de online bronnen

Stamboom Lether


De beste bronnen voor stamboom Lether
Benieuwd naar de stamboom van familie Lether? Begin hieronder met de genelaogie van uw familie. De bronnen zijn geschikt gemaakt voor familie Lether.
Tip: naast de tips op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start stamboom Lether in 5 minuten


Het starten met de stamboom Lether is in de basis heel simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Lether
De stamboom maken Lether

Stamboomonderzoek naar Lether - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Lether hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Lether.

Op deze website vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Lether, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten kunt vinden voor de stamboom Lether.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Lether voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Lether
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Lether

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Lether
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Lether

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Waarschuwing: Om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Lether is het van belang om rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Dezelfde (achter)naam Lether betekent niet vanzelf dat er een bloedband bestaat (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gegevens altijd met originele bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijffouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Houd altijd bij waar u bepaalde gegevens gevonden hebt. Zodat u het kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Lether zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke problemen te omzeilen en ook om direct de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Lether online
Lether online ontdekt? Check de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Lether

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom snel online te zoeken zijn?Let op: weet dat data van derden incorrect kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Lether
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Lether

Snel gegevens vinden voor de familie Lether? Vind direct resultaat op deze sites:

 • CBG Lether
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Lether".

 • FamilySearch.org Lether
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Lether.

 • WieWasWie Lether
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Lether".

 • MyHeritage.com Lether
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Lether.
 • Zoek "Lether" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

Stamboom steeds uitgebreider uitzoeken

Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Lether. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Lether: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Lether: dit betreft onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Lether: dit is onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Lether: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van naam Lether te vinden, de stamvader Lether en tegelijk vaak ook de beroepen van de diverse voorouders. Soms stuit mee op een familiewapen Lether.

De stamreeks Lether geeft een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar de stamboom Lether.stamvader Lether
Stamvader Lether is de naamgever van de familie Lether


stamreeks Lether
kwartierstaat Lether
genealogie Lether
parenteel Lether

Wie heet er nog meer Lether?

Wie heeft nog meer de naam Lether? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Lether
Wie heet er ook Lether? Tip: Zoek bekende of onbekende naamgenoten op, op Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Historische archieven

De archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om uw stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk online om meer informatie over familieleden te acherhalen.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Lether
Vind meer informatie over familie Lether in de regionale archieven.

Naslagwerken genealogisch onderzoek

Ook in de boekhandel zijn veel bronnen te vinden hoe men de stamboom van Lether kan opstellen. Hier een verwijzing naar een paar van de beste naslagwerken. Deze boeken kunnen behulpzaam zijn bij genealogisch onderzoek naar familie Lether:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Het grote familieboek
 

Schrijfwijzen Lether?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Lether?


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Lether. Zoek schrijfwijzen van Lether »

Ben ik familie van de "bekende" Lether?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Lether, de beruchte crimineel Lether, of moviestar Lether? U hoeft niet familie te zijn.

Dezelfde achternaam als een beroemd persoon wil niet zeggen dat u altijd familie bent. Er zijn heel veel mensen die toevalligerwijze dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om te achterhalen of u familie bent van de bekende persoon, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de algemeen bekende figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de stamboom of genealogie van de bekende Lether wellicht al eens door iemand is uitgezocht.


Lid van familie Lether ?
Maken bekende of beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Lether?

Google eens op "stamboom Lether" of "genealogie Lether" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar familie Lether:

Nog meer bronnen

U zoekt aanvullende bronnen voor familie Lether? Raadpleeg dan eens de volgende links:


bronnen stamboom Lether
Lees meer over stamboomononderzoek naar Lether

Vastleggen van alle stamboomdata

Er is zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle data, en de onderlinge verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let bij de keuze voor een programma op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u data uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wat betekent de naam Lether?

Uw voorouders hebben een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Lether op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Lether
Wat betekent Lether?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Lether. Zoek betekenis van Lether »

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Lether
Hoe leefde Lether vroeger? Het bekende schilderij van Brueghel toont veel oude beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Krantenartikelen waarin Lether voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Lether, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Bibliografie Lether
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Lether voorkomt in de geschiedenis.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Lether in het Nationaal Archief.

Heeft de familie Lether een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Lether te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Lether die alleen kunt gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Lether bekend?

Zoek naar familiewapen "Lether"

Kunt u geen familiewapen van Lether vinden, wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Lether laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende delen. Hieronder staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Lether, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Wat is de oorsprong van Lether?

De naam Lether bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart ziet u waar de naam Lether in Nederland of België veel gebruikt is - een aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in gemeentearchieven van de betreffende gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Lether

De naam Lether: Maar waar komt de naam Lether vandaan? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Lether (NL) »

België:
Zoek herkomst van Lether (BE) »

Geef de familiegeschiedenis Lether kleur

Stamboomonderzoek geeft alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële documenten. Hier een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Lether
 • Bezoek het lokale museum


Vind andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Lether:

Terug in de geschiedenis Lether

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw onderzoek vindt slim vast, zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Lether

overleden Lether
Grafstenen van overleden Lether familieleden geven veel extra informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan het familielid Lether dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Is familie Lether van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat voor: "Is mijn familie of een voorouder wellicht ook van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Lether deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Lether. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Nederlandse adelijke families

Aavullende input voor stamboom Lether

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Lether? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Lether uitzoeken
Meer weten over de stamboomvan familie Lether?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Allen | stamboom Ashraf | stamboom Averdijk | stamboom Bellemakers | stamboom Abbekerk