de beste bronnen

Stamboom Ikink


Overzicht van de beste bronnen voor stamboom Ikink
Benieuwd naar de stamboom van familie Ikink? Begin hier met de stamboom van uw familie Ikink. De verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor uw familie.
Suggestie: naast de online tips op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van de stamboom Ikink in 5 minuten


Het starten met de stamboom Ikink is in de basis erg simpel. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Ikink
De stamboom maken Ikink

Stamboomonderzoek naar Ikink - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Ikink hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Ikink.

Op deze pagina vindt u veel tips voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Ikink.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Ikink voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Ikink
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Ikink

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Ikink
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Ikink

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Ikink. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Ikink

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Ikink. Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders eenvoudig online te vinden zijn?Let op: weet dat gegevens van derden onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Ikink langzamerhand uit.


familie Ikink
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Ikink

Snel veel informatie vinden voor familie Ikink? Zoek resultaat op deze sites:

 • MyHeritage.com Ikink
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Ikink.
 • Archieven Ikink
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • Zoek "Ikink" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • CBG Ikink
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Ikink".

 • WieWasWie Ikink
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Ikink".

Stamboom verder laten groeien

U wilt stamboom Ikink steeds meer uitzoeken? Ga verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Ikink. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Ikink: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Ikink: dit betreft onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Ikink: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Ikink: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van de achternaam Ikink te vinden, de stamvader Ikink en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de voorouders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Ikink.

De stamreeks Ikink geeft ook een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek naar de stamboom Ikink.stamvader Ikink
Stamvader Ikink is de naamgever van de familie Ikink


stamreeks Ikink
kwartierstaat Ikink
genealogie Ikink
parenteel Ikink

Zaken om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Ikink is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke achternaam Ikink betekent niet automatisch dat er een bloedband bestaat (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele bronnen, indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Leg altijd vast waar u bepaalde gegevens gevonden heeft. Zodat u het kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Ikink zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bron om auteursrechtelijke problemen te voorkomen EN daarnaast om direct de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Ikink online
Gegevens van Ikink online ontdekt? Check altijd de bronnen.

Wat betekent de naam Ikink?

Wat betekent de naam Ikink? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Ikink vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Ikink
Wat betekent Ikink?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Ikink. Zoek betekenis van Ikink »

Stamboom Programmatuur

Wanneer u even bezig bent geweest met stamboomonderzoek naar de familie Ikink ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is bij onderzoek zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Ben ik familie van de "bekende" Ikink?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Ikink, de beruchte boef Ikink, of moviestar Ikink? U hoeft niet per definitie familie te zijn.

Dezelfde naam als een beroemd figuur wil niet betekenen dat u per se familie bent. Er zijn veel mensen die bij toeval dezelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u familie bent van de bekende persoon, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de bekende persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u met recht stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de stamboom of genealogie van de bekende Ikink wellicht al eens door iemand is uitgezocht.


Lid van familie Ikink ?
Maken bekende of beruchte figuren van vroeger ook deel uit van uw familie Ikink?

Google eens op "stamboom Ikink" of "genealogie Ikink" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar uw of andere familie Ikink:

Heeft de familie Ikink een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor Ikink te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Ikink die alleen kunt gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Ikink oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Ikink bekend?

Zoek naar familiewapen "Ikink"

Kunt u geen familiewapen Ikink vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Ikink laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende delen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Ikink, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Geef de familiegeschiedenis Ikink kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Ikink
 • Bezoek het lokale museum


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Ikink:

Wie heet er nog meer Ikink?

Wie heten er ook Ikink? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Ikink
Wie heet er nog meer Ikink? Tip: Zoek onbekende naamgenoten op, op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Schrijfwijzen Ikink?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Ikink?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Ikink. Zoek schrijfwijzen van Ikink »

Aanvullende ideeën

U zoekt aanvullende bronnen om meer te weten te komen over familie Ikink? Kijk eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Ikink
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Ikink

Naslagwerken voor familieonderzoek naar Ikink

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn veel bronnen te vinden hoe men de genealogie van familie Ikink kan uitzoeken. Hier een verwijzing naar een paar van de beste boeken. Deze boeken kunnen behulpzaam zijn bij het stamboomonderzoek naar familie:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
 

Wat is de oorsprong van Ikink?

De naam Ikink bestaat zeker al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart ziet u waar de naam Ikink in Nederland of België veel gebruikt wordt - veel gebruik is een aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel informatie over familieleden kunt vinden. U kunt dan in gemeentearchieven van die gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Ikink

De naam Ikink: Waar komt de naam Ikink vandaan? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Ikink (NL) »

België:
Zoek herkomst van Ikink (BE) »

Terug in de geschiedenis Ikink

Ook gegevens over overleden Ikink-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw speurwerk vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Ikink

overleden Ikink
Informatie over overleden Ikink familieleden geven veel informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Ikink dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Historische archieven

De regionale archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om een stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk op internet of ga er langs om gegevens over uw familie te acherhalen.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten zelf een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Ikink
Vind ook informatie over familie Ikink in de regionale archieven.

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Mooi om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Ikink
Hoe leefde Ikink vroeger? Het bekende schilderij van Brueghel toont een groot aantal oude beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Ikink
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Ikink voorkomt in de geschiedenis.

 • Ikink in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Ikink.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Ikink in het Nationaal Archief.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Ikink, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Is familie Ikink van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag voor: "Is mijn familie of een voorouder van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Ikink deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Ikink. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Aavullende input voor de stamboom Ikink

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Ikink? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Ikink uitzoeken
Meer weten over de stamboom Ikink?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Alleman | stamboom Ambachtsheer | stamboom Drok | stamboom Dolle | stamboom Debie