de beste bronnen

Stamboom Homs


De online gegevens voor stamboom Homs
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Homs? Begin hieronder met een overzicht van aanpak voor de genelaogie van familie Homs. De links op deze pagina zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor familie Homs.
Suggestie: naast de online tips op deze website, is dit ook een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin de stamboom Homs in 5 minuten


Het starten met stamboom Homs is eigenlijk erg simpel. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Homs
Uw stamboom maken Homs

Stamboomonderzoek naar Homs - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Homs hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Homs.

Op deze pagina vindt u veel tips en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Homs, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten kunt vinden - specifiek voor de stamboom Homs.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Homs uitvoeren.

Stamboomonderzoek Homs
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Homs

Sommige families vinden het mooi hun familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Homs
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Homs

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

NB: Zaken om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Homs is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Eenzelfde (achter)naam Homs betekent niet vanzelf dat er een bloedband is (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele bronnen, zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de bronnen zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Houd bij waar u bepaalde gegevens gevonden hebt, zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Homs zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bron om auteursrechtelijke problemen te omzeilen EN om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Homs online
Homs online ontdekt? Check altijd de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Homs

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders eenvoudig op internet te vinden zijn?Let op: merk op dat data van derden onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Homs langzamerhand uit.


familie Homs
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Homs

Snel veel informatie vinden voor familie Homs? Zoek direct resultaat op deze sites:

 • Zoek "Homs" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • WieWasWie Homs
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Homs".

 • CBG Homs
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Homs".

 • MyHeritage.com Homs
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Homs.

Stamboom Homs steeds uitgebreider laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Homs. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek te doen:

 • stamreeks Homs: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Homs: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Homs: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Homs: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van de achternaam Homs te vinden, de stamvader Homs en tegelijk vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders.

De stamreeks Homs geeft ook een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek naar de stamboom Homs.stamvader Homs
Stamvader Homs is de naamgever van de familie Homs


stamreeks Homs
kwartierstaat Homs
genealogie Homs
parenteel Homs

Geef de familiegeschiedenis Homs kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële documenten. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Homs


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Homs:

Nog meer bronnen

U zoekt aanvullende bronnen voor familie Homs? Kijk eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Homs
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Homs

Wat betekent de naam Homs?

Uw voorouders hebben een naam gekozengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Homs vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Homs
Wat betekent Homs?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Homs. Zoek betekenis van Homs »

Terug in de geschiedenis Homs

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt bij uw onderzoek slim vast, zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Homs

overleden Homs
Informatie over overleden Homs familieleden geven veel aanvullende informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan deze persoon Homs dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Schrijfwijzen Homs?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Homs?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Homs. Zoek schrijfwijzen van Homs »

Vastleggen van alle stamboomgegevens

Wanneer u even bezig bent geweest met stamboomonderzoek naar familie Homs ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is vaak veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle data, en de onderlinge verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u data uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Heeft de familie Homs een familiewapen?

U kunt in bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor Homs te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Homs die alleen mag gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Homs oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Homs bekend?

Zoek naar familiewapen "Homs"

Kunt u geen familiewapen van Homs vinden, wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Homs laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse delen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Homs, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Waar komt de familienaam Homs vandaan?

De naam Homs bestaat al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart kunt u zien waar de naam Homs in Nederland of België veel gebruikt is - veel gebruik geeft een aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in de gemeentearchieven van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Homs

De naam Homs: Wat is de herkomst van Homs? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Homs (NL) »

België:
Zoek herkomst van Homs (BE) »

Wie heet er nog meer Homs?

Wie heeft nog meer de naam Homs? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw onderzoek.


meer familie Homs
Wie heet er ook Homs? Tip: Speur bekende of onbekende naamdragers op, op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Historische archieven

De regionale archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om een stamboom mee op te zetten. Kijk op internet of ga er langs om informatie over uw familie te acherhalen.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Homs
Vind meer informatie over familie Homs in de regionale archieven.

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Erg geschikt om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Homs
Hoe leefde Homs vroeger? Het beroemde schilderij van Brueghel toont een groot aantal middeleeuwse Nederlandse beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Homs in het Nationaal Archief.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Homs, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Bibliografie Homs
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Homs voorkomt in de geschiedenis.

Boeken voor genealogisch onderzoek familie

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de genealogie van Homs kan onderzoeken. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste naslagwerkenvoor de startende en gevorderderde stamboomonderzoeker. De volgende boeken kunnen assisteren bij het stamboomonderzoek:

Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Ben ik familie van de "bekende" Homs?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Homs, de beruchte crimineel Homs, of moviestar Homs? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd persoon wil niet betekenen dat u werkelijk familie bent. Er zijn heel veel mensen die toevallig eenzelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u familie bent van de bekende figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen beroemde figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Homs wellicht al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Homs ?
Maken beruchte bekendheden van vroeger ook deel uit van uw familie Homs?

 • Biografisch Portaal Homs
  De website van Biografisch Portaal geeft informatie over beroemde figuren uit de geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu.

 • "Homs" op Wikipedia zoeken
  Zoek of Homs voorkomt op Wikipedia (als bekend persoon of andere verwijzing)

Google eens op "stamboom Homs" of "genealogie Homs" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw of andere familie Homs:

Is familie Homs van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen deze vraag wel eens voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder wellicht van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Homs deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Homs. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Nederlandse adelijke families

Meer over stamboom Homs

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Homs? Overweeg dan het volgende:


stamboom Homs uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie Homs?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Adig├╝zel | stamboom Alfrink | stamboom Aelen | stamboom Atay | stamboom Barels