de online bronnen voor

Stamboom Lock


De beste online bronnen en gegevens voor stamboom Lock
Onderzoek doen naar familie Lock? Begin hieronder met een overzicht van aanpak voor de stamboom van uw familie. De bronnen op deze page zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor uw familie.
Suggestie: naast de bronnen op deze website, raadpleeg ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin stamboom Lock in 5 minuten


Het starten met de stamboom Lock is eigenlijk heel eenvoudig. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Lock
De stamboom maken Lock

Stamboomonderzoek naar Lock - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Lock hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Lock.

Op deze pagina vindt u veel tips en aanwijzingen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Lock, zodat u snel bruikbare resultaten zult vinden voor stamboom Lock.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Lock uitvoeren.

Stamboomonderzoek Lock
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Lock

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Lock
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Lock

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Let op: Zaken om rekening mee te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Lock is het van belang om rekening te houden met het volgende.

 • Dezelfde (achter)naam Lock betekent niet vanzelf dat er een verwantschap bestaat (m.a.w. dat het familie is). Controleer gegevens immer met originele bronnen, indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens veel fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Houd altijd bij waar u gegevens gevonden heeft, zodat u het altijd kunt controleren.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Lock zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bronnen om copyright issues te voorkomen EN daarnaast om direct de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Lock online
Lock online ontdekt? Controleer de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Lock

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom snel op internet te vinden zijn?Let op: weet dat gegevens van derden onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Lock langzamerhand uit.


familie Lock
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Lock

Snel informatie vinden voor de familie Lock? Vind resultaat op deze sites:

 • Zoek "Lock" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • WieWasWie Lock
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Lock".

 • CBG Lock
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Lock".

 • Archieven Lock
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • FamilySearch.org Lock
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Lock.

Stamboom Lock uitgebreider uitzoeken

Ga verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Lock. Kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Lock: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Lock: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Lock: dit is onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Lock: dit betreft onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende stamboomonderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van achternaam Lock te vinden, de stamvader Lock en daarnaast vaak ook de beroepen van de diverse voorouders. Soms stuit mee op een familiewapen Lock.

De stamreeks Lock geeft ook een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek naar Lock.stamvader Lock
Stamvader Lock is de naamgever van de familie Lock


stamreeks Lock
kwartierstaat Lock
genealogie Lock
parenteel Lock

Wat betekent de naam Lock?

Wat betekent uw naam Lock? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Lock vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Lock
Wat betekent Lock?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Lock. Zoek betekenis van Lock »

Wie heet er nog meer Lock?

Wie heten er nog meer Lock? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw onderzoek.


meer familie Lock
Wie heet er nog meer Lock? Tip: Zoek bekende of onbekende naamdragers op, op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Terug in de geschiedenis Lock

Wanneer u al wat data van stamboomleden hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in de tijd. Ook gegevens over overleden Lock-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw speurwerk vindt bij uw onderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Lock

overleden Lock
Grafstenen van overleden Lock familieleden geven veel informatie voor stamboomonderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Lock dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Schrijfwijzen Lock?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Lock?


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Lock. Zoek schrijfwijzen van Lock »

Nog meer ideeën

U zoekt aanvullende bronnen om meer te weten te komen over familie Lock? Kijk eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Lock
Lees meer over stamboomononderzoek naar Lock

Heeft de familie Lock een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Lock die alleen kunt gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen Lock oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Lock bekend?

Zoek naar familiewapen "Lock"

Kunt u geen familiewapen van Lock vinden, wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Lock laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende onderdelen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Lock, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld. De helm is niet uniek en kan verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Lock
Hoe leefde Lock in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel geeft een beeld hoe mensen in de middeleeuwen leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Lock in het Nationaal Archief.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Lock, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Lock in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Lock.

 • Krantenartikelen waarin Lock voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

Vastleggen van alle data

Er is vaak veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er bij de keuze voor een programma op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u data uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan informatie om een stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk op internet of ga er langs om meer gegevens over familie op te speuren.

Regionale historische archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Lock
Vind ook informatie over familie Lock in de lokale archieven.

Waar komt de naam Lock vandaan?

De naam Lock bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart ziet u waar Lock in Nederland of België veel gehanteerd wordt - een sterke aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. U kunt dan in gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Lock

De naam Lock: Maar waar komt de naam Lock vandaan? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Lock (NL) »

België:
Zoek herkomst van Lock (BE) »

Ben ik familie van de "bekende" Lock?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Lock, de beruchte crimineel Lock, of filmster Lock? Dat wil niet zeggen dat u per definitie familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen beroemd persoon wil niet zeggen dat u per definitie familie bent. Er zijn heel veel personen die toevalligerwijze eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om te achterhalen of u familie bent van de bekende persoon, dient u stamboom onderzoek uit te voeren naar die van de algemeen beroemde persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de genealogie van de beroemde Lock wellicht al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Lock ?
Maken bekende of beruchte figuren uit het verleden ook deel uit van uw familie Lock?

 • Biografisch Portaal Lock
  De site van Biografisch Portaal geeft informatie over opzienbarende figuren uit de geschiedenis, uit het verleden tot nu.

 • "Lock" op Wikipedia zoeken
  Zoek of Lock voorkomt op Wikipedia (als bekend persoon of andere verwijzing)

Google eens op "stamboom Lock" of "genealogie Lock" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw familie Lock:

Geef de familiegeschiedenis Lock kleur

Stamboomonderzoek geeft alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Lock


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Lock:

Boeken voor stamboomonderzoek familie

Ook in de boekhandel zijn veel tips te vinden hoe men de genealogie van familie Lock kan uitzoeken. Hier een verwijzing naar enkele van de beste online te verkrijgen naslagwerkenvoor de beginnende en gevorderderde stamboomonderzoeker. De volgende boeken zijn online te verkrijgen en kunnen behulpzaam zijn bij genealogisch onderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
Verborgen verleden
 

Is familie Lock van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat wel eens voorgelegd: "Is mijn familie misschien van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Lock deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Lock. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel


stamboom Lock uitzoeken
Meer weten over Lock?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Van Baardwijk | stamboom Van Amelsvoort | stamboom Essink | stamboom Bijen | stamboom Burghout