de beste online bronnen

Stamboom Offers


De beste bronnen en gegevens voor stamboom Offers
Onderzoek doen naar uw familie Offers? Begin hieronder met de stamboom van familie Offers. De bronnen zijn gepersonaliseerd voor familie Offers.
Suggestie: naast de online verwijzingen op deze website, kijk ook eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin uw stamboom Offers in 5 minuten


Het starten met stamboom Offers is in de basis erg eenvoudig. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Offers
Uw stamboom maken Offers

Stamboomonderzoek naar Offers - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Offers hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Offers.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Offers.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Offers voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Offers
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Offers

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Offers
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Offers

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

De stamboom steeds verder laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Offers. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Offers: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Offers: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Offers: dit betreft stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Offers: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van de achternaam Offers te vinden, de stamvader Offers en daarnaast vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders.

De stamreeks Offers geeft een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Offers
Stamvader Offers is de naamgever van de familie Offers


stamreeks Offers
kwartierstaat Offers
genealogie Offers
parenteel Offers

NB: Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Offers is het belangrijk om rekening te houden met het volgende.

 • Eenzelfde achternaam Offers betekent niet per definitie dat er een verwantschap is (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gegevens altijd met originele bronnen, indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens veel fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Leg vast waar u data ontdekt hebt, zodat u het altijd kunt controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Offers zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bron om auteursrechtelijke issues te voorkomen en daarnaast om de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Offers online
Gegevens van Offers online gevonden? Check de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Offers

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders snel op internet te vinden zijn?Let op: weet dat gegevens van anderen incorrect kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Offers langzamerhand uit.


familie Offers
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Offers

Snel informatie vinden voor de familie Offers? Zoek resultaat op deze websites:

 • FamilySearch.org Offers
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Offers.

 • CBG Offers
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Offers".

 • Zoek "Offers" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • MyHeritage.com Offers
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Offers.
 • Archieven Offers
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

Terug in de geschiedenis Offers

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw onderzoek vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast, zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Offers

overleden Offers
Grafstenen van overleden Offers familieleden geven veel aanvullende gegevens voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan deze persoon Offers dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Wie heet er nog meer Offers?

Wie heeft nog meer de naam Offers? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Offers
Wie heet er ook Offers? Zoek bekende of onbekende familieleden op, op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Wat betekent de naam Offers?

Wat betekent de naam Offers? Uw voorouders hebben een naam aangenomengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Offers op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Offers
Wat betekent Offers?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Offers. Zoek betekenis van Offers »

Vastleggen van alle stamboomgegevens

Wanneer u een tijdje bezig bent met onderzoek naar de familie Offers wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is bij onderzoek vaak zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle data.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Schrijfwijzen Offers?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Offers?


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Offers. Zoek schrijfwijzen van Offers »

Heeft de familie Offers een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor Offers te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Offers die alleen mag gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Offers oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Offers bekend?

Zoek naar familiewapen "Offers"

Kunt u geen familiewapen van Offers vinden, dan wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Offers laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse delen. Hierna staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Offers, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Historische archieven

De archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om uw stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk op internet om meer gegevens over uw familieleden te acherhalen.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Offers
Vind meer informatie over familie Offers in de lokale archieven.

Geef de familiegeschiedenis Offers kleur

Stamboomonderzoek geeft alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Offers
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Offers:

Aanvullende ideeën voor stamboomonderzoek Offers

U zoekt nog meer ideeën om meer te weten te komen over de stamboom van familie Offers? Kijk dan eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Offers
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Offers

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Mooi om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Offers
Hoe leefde Offers vroeger? Het beroemde schilderij van Brueghel toont hoe mensen vroeger leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Krantenartikelen waarin Offers voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Offers in het Nationaal Archief.

 • Bibliografie Offers
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Offers voorkomt in de geschiedenis.

 • Offers in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Offers.

Ben ik familie van de "bekende" Offers?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Offers, de beruchte boef Offers, of moviestar Offers? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen beroemd figuur wil niet betekenen dat u automatisch familie bent. Er zijn veel mensen die toevalligerwijze dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit waarschijnlijk.

Om uit te vinden of u familie bent van de bekende persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de bekende figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de stamboom of genealogie van de bekende Offers wellicht al eens door iemand is uitgezocht.


Lid van familie Offers ?
Maken bekende of beruchte figuren uit het verleden ook deel uit van uw familie Offers?

Google eens op "stamboom Offers" of "genealogie Offers" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar familie Offers:

Naslagwerken voor genealogisch onderzoek naar Offers

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn veel aanwijzingen te vinden hoe men de genealogie van Offers kan opstellen. Hier een aantal verwijzingen naar enkele van de beste online te verkrijgen naslagwerken. Deze boeken kunnen behulpzaam zijn bij het familieonderzoek naar Offers:

Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Wat is de oorsprong van de familienaam Offers?

De naam Offers bestaat zeker al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart ziet u waar Offers in Nederland of België veel gehanteerd wordt - een sterke aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. U kunt vervolgens in de gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Offers

De naam Offers: Waar komt Offers vandaan? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Offers (NL) »

België:
Zoek herkomst van Offers (BE) »

Is familie Offers van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag wel voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Offers deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Offers. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer over de stamboom Offers

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Offers? Overweeg dan het volgende:


stamboom Offers uitzoeken
Meer weten over Offers?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Achalhi | stamboom Adank | stamboom Anthonio | stamboom Albronda | stamboom Van den Aakster