de bronnen voor

Stamboom Haven


De online bronnen en gegevens voor stamboom Haven
Benieuwd naar de stamboom van familie Haven? Begin hier met een overzicht van aanpak voor de genelaogie van uw familie. De bronnen zijn geschikt gemaakt voor uw familie.
Tip: naast de online bronnen op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin uw stamboom Haven in 5 minuten


Het starten met stamboom Haven is in de basis heel simpel. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboomonderzoek zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Haven
Uw stamboom maken Haven

Stamboomonderzoek naar Haven - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Haven hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Haven.

Op deze pagina vindt u veel tips voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Haven.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Haven uitvoeren.

Stamboomonderzoek Haven
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Haven

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Haven
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Haven

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

NB: Om in de gaten te houden

Bij stamboomonderzoek naar Haven is het belangrijk om altijd rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Dezelfde naam Haven betekent niet automatisch dat er een bloedband bestaat (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de bronnen zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg vast waar u bepaalde gegevens gevonden heeft, zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Haven zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bronnen om copyright issues te voorkomen EN ook om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Haven online
Haven online ontdekt? Check de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Haven

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders op internet te vinden zijn?Let op: merk op dat data van derden incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Haven langzamerhand uit.


familie Haven
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Haven

Eenvoudig veel informatie vinden voor de familie Haven? Vind resultaat op deze sites:

 • FamilySearch.org Haven
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Haven.

 • Archieven Haven
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • CBG Haven
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Haven".

 • WieWasWie Haven
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Haven".

Stamboom Haven steeds verder uitzoeken

U wilt de stamboom Haven steeds meer laten groeien? Ga verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Haven. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Haven: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Haven: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Haven: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Haven: dit is stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van de naam Haven te vinden, de stamvader Haven en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de diverse voorouders. Soms stuit mee op een familiewapen Haven.

De stamreeks Haven geeft een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Haven
Stamvader Haven is de naamgever van de familie Haven


stamreeks Haven
kwartierstaat Haven
genealogie Haven
parenteel Haven

Schrijfwijzen Haven?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Haven?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Haven. Zoek schrijfwijzen van Haven »

Wat is de oorsprong van de naam Haven?

De naam Haven bestaat mogelijk al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart kunt u zien waar Haven in Nederland of België veel gebruikt is - veel gebruik geeft een sterke aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in gemeentedocumenten van die gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Haven

De naam Haven: Maar waar komt Haven vandaan? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Haven (NL) »

België:
Zoek herkomst van Haven (BE) »

Terug in de geschiedenis Haven

Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw onderzoek vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Haven

overleden Haven
Grafstenen van overleden Haven familieleden geven veel gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan het familielid Haven dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om een stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk op internet om gegevens over familieleden te acherhalen.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Haven
Vind ook informatie over familie Haven in de regionale archieven.

Wat betekent de naam Haven?

Wat betekent uw naam Haven? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Haven vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Haven
Wat betekent Haven?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Haven. Zoek betekenis van Haven »

Wie heet er nog meer Haven?

Wie heeft nog meer de naam Haven? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Haven
Wie heet er ook Haven? Speur onbekende naamdragers op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Extra bronnen

U zoekt nog meer bronnen om meer te weten te komen over de stamboom van familie Haven? Raadpleeg dan eens de volgende links:


bronnen stamboom Haven
Lees meer over stamboomononderzoek naar Haven

Ben ik familie van de "bekende" Haven?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Haven, de beruchte boef Haven, of moviestar Haven? U hoeft niet familie te zijn.

Dezelfde achternaam als een algemeen beroemd figuur wil niet zeggen dat u per se familie bent. Er zijn veel personen die bij toeval dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit waarschijnlijk.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de bekende figuur, dient u stamboom onderzoek uit te voeren naar die van de algemeen bekende figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de genealogie van de bekende Haven misschien al eens door iemand is uitgezocht.


Lid van familie Haven ?
Maken bekende of beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Haven?

Google eens op "stamboom Haven" of "genealogie Haven" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar uw familie Haven:

Geef de familiegeschiedenis Haven kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële archieven. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Haven
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek het lokale museum


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Haven:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Haven
Hoe leefde Haven in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel toont vele middeleeuwse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Krantenartikelen waarin Haven voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Haven in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Haven.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Haven, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Heeft de familie Haven een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Haven te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Haven die alleen mag gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Haven bekend?

Zoek naar familiewapen "Haven"

Kunt u geen familiewapen van Haven vinden, dan wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Haven laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Haven, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Stamboom Programmatuur

Er is bij stamboomonderzoek zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle data.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let bij een programma op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Boeken voor familieonderzoek naar

Ook in de boekhandel zijn veel bronnen te vinden hoe men de stamboom van Haven kan onderzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar een paar van de beste boekenvoor de startende stamboomonderzoeker. De volgende boeken kunnen helpen bij stamboomonderzoek:

Het grote familieboek
Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Is familie Haven van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat gesteld: "Is mijn familie of een voorouder misschien ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Haven deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Haven. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Aavullende input voor stamboom Haven

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Haven? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Haven uitzoeken
Meer weten over de stamboom Haven?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Bekooij | stamboom Baumann | stamboom Arrindell | stamboom Abel | stamboom Van Agtmaal