de beste online bronnen voor

Stamboom Marx


De beste online gegevens voor stamboom Marx
Benieuwd naar de stamboom van familie Marx? Begin hier met de genelaogie van uw familie. De links zijn gepersonaliseerd voor uw familie.
Tip: naast de verwijzingen op deze website, lees ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start de stamboom Marx in 5 minuten


Het begin van stamboom Marx is eigenlijk heel simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboomonderzoek zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Marx
De stamboom maken Marx

Stamboomonderzoek naar Marx - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Marx hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Marx.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Marx.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Marx uitvoeren.

Stamboomonderzoek Marx
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Marx

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Marx
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Marx

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Marx. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Waarschuwing: Om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Marx is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke achternaam Marx betekent niet vanzelf dat er een bloedband bestaat (lees: dat het familie is). Controleer gevonden gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijffouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de bronnen zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Houd altijd bij waar u gegevens ontdekt hebt. Zodat u het kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Marx zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke issues te voorkomen en om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te controleren.


Marx online
Marx online ontdekt? Controleer de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Marx

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Marx. Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom online te vinden zijn?Let op: weet dat gegevens van anderen onjuist kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Marx
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Marx

Snel gegevens vinden voor de familie Marx? Vind resultaat op de volgende websites:

 • FamilySearch.org Marx
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Marx.

 • WieWasWie Marx
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Marx".

 • CBG Marx
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Marx".

 • Archieven Marx
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • MyHeritage.com Marx
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Marx.
 • Zoek "Marx" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

De stamboom Marx uitgebreider uitzoeken

Ga steeds verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Marx. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Marx: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Marx: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Marx: dit betreft onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Marx: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van de naam Marx te vinden, de stamvader Marx en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de diverse voorouders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Marx.

De stamreeks Marx geeft ook een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar de stamboom Marx.stamvader Marx
Stamvader Marx is de naamgever van de familie Marx


stamreeks Marx
kwartierstaat Marx
genealogie Marx
parenteel Marx

Heeft de familie Marx een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Marx te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Marx die alleen mag gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Marx bekend?

Zoek naar familiewapen "Marx"

Kunt u geen familiewapen voor Marx vinden, wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het wapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Marx laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Marx, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld. De helm is niet uniek en kan verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Programmatuur

Wanneer u even bezig bent geweest met onderzoek naar familie Marx ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is bij onderzoek vaak veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens, en hun verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Terug in de geschiedenis Marx

Wanneer u al wat gegevens van familieleden hebt ontdekt, kunt u verder terug in de tijd. Ook gegevens over overleden Marx-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Marx

overleden Marx
Informatie over overleden Marx familieleden geven veel gegevens voor stamboomonderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Marx dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Ben ik familie van de "bekende" Marx?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Marx, de beruchte crimineel Marx, of moviestar Marx? Dat wil niet zeggen dat u familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd persoon wil niet betekenen dat u per definitie familie bent. Er zijn veel personen die bij toeval eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de beroemde persoon, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de algemeen bekende persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de genealogie van de bekende Marx wellicht al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Marx ?
Maken beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Marx?

 • Biografisch Portaal Marx
  Deze site geeft informatie over kopstukken en andere beroemde figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu.

 • "Marx" op Wikipedia zoeken
  Zoek of Marx voorkomt op Wikipedia (als bekend persoon of andere verwijzing)

Google eens op "stamboom Marx" of "genealogie Marx" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Marx:

Wat is de oorsprong van de naam Marx?

De naam Marx bestaat al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart ziet u waar Marx in Nederland of België veel gehanteerd is - veel gebruik geeft een sterke aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. U kunt dan in gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Marx

De naam Marx: Wat is de herkomst van Marx? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Marx (NL) »

België:
Zoek herkomst van Marx (BE) »

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan informatie om een stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk op internet of ga er langs om gegevens over familieleden te vinden.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Marx
Vind nog meer informatie over familie Marx in de regionale archieven.

Wat betekent de naam Marx?

Wat betekent de naam Marx? Uw voorouders hebben een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Marx op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Marx
Wat betekent Marx?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Marx. Zoek betekenis van Marx »

Extra ideeën voor stamboomonderzoek Marx

U zoekt aanvullende ideeën voor familie Marx? Kijk dan eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Marx
Lees meer over stamboomononderzoek naar Marx

Schrijfwijzen Marx?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Marx?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Marx. Zoek schrijfwijzen van Marx »

Naslagwerken voor familieonderzoek

Ook in de boekenwinkel zijn bronnen te vinden hoe men de stamboom van Marx kan onderzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar enkele van de beste genealogische boekenvoor de startende en gevorderderde genelogisch onderzoeker. Deze boeken zijn via internet te koop en kunnen behulpzaam zijn bij stamboomonderzoek:

Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
 

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Marx
Hoe leefde Marx vroeger? Het beroemde kunstwerk van Brueghel toont hoe mensen vroeger leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Krantenartikelen waarin Marx voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Marx, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Marx in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Marx.

 • Bibliografie Marx
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Marx voorkomt in de geschiedenis.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Marx in het Nationaal Archief.

Geef de familiegeschiedenis Marx kleur

Genealogisch onderzoek geeft in de regel alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Marx


Vind andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Marx:

Wie heet er nog meer Marx?

Wie heten er nog meer Marx? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Marx
Wie heet er ook Marx? Speur bekende of onbekende achternaamdragers op, op Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Is familie Marx van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat gesteld: "Is mijn familie of een voorouder misschien ook van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Marx deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Marx. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De adelijke families

Meer weten over stamboom Marx

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Marx? Bedenk dan het volgende:


stamboom Marx uitzoeken
Meer weten over familie Marx?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Bossenbroek | stamboom Houwing | stamboom Driehuis | stamboom Goedkoop | stamboom Gobel