de beste online bronnen voor

Stamboom Hoens


Overzicht van de gegevens voor stamboom Hoens
Stamboomonderzoek doen naar familie Hoens? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de stamboom van familie Hoens. De verwijzingen op deze pagina zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor Hoens.
Tip: naast de online verwijzingen op deze website, raadpleeg ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van de stamboom Hoens in 5 minuten


Het starten met de stamboom Hoens is in de basis erg simpel. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Hoens
De stamboom maken Hoens

Stamboomonderzoek naar Hoens - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Hoens hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Hoens.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Hoens, zodat u snel bruikbare resultaten zult vinden voor stamboom Hoens.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Hoens voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Hoens
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Hoens

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Hoens
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Hoens

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Hoens

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom eenvoudig online te zoeken zijn?Let op: merk op dat gegevens van anderen incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Hoens langzamerhand uit.


familie Hoens
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Hoens

Snel veel gegevens vinden voor familie Hoens? Vind resultaat op deze sites:

 • MyHeritage.com Hoens
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Hoens.
 • Zoek "Hoens" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • Archieven Hoens
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • FamilySearch.org Hoens
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Hoens.

Zaken om in de gaten te houden

Bij stamboomonderzoek naar Hoens is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

 • Een identieke (achter)naam Hoens betekent niet automatisch dat er een bloedband bestaat (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Houd altijd bij waar u data gevonden hebt, zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Hoens zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bronnen om copyright discussies te omzeilen EN om direct de betrouwbaarheid van de data te controleren.


Hoens online
Informatie over Hoens online gevonden? Controleer de oorspronkelijke bronnen.

Stamboom steeds verder uitzoeken

U wilt stamboom Hoens verder uitzoeken? Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Hoens. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Hoens: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Hoens: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Hoens: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Hoens: dit is stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van de naam Hoens te vinden, de stamvader Hoens en daarnaast vaak ook de beroepen van de diverse voorouders.

De stamreeks Hoens geeft een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek naar Hoens.stamvader Hoens
Stamvader Hoens is de naamgever van de familie Hoens


stamreeks Hoens
kwartierstaat Hoens
genealogie Hoens
parenteel Hoens

Geef de familiegeschiedenis Hoens kleur

Genealogisch onderzoek geeft in de regel alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële archieven. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Hoens
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Hoens:

Schrijfwijzen Hoens?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Hoens?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Hoens. Zoek schrijfwijzen van Hoens »

Terug in de geschiedenis Hoens

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw zoektocht vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Hoens

overleden Hoens
Informatie over overleden Hoens familieleden geven veel extra gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan deze persoon Hoens dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Stamboom Programmatuur

Wanneer u een tijdje druk bent met onderzoek naar familie Hoens ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is vaak veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en hun onderlinge verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er bij de keuze voor een programma op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wat is de oorsprong van Hoens?

De naam Hoens bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut ziet u waar de naam Hoens in Nederland of België veel gebruikt is - veel gebruik geeft een aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in gemeentedocumenten van die gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Hoens

De naam Hoens: Wat is de herkomst van Hoens? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Hoens (NL) »

België:
Zoek herkomst van Hoens (BE) »

Heeft de familie Hoens een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor Hoens te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Hoens die alleen kunt gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Hoens bekend?

Zoek naar familiewapen "Hoens"

Kunt u geen familiewapen van Hoens vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u kiezen voor: een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Hoens laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende delen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Hoens, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Erg geschikt om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Hoens
Hoe leefde Hoens vroeger? Het beroemde kunstwerk van Brueghel toont veel middeleeuwse beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Hoens
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Hoens voorkomt in de geschiedenis.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Hoens in het Nationaal Archief.

 • Hoens in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Hoens.

 • Krantenartikelen waarin Hoens voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om een stamboom mee te verrijken. Kijk op internet om meer informatie over familie op te speuren.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Hoens
Vind nog meer informatie over familie Hoens in de lokale archieven.

Aanvullende bronnen

U zoekt nog meer ideeën om meer te weten te komen over familie Hoens? Kijk eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Hoens
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Hoens

Naslagwerken voor familieonderzoek naar familie Hoens

Ook in de boekhandel zijn veel aanwijzingen te vinden hoe men de stamboom van Hoens kan uitzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar enkele van de beste online te verkrijgen genealogische boekenvoor de startende en gevorderderde genelogisch onderzoeker. Deze boeken kunnen behulpzaam zijn bij het familieonderzoek Hoens:

Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
 

Ben ik familie van de "bekende" Hoens?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Hoens, de beruchte crimineel Hoens, of filmster Hoens? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen beroemd persoon wil niet betekenen dat u automatisch familie bent. Er zijn heel veel mensen die per toeval dezelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen bekende persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u oprecht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de genealogie van de bekende Hoens misschien al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Hoens ?
Maken beruchte figuren van vroeger ook deel uit van uw familie Hoens?

Google eens op "stamboom Hoens" of "genealogie Hoens" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Hoens:

Wat betekent de naam Hoens?

Wat betekent de naam Hoens? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozengenoemd. Waar is de naam Hoens op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Hoens
Wat betekent Hoens?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Hoens. Zoek betekenis van Hoens »

Wie heet er nog meer Hoens?

Wie heten er ook Hoens? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Hoens
Wie heet er ook Hoens? Tip: Zoek onbekende naamdragers op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Is familie Hoens van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag eens voorgelegd: "Is mijn familie ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Hoens deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Hoens. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De adelijke families


stamboom Hoens uitzoeken
Meer weten over de stamboom Hoens?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Van Ampting | stamboom Anbeek | stamboom Acda | stamboom Akhtar | stamboom Afman