de bronnen voor

Stamboom Hazebroek


De gegevens voor stamboom Hazebroek
Benieuwd naar de stamboom van familie Hazebroek? Begin hieronder met een overzicht van aanpak voor de stamboom van uw familie. De bronnen zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor uw familie Hazebroek.
Tip: naast de tips op deze website, lees ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van stamboom Hazebroek in 5 minuten


Het begin van de stamboom Hazebroek is eigenlijk erg simpel. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Hazebroek
De stamboom maken Hazebroek

Stamboomonderzoek naar Hazebroek - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Hazebroek hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Hazebroek.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Hazebroek, zodat u snel bruikbare resultaten kunt vinden - specifiek voor de stamboom Hazebroek.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Hazebroek uitvoeren.

Stamboomonderzoek Hazebroek
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Hazebroek

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Hazebroek
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Hazebroek

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Let op: Om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Hazebroek is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke (achter)naam Hazebroek betekent niet automatisch dat er een bloedband is (met andere woorden: dat het familie is). Controleer gevonden gegevens immer met originele bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg vast waar u bepaalde gegevens gevonden hebt, zodat u het kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Hazebroek zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bron om copyright discussies te omzeilen en om de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Hazebroek online
Hazebroek online ontdekt? Controleer de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Hazebroek

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders snel online te zoeken zijn?Let op: merk op dat gegevens van derden onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Hazebroek langzamerhand uit.


familie Hazebroek
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Hazebroek

Eenvoudig veel informatie vinden voor familie Hazebroek? Zoek resultaat op de volgende websites:

 • FamilySearch.org Hazebroek
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Hazebroek.

 • CBG Hazebroek
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Hazebroek".

 • MyHeritage.com Hazebroek
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Hazebroek.
 • Archieven Hazebroek
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • Zoek "Hazebroek" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • WieWasWie Hazebroek
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Hazebroek".

Stamboom uitgebreider uitzoeken

U wilt stamboom Hazebroek steeds meer laten groeien? Ga verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Hazebroek. Kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Hazebroek: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Hazebroek: dit is onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Hazebroek: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Hazebroek: dit is onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van de achternaam Hazebroek te vinden, de stamvader Hazebroek en tegelijk vaak ook de beroepen van de diverse voorouders. Soms stuit mee op een familiewapen Hazebroek.

De stamreeks Hazebroek geeft ook een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Hazebroek
Stamvader Hazebroek is de naamgever van de familie Hazebroek


stamreeks Hazebroek
kwartierstaat Hazebroek
genealogie Hazebroek
parenteel Hazebroek

Schrijfwijzen Hazebroek?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Hazebroek?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Hazebroek. Zoek schrijfwijzen van Hazebroek »

Programmatuur

Er is bij stamboomonderzoek vaak zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens, en hun verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige programma's zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er bij een programma op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u gegevens uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Nog meer bronnen

U zoekt nog meer bronnen om meer te weten te komen over familie Hazebroek? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Hazebroek
Lees meer over stamboomononderzoek naar Hazebroek

Terug in de geschiedenis Hazebroek

Wanneer u al wat gegevens van stamboomleden hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in de tijd. Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw speurwerk vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Hazebroek

overleden Hazebroek
Informatie over overleden Hazebroek familieleden geven veel gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe deze persoon Hazebroek dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Geef de familiegeschiedenis Hazebroek kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Hazebroek
 • Bezoek het lokale museum


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Hazebroek:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Mooi om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Hazebroek
Hoe leefde Hazebroek vroeger? Het beroemde schilderij van Brueghel laat via uitgebeelde gezegden zien hoe mensen in het verleden leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Krantenartikelen waarin Hazebroek voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Bibliografie Hazebroek
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Hazebroek voorkomt in de geschiedenis.

 • Hazebroek in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Hazebroek.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Hazebroek in het Nationaal Archief.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Hazebroek, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Wie heet er nog meer Hazebroek?

Wie heeft nog meer de achternaam Hazebroek? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Hazebroek
Wie heet er ook Hazebroek? Speur bekende of onbekende familieleden op, op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Heeft de familie Hazebroek een familiewapen?

U kunt in bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Hazebroek die alleen kunt gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Hazebroek oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Hazebroek bekend?

Zoek naar familiewapen "Hazebroek"

Kunt u geen familiewapen Hazebroek vinden, dan wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Hazebroek laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse delen. Hieronder staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Hazebroek, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Naslagwerken voor familieonderzoek naar familie

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de genealogie van familie Hazebroek kan onderzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar enkele van de beste online te verkrijgen genealogische boekenvoor de startende en gevorderderde stamboomonderzoeker. Deze boeken kunnen helpen bij het familieonderzoek:

Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Historische archieven

De historische archieven hebben een schat aan gegevens om een stamboom mee op te zetten. Kijk online om meer informatie over familieleden op te speuren.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Hazebroek
Vind nog meer informatie over familie Hazebroek in de historische archieven.

Wat betekent de naam Hazebroek?

Uw voorouders hebben een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Hazebroek vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Hazebroek
Wat betekent Hazebroek?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Hazebroek. Zoek betekenis van Hazebroek »

Ben ik familie van de "bekende" Hazebroek?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Hazebroek, de beruchte crimineel Hazebroek, of moviestar Hazebroek? Dat wil niet zeggen dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen bekend figuur wil niet zeggen dat u werkelijk familie bent. Er zijn heel veel personen die toevalligerwijze dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit waarschijnlijk.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de bekende persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de bekende figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Hazebroek wellicht al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Hazebroek ?
Maken beruchte beroemdheden van vroeger ook deel uit van uw familie Hazebroek?

Google eens op "stamboom Hazebroek" of "genealogie Hazebroek" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar familie Hazebroek:

Wat is de oorsprong van de naam Hazebroek?

De naam Hazebroek bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut ziet u waar Hazebroek in Nederland of België veel gebruikt is - een aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel familieleden zult traceren. U kunt dan in gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Hazebroek

De naam Hazebroek: Waar komt Hazebroek nu vandaan? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Hazebroek (NL) »

België:
Zoek herkomst van Hazebroek (BE) »

Is familie Hazebroek van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat voor: "Is mijn familie ook van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Hazebroek deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Hazebroek. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer over de stamboom Hazebroek

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Hazebroek? Bedenk dan het volgende:


stamboom Hazebroek uitzoeken
Meer weten over de stamboom Hazebroek?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Baauw | stamboom Bijnen | stamboom Nieuwenhuijse | stamboom Bakelaar | stamboom Grooters