de bronnen

Stamboom Heuveling


De beste gegevens voor stamboom Heuveling
Onderzoek doen naar familie Heuveling? Begin hieronder met de genelaogie van familie Heuveling. De links zijn specifiek voor uw familie.
Suggestie: naast de tips op deze website, lees ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van uw stamboom Heuveling in 5 minuten


Het begin van de stamboom Heuveling is in de basis erg simpel. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboomonderzoek zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Heuveling
De stamboom maken Heuveling

Stamboomonderzoek naar Heuveling - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Heuveling hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Heuveling.

Op deze site vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Heuveling, zodat u snel bruikbare resultaten kunt vinden voor de stamboom Heuveling.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Heuveling voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Heuveling
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Heuveling

Sommige families vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Heuveling
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Heuveling

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

NB: Om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Heuveling is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Eenzelfde achternaam Heuveling betekent niet vanzelf dat er een bloedband is (met andere woorden: dat het familie is). Controleer gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en indien mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijffouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Leg altijd vast waar u bepaalde gegevens gevonden hebt, zodat u het altijd kunt controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Heuveling zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te omzeilen en ook om direct de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Heuveling online
Gegevens van Heuveling online ontdekt? Controleer altijd de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Heuveling

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders snel op internet te vinden zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat data van derden onjuist kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Heuveling
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Heuveling

Snel veel informatie vinden voor familie Heuveling? Vind direct resultaat op deze websites:

 • Archieven Heuveling
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • CBG Heuveling
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Heuveling".

 • FamilySearch.org Heuveling
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Heuveling.

 • WieWasWie Heuveling
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Heuveling".

 • MyHeritage.com Heuveling
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Heuveling.

De stamboom steeds uitgebreider laten groeien

U wilt stamboom Heuveling meer uitzoeken? Ga steeds verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Heuveling. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse soorten stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Heuveling: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Heuveling: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Heuveling: dit betreft onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Heuveling: dit betreft stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van de naam Heuveling te vinden, de stamvader Heuveling en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de voorouders.

De stamreeks Heuveling geeft een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Heuveling
Stamvader Heuveling is de naamgever van de familie Heuveling


stamreeks Heuveling
kwartierstaat Heuveling
genealogie Heuveling
parenteel Heuveling

Terug in de geschiedenis Heuveling

Wanneer u al wat data van stamboomleden hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in de tijd. Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Heuveling

overleden Heuveling
Informatie over overleden Heuveling familieleden geven veel extra informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan het familielid Heuveling dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Wat betekent de naam Heuveling?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Heuveling vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Heuveling
Wat betekent Heuveling?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Heuveling. Zoek betekenis van Heuveling »

Geef de familiegeschiedenis Heuveling kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Heuveling
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Heuveling:

Wie heet er nog meer Heuveling?

Wie heten er ook Heuveling? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Heuveling
Wie heet er nog meer Heuveling? Tip: Zoek bekende of onbekende familieleden op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Stamboom Software

Wanneer u even druk bent geweest met onderzoek naar familie Heuveling ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is bij stamboomonderzoek vaak veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en hun verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u data uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wat is de oorsprong van naam Heuveling?

De naam Heuveling bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart ziet u waar de naam Heuveling in Nederland of België veel gehanteerd wordt - veel gebruik geeft een sterke aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel familieleden zult vinden. U kunt vervolgens in gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Heuveling

De naam Heuveling: Waar komt Heuveling nu vandaan? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Heuveling (NL) »

België:
Zoek herkomst van Heuveling (BE) »

Extra bronnen

U zoekt aanvullende ideeën om meer te weten te komen over de stamboom van familie Heuveling? Kijk dan eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Heuveling
Lees meer over stamboomononderzoek naar Heuveling

Schrijfwijzen Heuveling?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Heuveling?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Heuveling. Zoek schrijfwijzen van Heuveling »

Boeken genealogisch onderzoek familie

Ook in de boekhandel zijn bronnen te vinden hoe men de genealogie van Heuveling kan onderzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar enkele van de beste online te verkrijgen boekenvoor de beginnende en gevorderderde genelogisch onderzoeker. De volgende boeken kunnen behulpzaam zijn bij stamboomonderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
 

Ben ik familie van de "bekende" Heuveling?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Heuveling, de beruchte crimineel Heuveling, of moviestar Heuveling? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een bekend figuur wil niet betekenen dat u per definitie familie bent. Er zijn veel personen die per toeval eenzelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u familie bent van de bekende persoon, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de beroemde persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de stamboom of genealogie van de bekende Heuveling wellicht al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Heuveling ?
Maken beruchte figuren van vroeger ook deel uit van uw familie Heuveling?

Google eens op "stamboom Heuveling" of "genealogie Heuveling" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar familie Heuveling:

Heeft de familie Heuveling een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor Heuveling te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Heuveling die alleen mag gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Heuveling oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Heuveling bekend?

Zoek naar familiewapen "Heuveling"

Kunt u geen familiewapen van Heuveling vinden, wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Heuveling laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Heuveling, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Heuveling
Hoe leefde Heuveling in het verleden? Het bekende kunstwerk van Brueghel laat via uitgebeelde gezegden zien hoe mensen vroeger leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Heuveling in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Heuveling.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Krantenartikelen waarin Heuveling voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Heuveling, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Bibliografie Heuveling
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Heuveling voorkomt in de geschiedenis.

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan gegevens om uw stamboom mee te verrijken. Kijk online om meer informatie over uw familieleden op te speuren.

Regionale archieven:

Naast archieven hebben gemeenten zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Heuveling
Vind nog meer informatie over familie Heuveling in de archieven.

Is familie Heuveling van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen deze vraag voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder wellicht van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Heuveling deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Heuveling. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Meer weten over de stamboom Heuveling

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Heuveling? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Heuveling uitzoeken
Meer weten over de stamboomvan familie Heuveling?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Durieux | stamboom Blaauwgeers | stamboom Van Aanholt | stamboom Arensman | stamboom Bakels