de beste bronnen

Stamboom Hanstede


Overzicht van de bronnen en gegevens voor stamboom Hanstede
Stamboomonderzoek doen naar familie Hanstede? Begin hieronder met de genelaogie van uw familie. De verwijzingen op deze pagina zijn specifiek voor uw familie.
Suggestie: naast de online tips op deze website, is dit ook een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van uw stamboom Hanstede in 5 minuten


Het starten met stamboom Hanstede is in de basis heel eenvoudig. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Hanstede
Uw stamboom maken Hanstede

Stamboomonderzoek naar Hanstede - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Hanstede hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Hanstede.

Op deze pagina vindt u veel tips en aanwijzingen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Hanstede.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Hanstede voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Hanstede
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Hanstede

Sommige families vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Hanstede
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Hanstede

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Hanstede

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Hanstede. Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom op internet te zoeken zijn?Let op: merk op dat gegevens van anderen incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Hanstede langzamerhand uit.


familie Hanstede
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Hanstede

Eenvoudig veel informatie vinden voor de familie Hanstede? Zoek direct resultaat op de volgende websites:

 • WieWasWie Hanstede
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Hanstede".

 • CBG Hanstede
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Hanstede".

 • MyHeritage.com Hanstede
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Hanstede.
 • Zoek "Hanstede" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

Stamboom Hanstede meer laten groeien

Ga verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Hanstede. Kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Hanstede: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Hanstede: dit betreft onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Hanstede: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Hanstede: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende stamboomonderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van naam Hanstede te vinden, de stamvader Hanstede en tegelijk vaak ook de beroepen van de diverse voorouders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Hanstede.

De stamreeks Hanstede geeft een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek naar de familie Hanstede.stamvader Hanstede
Stamvader Hanstede is de naamgever van de familie Hanstede


stamreeks Hanstede
kwartierstaat Hanstede
genealogie Hanstede
parenteel Hanstede

NB: Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Hanstede is het belangrijk om altijd rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Eenzelfde (achter)naam Hanstede betekent niet automatisch dat er een bloedband is (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, indien mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens mogelijk onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Houd bij waar u gegevens ontdekt hebt. Zodat u het altijd kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Hanstede zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bron om copyright issues te voorkomen en om direct de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Hanstede online
Hanstede online ontdekt? Check altijd de oorspronkelijke bronnen.

Geef de familiegeschiedenis Hanstede kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële archieven. Hier een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Hanstede
 • Bezoek een lokaal museum


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Hanstede:

Heeft de familie Hanstede een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Hanstede te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Hanstede die alleen kunt gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Hanstede bekend?

Zoek naar familiewapen "Hanstede"

Kunt u geen familiewapen Hanstede vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Hanstede laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Hanstede, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Wat is de oorsprong van de naam Hanstede?

De naam Hanstede bestaat al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart ziet u waar Hanstede in Nederland of België veel gehanteerd wordt - een aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in de gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Hanstede

De naam Hanstede: Wat is de herkomst van de naam Hanstede? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Hanstede (NL) »

België:
Zoek herkomst van Hanstede (BE) »

Wie heet er nog meer Hanstede?

Wie heten er nog meer Hanstede? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Hanstede
Wie heet er nog meer Hanstede? Tip: Zoek bekende of onbekende naamdragers op, op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Terug in de geschiedenis Hanstede

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw zoektocht vindt slim vast, zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Hanstede

overleden Hanstede
Grafstenen van overleden Hanstede familieleden geven veel extra informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan deze persoon Hanstede dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Schrijfwijzen Hanstede?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Hanstede?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Hanstede. Zoek schrijfwijzen van Hanstede »

Wat betekent de naam Hanstede?

Wat betekent uw naam Hanstede? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomengenoemd. Waar is de naam Hanstede op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Hanstede
Wat betekent Hanstede?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Hanstede. Zoek betekenis van Hanstede »

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Hanstede
Hoe leefde Hanstede vroeger? Het bekende schilderij van Brueghel toont veel middeleeuwse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Hanstede, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Bibliografie Hanstede
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Hanstede voorkomt in de geschiedenis.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Hanstede in het Nationaal Archief.

Programmatuur

Er is bij onderzoek vaak veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens, en hun verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Ben ik familie van de "bekende" Hanstede?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Hanstede, de beruchte boef Hanstede, of moviestar Hanstede? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd figuur wil niet zeggen dat u per se familie bent. Er zijn heel veel personen die toevallig dezelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de beroemde persoon, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de beroemde persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de stamboom of genealogie van de bekende Hanstede wellicht al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Hanstede ?
Maken beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Hanstede?

Google eens op "stamboom Hanstede" of "genealogie Hanstede" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar uw of andere familie Hanstede:

Aanvullende ideeën

U zoekt nog meer bronnen voor de stamboom van familie Hanstede? Kijk eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Hanstede
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Hanstede

Historische archieven

De regionale archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om een stamboom mee op te zetten. Kijk op internet of ga er langs om gegevens over familieleden te vinden.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten zelf ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Hanstede
Vind ook informatie over familie Hanstede in de regionale archieven.

Boeken voor familieonderzoek Hanstede

Ook in de boekenwinkel zijn tips te vinden hoe men de genealogie van familie Hanstede kan opstellen. Hierbij een aantal verwijzingen naar enkele van de beste genealogische boeken. Deze boeken kunnen helpen bij genealogisch onderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
Verborgen verleden
 

Is familie Hanstede van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat eens gesteld: "Is mijn familie of een voorouder van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Hanstede deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Hanstede. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Meer weten over de stamboom Hanstede

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Hanstede? Overweeg dan het volgende:


stamboom Hanstede uitzoeken
Meer weten over de stamboom Hanstede?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Aloserij | stamboom Abbassi | stamboom Aartse | stamboom Ahmetovic | stamboom Acer