de bronnen voor

Stamboom Hazekamp


De beste online bronnen voor stamboom Hazekamp
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Hazekamp? Begin hieronder met de stamboom van uw familie. De bronnen op deze webpage zijn geschikt gemaakt voor uw familie.
Tip: naast de bronnen op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin uw stamboom Hazekamp in 5 minuten


Het starten met stamboom Hazekamp is in de basis erg simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboomonderzoek zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Hazekamp
Uw stamboom maken Hazekamp

Stamboomonderzoek naar Hazekamp - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Hazekamp hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Hazekamp.

Op deze site vindt u veel tips, bronnen voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Hazekamp.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Hazekamp voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Hazekamp
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Hazekamp

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familieverleden te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Hazekamp
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Hazekamp

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Hazekamp

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Hazekamp. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders eenvoudig online te zoeken zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat gegevens van derden incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Hazekamp langzamerhand uit.


familie Hazekamp
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Hazekamp

Snel gegevens vinden voor de familie Hazekamp? Zoek resultaat op deze websites:

 • MyHeritage.com Hazekamp
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Hazekamp.
 • Archieven Hazekamp
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • CBG Hazekamp
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Hazekamp".

 • Zoek "Hazekamp" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

De stamboom verder uitzoeken

Ga steeds verder terug in de historie met verder onderzoek naar Hazekamp. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Hazekamp: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Hazekamp: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Hazekamp: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Hazekamp: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van de naam Hazekamp te vinden, de stamvader Hazekamp en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de diverse voorvaders.

De stamreeks Hazekamp geeft ook een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Hazekamp
Stamvader Hazekamp is de naamgever van de familie Hazekamp


stamreeks Hazekamp
kwartierstaat Hazekamp
genealogie Hazekamp
parenteel Hazekamp

NB: Om in de gaten te houden

Bij stamboomonderzoek naar Hazekamp is het van belang om altijd rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke naam Hazekamp betekent niet automatisch dat er een verwantschap is (lees: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Leg altijd vast waar u gegevens gevonden hebt, zodat u het kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Hazekamp zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke issues te omzeilen en daarnaast om direct de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Hazekamp online
Informatie over Hazekamp online ontdekt? Controleer altijd de bronnen.

Wie heet er nog meer Hazekamp?

Wie heten er ook Hazekamp? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Hazekamp
Wie heet er ook Hazekamp? Tip: Speur bekende of onbekende naamdragers op Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Boeken genealogisch onderzoek naar

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn veel aanwijzingen te vinden hoe men de stamboom van familie Hazekamp kan onderzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar een paar van de beste online te verkrijgen genealogische naslagwerken. Deze boeken zijn via internet te koop en kunnen assisteren bij het genealogisch onderzoek:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Terug in de geschiedenis Hazekamp

Wanneer u al wat gegevens van stamboomleden hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in het verleden. Ook informatie over overleden Hazekamp-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw onderzoek vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Hazekamp

overleden Hazekamp
Informatie over overleden Hazekamp familieleden geven veel informatie voor stamboomonderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan deze persoon Hazekamp dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet om meer gegevens over familie te acherhalen.

Regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Hazekamp
Vind ook informatie over familie Hazekamp in de regionale archieven.

Ben ik familie van de "bekende" Hazekamp?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Hazekamp, de beruchte boef Hazekamp, of filmster Hazekamp? U hoeft niet per definitie familie te zijn.

Dezelfde naam als een beroemd persoon wil niet betekenen dat u altijd familie bent. Er zijn heel veel mensen die toevallig eenzelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u familie bent van de beroemde persoon, dient u stamboom onderzoek uit te voeren naar die van de algemeen beroemde persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u oprecht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de genealogie van de bekende Hazekamp misschien al eens is uitgezocht.


Lid van familie Hazekamp ?
Maken bekende of beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Hazekamp?

Google eens op "stamboom Hazekamp" of "genealogie Hazekamp" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar familie Hazekamp:

Schrijfwijzen Hazekamp?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Hazekamp?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Hazekamp. Zoek schrijfwijzen van Hazekamp »

Vastleggen van alle stamboomdata

Er is vaak veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Geef de familiegeschiedenis Hazekamp kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële documenten. Hier een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Hazekamp
 • Bezoek een lokaal museum


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Hazekamp:

Extra bronnen voor de stamboom Hazekamp

U zoekt extra bronnen voor de stamboom van familie Hazekamp? Kijk eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Hazekamp
Lees meer over stamboomononderzoek naar Hazekamp

Heeft de familie Hazekamp een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Hazekamp die alleen kunt gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen Hazekamp oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Hazekamp bekend?

Zoek naar familiewapen "Hazekamp"

Kunt u geen familiewapen Hazekamp vinden, dan wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Hazekamp laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse delen. Hierna staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Hazekamp, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Wat betekent de naam Hazekamp?

Wat betekent de naam Hazekamp? Uw voorouders hebben een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Hazekamp op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Hazekamp
Wat betekent Hazekamp?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Hazekamp. Zoek betekenis van Hazekamp »

Wat is de oorsprong van Hazekamp?

De naam Hazekamp bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut ziet u waar de naam Hazekamp in Nederland of België veel gebruikt is - een sterke aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. U kunt dan in gemeentearchieven van die gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Hazekamp

De naam Hazekamp: Maar waar komt Hazekamp vandaan? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Hazekamp (NL) »

België:
Zoek herkomst van Hazekamp (BE) »

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Hazekamp
Hoe leefde Hazekamp in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel toont hoe mensen in de middeleeuwen leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Hazekamp
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Hazekamp voorkomt in de geschiedenis.

 • Hazekamp in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Hazekamp.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Hazekamp in het Nationaal Archief.

Is familie Hazekamp van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat eens voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder wellicht ook van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Hazekamp deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Hazekamp. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Nederlandse adelijke families

Aavullende informatie voor de stamboom Hazekamp

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Hazekamp? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Hazekamp uitzoeken
Meer weten over de stamboomvan familie Hazekamp?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Erdem | stamboom Baartman | stamboom Gans | stamboom Droste | stamboom Eelman