de bronnen

Stamboom Gunst


De bronnen en gegevens voor stamboom Gunst
Stamboomonderzoek doen naar uw familie Gunst? Begin hieronder met een overzicht van aanpak voor de stamboom van uw familie. De links op deze page zijn geschikt gemaakt voor uw familie Gunst.
Tip: naast de online tips op deze website, raadpleeg ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van uw stamboom Gunst in 5 minuten


Het begin van de stamboom Gunst is in de basis erg eenvoudig. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Gunst
De stamboom maken Gunst

Stamboomonderzoek naar Gunst - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Gunst hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Gunst.

Op deze pagina vindt u veel tips voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Gunst.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Gunst voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Gunst
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Gunst

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Gunst
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Gunst

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

NB: Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Gunst is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Dezelfde (achter)naam Gunst betekent niet automatisch dat er een bloedband is (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens altijd met originele bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens veel fouten zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Leg vast waar u bepaalde data gevonden hebt, zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Gunst zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bron om auteursrechtelijke problemen te voorkomen en daarnaast om direct de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Gunst online
Informatie over Gunst online ontdekt? Check de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Gunst

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Gunst. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders op internet te zoeken zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat gegevens van anderen onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Gunst langzamerhand uit.


familie Gunst
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Gunst

Eenvoudig gegevens vinden voor familie Gunst? Zoek direct resultaat op de volgende sites:

 • FamilySearch.org Gunst
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Gunst.

 • CBG Gunst
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Gunst".

 • MyHeritage.com Gunst
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Gunst.
 • WieWasWie Gunst
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Gunst".

 • Zoek "Gunst" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

De stamboom verder laten groeien

Ga verder terug in de historie met verder onderzoek naar Gunst. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Gunst: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Gunst: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Gunst: dit betreft stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Gunst: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van naam Gunst te vinden, de stamvader Gunst en daarnaast vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders. Soms stuit mee op een familiewapen Gunst.

De stamreeks Gunst geeft ook een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Gunst
Stamvader Gunst is de naamgever van de familie Gunst


stamreeks Gunst
kwartierstaat Gunst
genealogie Gunst
parenteel Gunst

Terug in de geschiedenis Gunst

Wanneer u al wat data van familieleden hebt ontdekt, kunt u altijd verder terug in het verleden. Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw onderzoek vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Gunst

overleden Gunst
Grafstenen van overleden Gunst familieleden geven veel gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Gunst dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Nog meer ideeën

U zoekt nog meer ideeën voor de stamboom van familie Gunst? Raadpleeg eens de volgende links:


bronnen stamboom Gunst
Lees meer over stamboomononderzoek naar Gunst

Schrijfwijzen Gunst?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Gunst?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Gunst. Zoek schrijfwijzen van Gunst »

Waar komt de naam Gunst vandaan?

De naam Gunst bestaat mogelijk al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart ziet u waar de naam Gunst in Nederland of België veel gehanteerd wordt - een sterke aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in gemeentedocumenten van die gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Gunst

De naam Gunst: Waar komt Gunst nu vandaan? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Gunst (NL) »

België:
Zoek herkomst van Gunst (BE) »

Wie heet er nog meer Gunst?

Wie heeft nog meer de achternaam Gunst? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Gunst
Wie heet er ook Gunst? Speur bekende of onbekende familieleden op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Software

Er is bij stamboomonderzoek vaak zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle data, en de onderlinge verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Historische archieven

De historische archieven hebben een schat aan informatie om uw stamboom mee te verrijken. Kijk online of ga er langs om gegevens over uw familie te vinden.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen tot hun administraties.

informatie Gunst
Vind ook informatie over familie Gunst in de archieven.

Wat betekent de naam Gunst?

Wat betekent de naam Gunst? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Gunst op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Gunst
Wat betekent Gunst?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Gunst. Zoek betekenis van Gunst »

Geef de familiegeschiedenis Gunst kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Gunst
 • Bezoek een lokaal museum


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Gunst:

Heeft de familie Gunst een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Gunst te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Gunst die alleen kunt gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Gunst oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Gunst bekend?

Zoek naar familiewapen "Gunst"

Kunt u geen familiewapen Gunst vinden, wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Gunst laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende delen. Hierna staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Gunst, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Boeken familieonderzoek

Ook in de boekhandel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de stamboom van Gunst kan opstellen. Hier een verwijzing naar enkele van de beste online te verkrijgen genealogische boekenvoor de beginnende en gevorderderde stamboomonderzoeker. Deze boeken zijn online te bestellen en kunnen behulpzaam zijn bij het genealogisch onderzoek naar:

Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
 

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Gunst
Hoe leefde Gunst in het verleden? Het beroemde kunstwerk van Brueghel toont veel oude beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Krantenartikelen waarin Gunst voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Bibliografie Gunst
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Gunst voorkomt in de geschiedenis.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Gunst, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Gunst in het Nationaal Archief.

Ben ik familie van de "bekende" Gunst?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Gunst, de beruchte crimineel Gunst, of moviestar Gunst? Dat wil niet zeggen dat u per sefamilie bent.

Dezelfde naam als een beroemd figuur wil niet betekenen dat u per definitie familie bent. Er zijn heel veel personen die per toeval dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om te achterhalen of u familie bent van de beroemde figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen bekende figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de genealogie van de bekende Gunst misschien al eens is onderzocht.


Lid van familie Gunst ?
Maken bekende of beruchte figuren uit het verleden ook deel uit van uw familie Gunst?

Google eens op "stamboom Gunst" of "genealogie Gunst" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar uw of andere familie Gunst:

Is familie Gunst van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat eens voorgelegd: "Is mijn familie wellicht ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Gunst deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Gunst. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Nederlandse adelijke families

Aavullende informatie voor stamboom Gunst

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Gunst? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Gunst uitzoeken
Meer weten over familie Gunst?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Bloksma | stamboom Brust | stamboom Alards | stamboom Bosschieter | stamboom Van den Boomgaard