de beste online bronnen voor

Stamboom Esseling


Overzicht van de beste online bronnen en gegevens voor stamboom Esseling
Benieuwd naar de stamboom van familie Esseling? Begin hier met de stamboom van familie Esseling. De bronnen zijn gepersonaliseerd voor Esseling.
Tip: naast de bronnen op deze website, lees ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van stamboom Esseling in 5 minuten


Het begin van de stamboom Esseling is eigenlijk erg simpel. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboomonderzoek zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Esseling
Uw stamboom maken Esseling

Stamboomonderzoek naar Esseling - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Esseling hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Esseling.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Esseling.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Esseling voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Esseling
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Esseling

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Esseling
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Esseling

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Esseling. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Esseling

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Esseling. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom eenvoudig op internet te zoeken zijn?Let op: onthoud dat data van derden incorrect kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Esseling langzamerhand uit.


familie Esseling
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Esseling

Snel veel gegevens vinden voor familie Esseling? Zoek resultaat op deze sites:

 • WieWasWie Esseling
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Esseling".

 • Archieven Esseling
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • FamilySearch.org Esseling
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Esseling.

 • Zoek "Esseling" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • CBG Esseling
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Esseling".

Zaken om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Esseling is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke naam Esseling betekent niet per definitie dat er een bloedband is (m.a.w. dat het familie is). Controleer gegevens altijd met originele bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens veel fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de bronnen zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Houd altijd bij waar u bepaalde data gevonden hebt, zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Esseling zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om copyright problemen te voorkomen EN om de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Esseling online
Esseling online ontdekt? Check altijd de bronnen.

Stamboom Esseling meer laten groeien

Ga verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Esseling. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek te doen:

 • stamreeks Esseling: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Esseling: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Esseling: dit betreft stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Esseling: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van achternaam Esseling te vinden, de stamvader Esseling en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de diverse voorouders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Esseling.

De stamreeks Esseling geeft ook een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek naar de familie Esseling.stamvader Esseling
Stamvader Esseling is de naamgever van de familie Esseling


stamreeks Esseling
kwartierstaat Esseling
genealogie Esseling
parenteel Esseling

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een schat aan informatie om uw stamboom mee te verrijken. Kijk op internet om informatie over familieleden te acherhalen.

Regionale archieven:

Naast archieven hebben gemeenten of steden zelf een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen tot hun oude administraties.

informatie Esseling
Vind ook informatie over familie Esseling in de regionale archieven.

Schrijfwijzen Esseling?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Esseling?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Esseling. Zoek schrijfwijzen van Esseling »

Ben ik familie van de "bekende" Esseling?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlander, bekende familie Esseling, de beruchte crimineel Esseling, of moviestar Esseling? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd figuur wil niet betekenen dat u per se familie bent. Er zijn heel veel mensen die eenzelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde persoon, dient u stamboom onderzoek uit te voeren naar die van de algemeen beroemde figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Esseling wellicht al eens door iemand is uitgeplozen.


Lid van familie Esseling ?
Maken beruchte beroemdheden van vroeger ook deel uit van uw familie Esseling?

Google eens op "stamboom Esseling" of "genealogie Esseling" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar familie Esseling:

Terug in de geschiedenis Esseling

Wanneer u al wat data van verwanten hebt ontdekt, kunt u altijd verder terug in het verleden. Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt bij uw onderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Esseling

overleden Esseling
Informatie over overleden Esseling familieleden geven veel aanvullende gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan deze persoon Esseling dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Wie heet er nog meer Esseling?

Wie heeft nog meer de achternaam Esseling? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw onderzoek.


meer familie Esseling
Wie heet er nog meer Esseling? Speur bekende of onbekende achternaamgenoten op, op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Geef de familiegeschiedenis Esseling kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële documenten. Hier een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Esseling


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Esseling:

Vastleggen van alle data

Wanneer u een tijdje bezig bent geweest met stamboomonderzoek naar familie Esseling ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is bij stamboomonderzoek vaak veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens, en hun onderlinge verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er bij de keuze voor een programma op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Nog meer bronnen voor stamboomonderzoek Esseling

U zoekt extra bronnen voor familie Esseling? Raadpleeg eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Esseling
Lees meer over stamboomononderzoek naar Esseling

Heeft de familie Esseling een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Esseling die alleen mag gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Esseling bekend?

Zoek naar familiewapen "Esseling"

Kunt u geen familiewapen van Esseling vinden, dan wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u kiezen voor: een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Esseling laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse onderdelen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Esseling, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. De helm is niet uniek en kan verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Erg geschikt om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Esseling
Hoe leefde Esseling in het verleden? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont hoe mensen vroeger leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Esseling, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Esseling in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Esseling.

 • Krantenartikelen waarin Esseling voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Esseling in het Nationaal Archief.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Naslagwerken genealogisch onderzoek

Ook in de boekhandel zijn veel aanwijzingen te vinden hoe men de stamboom van familie Esseling kan opstellen. Hier een verwijzing naar een paar van de beste online te verkrijgen naslagwerken. De volgende boeken kunnen assisteren bij het genealogisch onderzoek:

Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Wat betekent de naam Esseling?

Wat betekent de naam Esseling? Uw voorouders hebben een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Esseling op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Esseling
Wat betekent Esseling?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Esseling. Zoek betekenis van Esseling »

Waar komt de naam Esseling vandaan?

De naam Esseling bestaat al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een kaart kunt u zien waar de naam Esseling in Nederland of België veel gehanteerd wordt - een aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel familieleden zult traceren. U kunt vervolgens in de gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Esseling

De naam Esseling: Maar waar komt de naam Esseling vandaan? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Esseling (NL) »

België:
Zoek herkomst van Esseling (BE) »

Is familie Esseling van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag gesteld: "Is mijn familie of een voorouder wellicht ook van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Esseling deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Esseling. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer over de stamboom Esseling

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Esseling? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Esseling uitzoeken
Meer weten over de stamboom Esseling?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Allen | stamboom Ashraf | stamboom Averdijk | stamboom Bellemakers | stamboom Abbekerk