de beste online bronnen

Stamboom Nagesar


De online bronnen en gegevens voor stamboom Nagesar
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Nagesar? Begin hier met de stamboom van uw familie. De bronnen op deze pagina zijn gepersonaliseerd voor uw familie.
Suggestie: naast de online verwijzingen op deze website, lees ook eens:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van stamboom Nagesar in 5 minuten


Het starten met de stamboom Nagesar is in de basis heel eenvoudig. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Nagesar
Uw stamboom maken Nagesar

Stamboomonderzoek naar Nagesar - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Nagesar hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Nagesar.

Op deze pagina vindt u veel tips en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Nagesar.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Nagesar voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Nagesar
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Nagesar

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Nagesar
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Nagesar

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Nagesar

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Nagesar. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom eenvoudig op internet te zoeken zijn?Let op: weet dat gegevens van anderen incorrect kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Nagesar
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Nagesar

Eenvoudig veel gegevens vinden voor de familie Nagesar? Vind direct resultaat op de volgende websites:

 • Zoek "Nagesar" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • CBG Nagesar
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Nagesar".

 • MyHeritage.com Nagesar
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Nagesar.
 • FamilySearch.org Nagesar
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Nagesar.

Stamboom verder laten groeien

U wilt de stamboom steeds verder laten groeien? Ga verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Nagesar. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse soorten stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Nagesar: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Nagesar: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Nagesar: dit is onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Nagesar: dit betreft onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van de achternaam Nagesar te vinden, de stamvader Nagesar en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de voorvaders.

De stamreeks Nagesar geeft een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar Nagesar.stamvader Nagesar
Stamvader Nagesar is de naamgever van de familie Nagesar


stamreeks Nagesar
kwartierstaat Nagesar
genealogie Nagesar
parenteel Nagesar

Let op: Zaken om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Nagesar is het van belang om altijd rekening te houden met het volgende.

 • Eenzelfde naam Nagesar betekent niet vanzelf dat er een bloedband is (m.a.w. dat het familie is). Controleer gevonden gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Leg altijd vast waar u data ontdekt heeft, zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Nagesar zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bron om auteursrechtelijke problemen te omzeilen en daarnaast om direct de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Nagesar online
Gegevens van Nagesar online ontdekt? Check de bronnen.

Wie heet er nog meer Nagesar?

Wie heten er ook Nagesar? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Nagesar
Wie heet er ook Nagesar? Zoek bekende of onbekende naamdragers op, op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Schrijfwijzen Nagesar?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Nagesar?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Nagesar. Zoek schrijfwijzen van Nagesar »

Terug in de geschiedenis Nagesar

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Nagesar

overleden Nagesar
Grafstenen van overleden Nagesar familieleden geven veel extra informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan het familielid Nagesar dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Historische archieven

De regionale archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om uw stamboom mee op te zetten. Kijk op internet om informatie over uw familieleden te acherhalen.

Regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Nagesar
Vind ook informatie over familie Nagesar in de regionale archieven.

Ben ik familie van de "bekende" Nagesar?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Nagesar, de beruchte crimineel Nagesar, of filmster Nagesar? U hoeft niet familie te zijn.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd persoon wil niet betekenen dat u per definitie familie bent. Er zijn veel personen die dezelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de bekende persoon, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de algemeen bekende persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de beroemde Nagesar wellicht al eens is uitgezocht.


Lid van familie Nagesar ?
Maken bekende of beruchte beroemdheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Nagesar?

Google eens op "stamboom Nagesar" of "genealogie Nagesar" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar familie Nagesar:

Vastleggen van alle gegevens

Wanneer u een tijdje druk bent geweest met stamboomonderzoek naar de familie Nagesar wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is vaak zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle data.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige programma's zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Heeft de familie Nagesar een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Nagesar die alleen mag gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Nagesar bekend?

Zoek naar familiewapen "Nagesar"

Kunt u geen familiewapen Nagesar vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Nagesar laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Nagesar, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Extra bronnen voor stamboomonderzoek Nagesar

U zoekt nog meer bronnen om meer te weten te komen over familie Nagesar? Kijk eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Nagesar
Lees meer over stamboomononderzoek naar Nagesar

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Nagesar
Hoe leefde Nagesar vroeger? Het bekende schilderij van Brueghel geeft een beeld hoe mensen vroeger leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Nagesar in het Nationaal Archief.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Bibliografie Nagesar
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Nagesar voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin Nagesar voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

Waar komt de familienaam Nagesar vandaan?

De naam Nagesar bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut ziet u waar Nagesar in Nederland of België veel gehanteerd wordt - een aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. U kunt dan in de gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Nagesar

De naam Nagesar: Wat is de herkomst van de naam Nagesar? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Nagesar (NL) »

België:
Zoek herkomst van Nagesar (BE) »

Naslagwerken stamboomonderzoek naar

Ook in de boekenwinkel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de stamboom van Nagesar kan uitzoeken. Hierbij een verwijzing naar een paar van de beste naslagwerken. Deze boeken zijn online te verkrijgen en kunnen helpen bij stamboomonderzoek familie:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
 

Wat betekent de naam Nagesar?

Uw voorouders hebben een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Nagesar vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Nagesar
Wat betekent Nagesar?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Nagesar. Zoek betekenis van Nagesar »

Geef de familiegeschiedenis Nagesar kleur

Genealogisch onderzoek geeft in de regel alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële archieven. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Nagesar
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Nagesar:

Is familie Nagesar van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat eens gesteld: "Is mijn familie of een voorouder wellicht van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Nagesar deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Nagesar. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De adelijke families

Aavullende input voor stamboom Nagesar

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Nagesar? Overweeg dan het volgende:


stamboom Nagesar uitzoeken
Meer weten over van familie Nagesar?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Acheampong | stamboom Adhin | stamboom Aarse | stamboom Van Abbema | stamboom Aalbrecht