de bronnen voor

Stamboom Jagram


De beste online gegevens voor stamboom Jagram
Benieuwd naar de stamboom van familie Jagram? Begin hier met de stamboom van familie Jagram. De verwijzingen zijn specifiek voor uw familie Jagram.
Tip: naast de online links op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van de stamboom Jagram in 5 minuten


Het begin van de stamboom Jagram is in de basis erg simpel. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboomonderzoek zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Jagram
Uw stamboom maken Jagram

Stamboomonderzoek naar Jagram - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Jagram hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Jagram.

Op deze website vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Jagram.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Jagram voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Jagram
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Jagram

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Jagram
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Jagram

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Let op: Zaken om rekening mee te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Jagram is het van belang om altijd rekening te houden met het volgende.

 • Eenzelfde (achter)naam Jagram betekent niet automatisch dat er een bloedband bestaat (m.a.w. dat het familie is). Controleer gevonden gegevens altijd met originele bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijffouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg altijd vast waar u data gevonden heeft, zodat u het kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Jagram zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bron om auteursrechtelijke issues te voorkomen en ook om direct de betrouwbaarheid van de data te controleren.


Jagram online
Gegevens van Jagram online ontdekt? Controleer de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Jagram

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Jagram. Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders snel op internet te zoeken zijn?Let op: merk op dat data van derden incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Jagram
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Jagram

Snel veel informatie vinden voor de familie Jagram? Zoek direct resultaat op deze sites:

 • CBG Jagram
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Jagram".

 • Zoek "Jagram" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • FamilySearch.org Jagram
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Jagram.

 • MyHeritage.com Jagram
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Jagram.
 • Archieven Jagram
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • WieWasWie Jagram
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Jagram".

De stamboom meer laten groeien

U wilt de stamboom steeds verder laten groeien? Ga steeds verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Jagram. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Jagram: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Jagram: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Jagram: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Jagram: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van naam Jagram te vinden, de stamvader Jagram en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de voorouders.

De stamreeks Jagram geeft een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek naar de familie Jagram.stamvader Jagram
Stamvader Jagram is de naamgever van de familie Jagram


stamreeks Jagram
kwartierstaat Jagram
genealogie Jagram
parenteel Jagram

Schrijfwijzen Jagram?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Jagram?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Jagram. Zoek schrijfwijzen van Jagram »

Ben ik familie van de "bekende" Jagram?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Jagram, de beruchte crimineel Jagram, of filmster Jagram? Dat wil niet zeggen dat u per definitie familie bent.

Dezelfde achternaam als een beroemd figuur wil niet zeggen dat u per se familie bent. Er zijn heel veel mensen die toevallig eenzelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de bekende persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen beroemde figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de beroemde Jagram misschien al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Jagram ?
Maken beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Jagram?

Google eens op "stamboom Jagram" of "genealogie Jagram" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar familie Jagram:

Wat betekent de naam Jagram?

Wat betekent de naam Jagram? Uw voorouders hebben een naam aangenomengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Jagram op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Jagram
Wat betekent Jagram?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Jagram. Zoek betekenis van Jagram »

Extra bronnen

U zoekt extra ideeën voor familie Jagram? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Jagram
Lees meer over stamboomononderzoek naar Jagram

Heeft de familie Jagram een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Jagram die alleen kunt gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Jagram bekend?

Zoek naar familiewapen "Jagram"

Kunt u geen familiewapen voor Jagram vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Jagram laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Jagram, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Jagram
Hoe leefde Jagram in het verleden? Het beroemde kunstwerk van Brueghel laat via spreekwoorden zien hoe mensen in het verleden leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Jagram in het Nationaal Archief.

 • Krantenartikelen waarin Jagram voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Bibliografie Jagram
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Jagram voorkomt in de geschiedenis.

 • Jagram in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Jagram.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Jagram, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Wat is de oorsprong van Jagram?

De naam Jagram bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut ziet u waar de naam Jagram in Nederland of België veel gehanteerd wordt - veel gebruik geeft een aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in gemeentearchieven van die gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Jagram

De naam Jagram: Maar waar komt Jagram nu vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Jagram (NL) »

België:
Zoek herkomst van Jagram (BE) »

Stamboom Software

Wanneer u even bezig bent geweest met onderzoek naar familie Jagram ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle data.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Geef de familiegeschiedenis Jagram kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële documenten. Hier een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Jagram
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Jagram:

Wie heet er nog meer Jagram?

Wie heten er nog meer Jagram? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Jagram
Wie heet er ook Jagram? Tip: Zoek bekende of onbekende naamdragers op Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Historische archieven

De archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online om informatie over uw familieleden te vinden.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Jagram
Vind ook informatie over familie Jagram in de archieven.

Boeken stamboomonderzoek naar familie

Ook in de boekhandel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de genealogie van Jagram kan uitzoeken. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste naslagwerkenvoor de beginnende en gevorderderde stamboomonderzoeker. Deze boeken kunnen helpen bij genealogisch onderzoek:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Terug in de geschiedenis Jagram

Wanneer u al wat data van verwanten hebt ontdekt, kunt u verder terug in de tijd. Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt bij uw onderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Jagram

overleden Jagram
Grafstenen van overleden Jagram familieleden geven veel extra gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe het familielid Jagram dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Is familie Jagram van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag wel voor: "Is mijn familie of een voorouder ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Jagram deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Jagram. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De adelijke families

Meer over de stamboom Jagram

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Jagram? Overweeg dan het volgende:


stamboom Jagram uitzoeken
Meer weten over de stamboomvan familie Jagram?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Alssema | stamboom Akkurt | stamboom Aldewereld | stamboom Aslander | stamboom Ayoub