de beste online bronnen

Stamboom Hack


Overzicht van de beste bronnen voor stamboom Hack
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Hack? Begin hieronder met de stamboom van uw familie Hack. De verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor uw familie Hack.
Tip: naast de online verwijzingen op deze website, kijk ook eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van stamboom Hack in 5 minuten


Het begin van de stamboom Hack is in de basis erg eenvoudig. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboom zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Hack
Uw stamboom maken Hack

Stamboomonderzoek naar Hack - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Hack hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Hack.

Op deze site vindt u veel tips, bronnen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Hack.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Hack voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Hack
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Hack

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Hack
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Hack

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Hack

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Hack. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders eenvoudig online te vinden zijn?Let op: onthoud dat data van anderen onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Hack langzamerhand uit.


familie Hack
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Hack

Eenvoudig veel gegevens vinden voor de familie Hack? Zoek resultaat op deze sites:

 • CBG Hack
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Hack".

 • FamilySearch.org Hack
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Hack.

 • MyHeritage.com Hack
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Hack.
 • Zoek "Hack" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • Archieven Hack
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

Let op: Om rekening mee te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Hack is het belangrijk om rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Dezelfde achternaam Hack betekent niet automatisch dat er een bloedband is (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de bronnen zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Houd altijd bij waar u bepaalde data gevonden hebt, zodat u het kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Hack zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te voorkomen en ook om de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Hack online
Informatie over Hack online ontdekt? Check de bronnen.

Stamboom Hack meer laten groeien

Ga steeds verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Hack. Kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse soorten stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Hack: dit is onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Hack: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Hack: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Hack: dit betreft stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van de naam Hack te vinden, de stamvader Hack en tegelijk vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders.

De stamreeks Hack geeft een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Hack
Stamvader Hack is de naamgever van de familie Hack


stamreeks Hack
kwartierstaat Hack
genealogie Hack
parenteel Hack

Wat betekent de naam Hack?

Uw voorouders hebben een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Hack op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Hack
Wat betekent Hack?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Hack. Zoek betekenis van Hack »

Ben ik familie van de "bekende" Hack?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlander, bekende familie Hack, de beruchte crimineel Hack, of moviestar Hack? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een bekend persoon wil niet zeggen dat u per se familie bent. Er zijn heel veel mensen die dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit niet onwaarschijnlijk.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de bekende persoon, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de bekende figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de genealogie van de beroemde Hack wellicht al eens door iemand is uitgezocht.


Lid van familie Hack ?
Maken bekende of beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Hack?

Google eens op "stamboom Hack" of "genealogie Hack" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw familie Hack:

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een schat aan informatie om een stamboom mee te verrijken. Kijk online of ga er langs om informatie over uw familieleden te acherhalen.

Regionale historische archieven:

Naast archieven hebben gemeenten zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Hack
Vind ook informatie over familie Hack in de regionale archieven.

Geef de familiegeschiedenis Hack kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële documenten. Hier een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Hack
 • Bezoek het lokale museum


Vind andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Hack:

Programmatuur

Wanneer u even druk bent geweest met onderzoek naar familie Hack wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is vaak zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle data.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Erg geschikt om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Hack
Hoe leefde Hack vroeger? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont veel historische Nederlandse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Krantenartikelen waarin Hack voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Bibliografie Hack
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Hack voorkomt in de geschiedenis.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Hack in het Nationaal Archief.

 • Hack in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Hack.

Waar komt de naam Hack vandaan?

De naam Hack bestaat mogelijk al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut ziet u waar de naam Hack in Nederland of België veel gebruikt is - veel gebruik geeft een sterke aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. U kunt dan in de gemeentearchieven van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Hack

De naam Hack: Maar waar komt de naam Hack nu vandaan? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Hack (NL) »

België:
Zoek herkomst van Hack (BE) »

Heeft de familie Hack een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor Hack te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Hack die alleen kunt gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Hack bekend?

Zoek naar familiewapen "Hack"

Kunt u geen familiewapen Hack vinden, wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Hack laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende onderdelen. Hierna staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Hack, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Nog meer bronnen

U zoekt nog meer ideeën om meer te weten te komen over familie Hack? Kijk eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Hack
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Hack

Schrijfwijzen Hack?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Hack?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Hack. Zoek schrijfwijzen van Hack »

Boeken voor genealogisch onderzoek Hack

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn veel aanwijzingen te vinden hoe men de stamboom van familie Hack kan opstellen. Hier een verwijzing naar een paar van de beste genealogische boekenvoor de beginnende stamboomonderzoeker. Deze boeken zijn via internet te bestellen en kunnen assisteren bij het familieonderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
Het grote familieboek
 

Terug in de geschiedenis Hack

Wanneer u al wat gegevens van stamboomleden hebt gevonden, kunt u verder terug in het verleden. Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw onderzoek vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Hack

overleden Hack
Grafstenen van overleden Hack familieleden geven veel gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe deze persoon Hack dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Wie heet er nog meer Hack?

Wie heeft nog meer de achternaam Hack? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Hack
Wie heet er nog meer Hack? Tip: Speur onbekende achternaamgenoten op, op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Is familie Hack van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag voor: "Is mijn familie ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Hack deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Hack. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Nederlandse adelijke families

Meer weten over stamboom Hack

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Hack? Overweeg dan het volgende:


stamboom Hack uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie Hack?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Grooters | stamboom Bakelaar | stamboom Brinkhof | stamboom Bolle | stamboom Achten