de beste bronnen

Stamboom Logtenberg


De beste bronnen voor stamboom Logtenberg
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Logtenberg? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de stamboom van uw familie. De verwijzingen op deze pagina zijn geschikt gemaakt voor Logtenberg.
Tip: naast de tips op deze website, is dit een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin uw stamboom Logtenberg in 5 minuten


Het starten met stamboom Logtenberg is in de basis heel simpel. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Logtenberg
De stamboom maken Logtenberg

Stamboomonderzoek naar Logtenberg - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Logtenberg hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Logtenberg.

Op deze site vindt u veel tips voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Logtenberg.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Logtenberg uitvoeren.

Stamboomonderzoek Logtenberg
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Logtenberg

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Logtenberg
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Logtenberg

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Logtenberg

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders snel online te vinden zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat gegevens van anderen incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Logtenberg
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Logtenberg

Snel gegevens vinden voor familie Logtenberg? Vind direct resultaat op deze websites:

 • CBG Logtenberg
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Logtenberg".

 • Zoek "Logtenberg" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • Archieven Logtenberg
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • FamilySearch.org Logtenberg
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Logtenberg.

 • WieWasWie Logtenberg
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Logtenberg".

De stamboom Logtenberg verder laten groeien

U wilt de stamboom steeds meer uitzoeken? Ga steeds verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Logtenberg. Kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Logtenberg: dit is onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Logtenberg: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Logtenberg: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Logtenberg: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van naam Logtenberg te vinden, de stamvader Logtenberg en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de voorvaders.

De stamreeks Logtenberg geeft een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Logtenberg
Stamvader Logtenberg is de naamgever van de familie Logtenberg


stamreeks Logtenberg
kwartierstaat Logtenberg
genealogie Logtenberg
parenteel Logtenberg

NB: Om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Logtenberg is het belangrijk om altijd rekening te houden met het volgende.

 • Eenzelfde (achter)naam Logtenberg betekent niet automatisch dat er een bloedband bestaat (met andere woorden: dat het familie is). Controleer gevonden gegevens altijd met originele bronnen en zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens mogelijk onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de bronnen zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg vast waar u bepaalde gegevens ontdekt heeft, zodat u het altijd kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Logtenberg zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om copyright issues te voorkomen EN daarnaast om de betrouwbaarheid van de gegevens te vast te stellen.


Logtenberg online
Gegevens van Logtenberg online ontdekt? Controleer altijd de oorspronkelijke bronnen.

Terug in de geschiedenis Logtenberg

Wanneer u al wat data van verwanten hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in de tijd. Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast, zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Logtenberg

overleden Logtenberg
Grafstenen van overleden Logtenberg familieleden geven veel extra informatie voor stamboomonderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan het familielid Logtenberg dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Vastleggen van alle gegevens

Er is vaak zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle data.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er bij de keuze voor een programma op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Boeken voor genealogisch onderzoek familie Logtenberg

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn veel bronnen te vinden hoe men de stamboom van familie Logtenberg kan uitzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar een paar van de beste online te verkrijgen naslagwerken. Deze boeken kunnen behulpzaam zijn bij het stamboomonderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Historische archieven

De regionale archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om een stamboom mee te verrijken. Kijk online om gegevens over uw familieleden te acherhalen.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast archieven hebben gemeenten zelf een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Logtenberg
Vind nog meer informatie over familie Logtenberg in de historische archieven.

Schrijfwijzen Logtenberg?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Logtenberg?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Logtenberg. Zoek schrijfwijzen van Logtenberg »

Heeft de familie Logtenberg een familiewapen?

U kunt in bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor Logtenberg te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Logtenberg die alleen kunt gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen Logtenberg oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Logtenberg bekend?

Zoek naar familiewapen "Logtenberg"

Kunt u geen familiewapen Logtenberg vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Logtenberg laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse delen. Hierna staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Logtenberg, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Wat betekent de naam Logtenberg?

Wat betekent de naam Logtenberg? Uw voorouders hebben een naam aangenomengenoemd. Waar is de naam Logtenberg op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Logtenberg
Wat betekent Logtenberg?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Logtenberg. Zoek betekenis van Logtenberg »

Geef de familiegeschiedenis Logtenberg kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Logtenberg
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Logtenberg:

Aanvullende bronnen voor stamboomonderzoek Logtenberg

U zoekt aanvullende bronnen om meer te weten te komen over familie Logtenberg? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Logtenberg
Lees meer over stamboomononderzoek naar Logtenberg

Ben ik familie van de "bekende" Logtenberg?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Logtenberg, de beruchte crimineel Logtenberg, of moviestar Logtenberg? Dat wil niet zeggen dat u per definitie familie bent.

Dezelfde achternaam als een bekend figuur wil niet betekenen dat u werkelijk familie bent. Er zijn heel veel personen die toevalligerwijze dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit waarschijnlijk.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de bekende figuur, dient u stamboom onderzoek uit te voeren naar die van de algemeen beroemde persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de stamboom of genealogie van de bekende Logtenberg misschien al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Logtenberg ?
Maken bekende of beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Logtenberg?

Google eens op "stamboom Logtenberg" of "genealogie Logtenberg" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar uw of andere familie Logtenberg:

Wat is de oorsprong van de familienaam Logtenberg?

De naam Logtenberg bestaat mogelijk al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart ziet u waar de naam Logtenberg in Nederland of België veel gebruikt is - een aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel familieleden zult traceren. U kunt dan in gemeentedocumenten van die gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Logtenberg

De naam Logtenberg: Wat is de herkomst van Logtenberg? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Logtenberg (NL) »

België:
Zoek herkomst van Logtenberg (BE) »

Wie heet er nog meer Logtenberg?

Wie heeft nog meer de naam Logtenberg? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Logtenberg
Wie heet er nog meer Logtenberg? Tip: Speur bekende of onbekende familieleden op, op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Erg geschikt om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Logtenberg
Hoe leefde Logtenberg vroeger? Het bekende schilderij van Brueghel laat via gezegden zien hoe mensen vroeger leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Logtenberg in het Nationaal Archief.

 • Logtenberg in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Logtenberg.

 • Krantenartikelen waarin Logtenberg voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Logtenberg, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Is familie Logtenberg van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat eens gesteld: "Is mijn familie of een voorouder ook van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Logtenberg deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Logtenberg. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De adelijke families

Aavullende input voor stamboom Logtenberg

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Logtenberg? Bedenk dan het volgende:


stamboom Logtenberg uitzoeken
Meer weten over Logtenberg?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Jagt | stamboom Le | stamboom Nugteren | stamboom Geertsema | stamboom Erdogan