de bronnen

Stamboom Montanus


De beste bronnen en gegevens voor stamboom Montanus
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Montanus? Begin hier met de stamboom van familie Montanus. De bronnen op deze pagina zijn zoveel mogelijk specifiek voor uw familie Montanus.
Suggestie: naast de links op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin de stamboom Montanus in 5 minuten


Het begin van de stamboom Montanus is in de basis heel eenvoudig. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Montanus
De stamboom maken Montanus

Stamboomonderzoek naar Montanus - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Montanus hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Montanus.

Op deze pagina vindt u veel tips voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Montanus, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten kunt vinden - specifiek voor stamboom Montanus.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Montanus uitvoeren.

Stamboomonderzoek Montanus
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Montanus

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Montanus
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Montanus

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Montanus. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Montanus

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Montanus. Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom eenvoudig op internet te zoeken zijn?Let op: merk op dat data van anderen incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Montanus langzamerhand uit.


familie Montanus
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Montanus

Snel veel informatie vinden voor familie Montanus? Zoek resultaat op deze sites:

 • FamilySearch.org Montanus
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Montanus.

 • WieWasWie Montanus
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Montanus".

 • CBG Montanus
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Montanus".

 • MyHeritage.com Montanus
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Montanus.

Waarschuwing: Zaken om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Montanus is het van belang om altijd rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Een identieke achternaam Montanus betekent niet automatisch dat er een verwantschap is (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele bronnen, indien mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de bronnen zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Houd altijd bij waar u gegevens gevonden hebt, zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Montanus zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bron om copyright issues te voorkomen EN om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te controleren.


Montanus online
Montanus online ontdekt? Controleer altijd de bronnen.

Stamboom meer laten groeien

Ga steeds verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Montanus. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Montanus: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Montanus: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Montanus: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Montanus: dit is stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van achternaam Montanus te vinden, de stamvader Montanus en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de diverse voorouders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Montanus geeft ook een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Montanus
Stamvader Montanus is de naamgever van de familie Montanus


stamreeks Montanus
kwartierstaat Montanus
genealogie Montanus
parenteel Montanus

Heeft de familie Montanus een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Montanus te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Montanus die alleen mag gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Montanus bekend?

Zoek naar familiewapen "Montanus"

Kunt u geen familiewapen Montanus vinden, wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Montanus laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende delen. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Montanus, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Schrijfwijzen Montanus?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Montanus?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Montanus. Zoek schrijfwijzen van Montanus »

Ben ik familie van de "bekende" Montanus?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlander, bekende familie Montanus, de beruchte crimineel Montanus, of moviestar Montanus? Dat wil niet zeggen dat u per sefamilie bent.

Dezelfde naam als een beroemd persoon wil niet zeggen dat u per definitie familie bent. Er zijn heel veel mensen die bij toeval eenzelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de bekende persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u oprecht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de beroemde Montanus misschien al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Montanus ?
Maken bekende of beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Montanus?

Google eens op "stamboom Montanus" of "genealogie Montanus" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Montanus:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Montanus
Hoe leefde Montanus in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel toont vele middeleeuwse Nederlandse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Krantenartikelen waarin Montanus voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Montanus, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Bibliografie Montanus
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Montanus voorkomt in de geschiedenis.

Wie heet er nog meer Montanus?

Wie heten er ook Montanus? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Montanus
Wie heet er ook Montanus? Zoek onbekende naamgenoten op, op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om uw stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk online om informatie over uw familieleden op te speuren.

Regionale archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Montanus
Vind ook informatie over familie Montanus in de archieven.

Terug in de geschiedenis Montanus

Wanneer u al wat gegevens van verwanten hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in het verleden. Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw onderzoek vindt bij uw onderzoek slim vast, zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Montanus

overleden Montanus
Grafstenen van overleden Montanus familieleden geven veel extra gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe deze persoon Montanus dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Boeken voor genealogisch onderzoek naar familie

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn veel bronnen te vinden hoe men de stamboom van familie Montanus kan opstellen. Hierbij een aantal verwijzingen naar een paar van de beste boeken. De volgende boeken kunnen assisteren bij het familieonderzoek:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Het grote familieboek
 

Wat betekent de naam Montanus?

Wat betekent uw naam Montanus? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Montanus vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Montanus
Wat betekent Montanus?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Montanus. Zoek betekenis van Montanus »

Aanvullende bronnen voor de stamboom Montanus

U zoekt nog meer ideeën voor de stamboom van familie Montanus? Kijk dan eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Montanus
Lees meer over stamboomononderzoek naar Montanus

Geef de familiegeschiedenis Montanus kleur

Genealogisch onderzoek geeft in de regel alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële archieven. Hier een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Montanus
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek het lokale museum


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Montanus:

Software

Er is zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle data.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige programma's zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let bij een programma op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Waar komt de naam Montanus vandaan?

De naam Montanus bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een kaart kunt u zien waar Montanus in Nederland of België veel gebruikt wordt - een aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel informatie over familieleden zult vinden. U kunt dan in gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Montanus

De naam Montanus: Waar komt de naam Montanus nu vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Montanus (NL) »

België:
Zoek herkomst van Montanus (BE) »

Is familie Montanus van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag eens voor: "Is mijn familie misschien van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Montanus deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Montanus. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De adelijke families

Meer over de stamboom Montanus

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Montanus? Bedenk dan het volgende:


stamboom Montanus uitzoeken
Meer weten over de stamboom Montanus?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Aldenzee | stamboom Aman | stamboom Behari | stamboom Apperloo | stamboom Beeuwkes