de beste online bronnen voor

Stamboom Loomans


Overzicht van de beste online gegevens voor stamboom Loomans
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Loomans? Begin hier met de stamboom van uw familie. De verwijzingen op deze page zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor Loomans.
Suggestie: naast de links op deze website, kijk ook eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start uw stamboom Loomans in 5 minuten


Het starten met de stamboom Loomans is eigenlijk heel simpel. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Loomans
De stamboom maken Loomans

Stamboomonderzoek naar Loomans - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Loomans hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Loomans.

Op deze site vindt u veel tips voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Loomans, zodat u snel bruikbare resultaten kunt vinden - specifiek voor stamboom Loomans.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Loomans voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Loomans
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Loomans

Sommige families vinden het mooi hun familieverleden te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Loomans
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Loomans

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Loomans

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders snel online te vinden zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat gegevens van anderen incorrect kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Loomans
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Loomans

Eenvoudig gegevens vinden voor de familie Loomans? Vind direct resultaat op deze sites:

 • Zoek "Loomans" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • MyHeritage.com Loomans
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Loomans.
 • Archieven Loomans
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • WieWasWie Loomans
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Loomans".

De stamboom meer laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder onderzoek naar Loomans. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Loomans: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Loomans: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Loomans: dit is onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Loomans: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van de naam Loomans te vinden, de stamvader Loomans en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de diverse voorouders.

De stamreeks Loomans geeft ook een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Loomans
Stamvader Loomans is de naamgever van de familie Loomans


stamreeks Loomans
kwartierstaat Loomans
genealogie Loomans
parenteel Loomans

NB: Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Loomans is het van belang om altijd rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke achternaam Loomans betekent niet vanzelf dat er een bloedband bestaat (lees: dat het familie is). Controleer gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg altijd vast waar u gegevens gevonden heeft, zodat u het altijd kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Loomans zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke issues te omzeilen en daarnaast om de betrouwbaarheid van de gegevens te vast te stellen.


Loomans online
Loomans online gevonden? Check de oorspronkelijke bronnen.

Extra ideeën

U zoekt nog meer bronnen om meer te weten te komen over de stamboom van familie Loomans? Raadpleeg eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Loomans
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Loomans

Ben ik familie van de "bekende" Loomans?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Loomans, de beruchte crimineel Loomans, of filmster Loomans? U hoeft niet per definitie familie te zijn.

Dezelfde naam als een algemeen bekend figuur wil niet betekenen dat u werkelijk familie bent. Er zijn heel veel personen die eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde persoon, dient u stamboom onderzoek uit te voeren naar die van de algemeen bekende persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de stamboom of genealogie van de bekende Loomans misschien al eens door iemand is uitgeplozen.


Lid van familie Loomans ?
Maken bekende of beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Loomans?

Google eens op "stamboom Loomans" of "genealogie Loomans" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Loomans:

Schrijfwijzen Loomans?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Loomans?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Loomans. Zoek schrijfwijzen van Loomans »

Wie heet er nog meer Loomans?

Wie heeft nog meer de naam Loomans? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Loomans
Wie heet er nog meer Loomans? Tip: Zoek bekende of onbekende familieleden op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Terug in de geschiedenis Loomans

Wanneer u al wat gegevens van verwanten hebt ontdekt, kunt u altijd verder terug in het verleden. Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Loomans

overleden Loomans
Grafstenen van overleden Loomans familieleden geven veel aanvullende informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe het familielid Loomans dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Loomans
Hoe leefde Loomans vroeger? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont vele oude beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Loomans in het Nationaal Archief.

 • Bibliografie Loomans
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Loomans voorkomt in de geschiedenis.

 • Loomans in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Loomans.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Loomans, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Stamboom Software

Wanneer u een tijdje bezig bent met stamboomonderzoek naar familie Loomans wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens, en de verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een schat aan gegevens om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online om informatie over familie te acherhalen.

Regionale archieven:

Naast archieven hebben gemeenten of steden zelf een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen tot deze oude administraties.

informatie Loomans
Vind meer informatie over familie Loomans in de regionale archieven.

Geef de familiegeschiedenis Loomans kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële documenten. Hier een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Loomans


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Loomans:

Heeft de familie Loomans een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Loomans te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Loomans die alleen mag gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Loomans bekend?

Zoek naar familiewapen "Loomans"

Kunt u geen familiewapen van Loomans vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Loomans laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende delen. Hierna staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Loomans, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Wat betekent de naam Loomans?

Wat betekent de naam Loomans? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Loomans vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Loomans
Wat betekent Loomans?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Loomans. Zoek betekenis van Loomans »

Wat is de oorsprong van Loomans?

De naam Loomans bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart kunt u zien waar Loomans in Nederland of België veel gehanteerd is - een sterke aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel familieleden kunt vinden. U kunt vervolgens in de gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Loomans

De naam Loomans: Wat is de herkomst van Loomans? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Loomans (NL) »

België:
Zoek herkomst van Loomans (BE) »

Naslagwerken stamboomonderzoek Loomans

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn veel tips te vinden hoe men de genealogie van familie Loomans kan uitzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar een paar van de beste genealogische naslagwerkenvoor de startende en gevorderderde stamboomonderzoeker. Deze boeken zijn online te bestellen en kunnen assisteren bij stamboomonderzoek familie:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Verborgen verleden
 

Is familie Loomans van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat eens gesteld: "Is mijn familie of een voorouder van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Loomans deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Loomans. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De adelijke families

Aavullende input voor stamboom Loomans

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Loomans? Bedenk dan het volgende:


stamboom Loomans uitzoeken
Meer weten over familie Loomans?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Van der Put | stamboom Van Oeveren | stamboom Kocak | stamboom Van Hattum | stamboom Grooten