De stamreeks Olgers geeft een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Olgers
Stamvader Olgers is de naamgever van de familie Olgers


stamreeks Olgers
kwartierstaat Olgers
genealogie Olgers
parenteel Olgers

Ben ik familie van de "bekende" Olgers?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Olgers, de beruchte boef Olgers, of filmster Olgers? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd figuur wil niet zeggen dat u werkelijk familie bent. Er zijn veel mensen die per toeval dezelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de beroemde figuur, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de beroemde figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de beroemde Olgers misschien al eens door iemand is uitgeplozen.


Lid van familie Olgers ?
Maken bekende of beruchte beroemdheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Olgers?

Google eens op "stamboom Olgers" of "genealogie Olgers" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw of andere familie Olgers:

Vastleggen van alle stamboomgegevens

Er is zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle data.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Schrijfwijzen Olgers?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Olgers?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Olgers. Zoek schrijfwijzen van Olgers »

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Olgers
Hoe leefde Olgers vroeger? Het beroemde kunstwerk van Brueghel toont hoe mensen vroeger leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Olgers in het Nationaal Archief.

 • Krantenartikelen waarin Olgers voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Bibliografie Olgers
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Olgers voorkomt in de geschiedenis.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Wat betekent de naam Olgers?

Uw voorouders hebben een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Olgers vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Olgers
Wat betekent Olgers?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Olgers. Zoek betekenis van Olgers »

Heeft de familie Olgers een familiewapen?

U kunt in bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor Olgers te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Olgers die alleen kunt gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Olgers bekend?

Zoek naar familiewapen "Olgers"

Kunt u geen familiewapen voor Olgers vinden, dan wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Olgers laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Olgers, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Geef de familiegeschiedenis Olgers kleur

Stamboomonderzoek geeft alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Olgers
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Olgers:

Naslagwerken familieonderzoek naar familie Olgers

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn bronnen te vinden hoe men de genealogie van Olgers kan uitzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar enkele van de beste online te verkrijgen genealogische naslagwerken. Deze boeken kunnen helpen bij het familieonderzoek naar familie:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
Het grote familieboek
 

Wie heet er nog meer Olgers?

Wie heten er ook Olgers? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Olgers
Wie heet er nog meer Olgers? Tip: Zoek onbekende achternaamdragers op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Waar komt de familienaam Olgers vandaan?

De naam Olgers bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart ziet u waar Olgers in Nederland of België veel gehanteerd is - een sterke aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel familieleden kunt traceren. U kunt vervolgens in de gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Olgers

De naam Olgers: Maar waar komt de naam Olgers nu vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Olgers (NL) »

België:
Zoek herkomst van Olgers (BE) »

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan gegevens om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet of ga er langs om meer gegevens over familie op te speuren.

Regionale historische archieven:

Naast archieven hebben gemeenten zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Olgers
Vind meer informatie over familie Olgers in de historische archieven.

Extra ideeën

U zoekt aanvullende bronnen om meer te weten te komen over familie Olgers? Kijk dan eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Olgers
Lees meer over stamboomononderzoek naar Olgers

Terug in de geschiedenis Olgers

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt bij uw onderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online (per provincie). Bezoek de online archieven »

Grafstenen Olgers

overleden Olgers
Grafstenen van overleden Olgers familieleden geven veel informatie voor stamboomonderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan het familielid Olgers dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Is familie Olgers van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag eens voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Olgers deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Olgers. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Nederlandse adelijke families

Aavullende informatie voor de stamboom Olgers

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Olgers? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Olgers uitzoeken
Meer weten over van familie Olgers?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Barhorst | stamboom Alewijnse | stamboom De Blecourt | stamboom Boeschoten | stamboom Akcay