de bronnen

Stamboom Elsman


Overzicht van de beste bronnen voor stamboom Elsman
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Elsman? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de stamboom van uw familie. De bronnen zijn geschikt gemaakt voor uw familie.
Suggestie: naast de online bronnen op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van stamboom Elsman in 5 minuten


Het starten met stamboom Elsman is in de basis erg eenvoudig. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Elsman
De stamboom maken Elsman

Stamboomonderzoek naar Elsman - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Elsman hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Elsman.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Elsman, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten zult vinden voor stamboom Elsman.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Elsman uitvoeren.

Stamboomonderzoek Elsman
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Elsman

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Elsman
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Elsman

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Zaken om rekening mee te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Elsman is het belangrijk om rekening te houden met het volgende.

 • Een identieke naam Elsman betekent niet per definitie dat er een bloedband bestaat (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en indien mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Houd altijd bij waar u bepaalde gegevens gevonden hebt. Zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Elsman zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te omzeilen EN daarnaast om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Elsman online
Gegevens van Elsman online gevonden? Check de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Elsman

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom online te zoeken zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat gegevens van derden onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Elsman
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Elsman

Snel veel informatie vinden voor de familie Elsman? Zoek direct resultaat op deze websites:

 • MyHeritage.com Elsman
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Elsman.
 • FamilySearch.org Elsman
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Elsman.

 • Archieven Elsman
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • WieWasWie Elsman
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Elsman".

Stamboom Elsman steeds meer uitzoeken

Ga steeds verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Elsman. Kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Elsman: dit betreft onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Elsman: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Elsman: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Elsman: dit betreft onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van naam Elsman te vinden, de stamvader Elsman en tegelijk vaak ook de beroepen van de voorvaders.

De stamreeks Elsman geeft een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek naar de stamboom Elsman.stamvader Elsman
Stamvader Elsman is de naamgever van de familie Elsman


stamreeks Elsman
kwartierstaat Elsman
genealogie Elsman
parenteel Elsman

Schrijfwijzen Elsman?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Elsman?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Elsman. Zoek schrijfwijzen van Elsman »

Boeken familieonderzoek naar Elsman

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn bronnen te vinden hoe men de stamboom van Elsman kan opstellen. Hier een verwijzing naar een paar van de beste online te verkrijgen genealogische naslagwerkenvoor de startende en gevorderderde stamboomonderzoeker. De volgende boeken zijn via internet te koop en kunnen behulpzaam zijn bij genealogisch onderzoek naar familie:

Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Wie heet er nog meer Elsman?

Wie heten er ook Elsman? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw onderzoek.


meer familie Elsman
Wie heet er nog meer Elsman? Tip: Zoek bekende of onbekende naamdragers op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Wat is de oorsprong van de naam Elsman?

De naam Elsman bestaat mogelijk al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar Elsman in Nederland of België veel gebruikt is - een aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. U kunt vervolgens in gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Elsman

De naam Elsman: Wat is de herkomst van Elsman? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Elsman (NL) »

België:
Zoek herkomst van Elsman (BE) »

Ben ik familie van de "bekende" Elsman?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlander, bekende familie Elsman, de beruchte crimineel Elsman, of moviestar Elsman? U hoeft niet per sefamilie te zijn.

Dezelfde naam als een beroemd persoon wil niet zeggen dat u automatisch familie bent. Er zijn veel mensen die per toeval eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit niet onwaarschijnlijk.

Om te achterhalen of u familie bent van de bekende figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de bekende persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de bekende Elsman wellicht al eens is uitgezocht.


Lid van familie Elsman ?
Maken bekende of beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Elsman?

Google eens op "stamboom Elsman" of "genealogie Elsman" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar familie Elsman:

Historische archieven

De regionale archieven hebben een schat aan informatie om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet of ga er langs om gegevens over uw familie te vinden.

Regionale archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Elsman
Vind nog meer informatie over familie Elsman in de historische archieven.

Heeft de familie Elsman een familiewapen?

U kunt in bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Elsman die alleen kunt gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Elsman bekend?

Zoek naar familiewapen "Elsman"

Kunt u geen familiewapen voor Elsman vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Elsman laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende onderdelen. Hierna staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Elsman, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Vastleggen van alle stamboomgegevens

Er is veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle data, en de onderlinge verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Mooi om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Elsman
Hoe leefde Elsman in het verleden? Het beroemde kunstwerk van Brueghel toont hoe mensen vroeger leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Elsman
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Elsman voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin Elsman voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Elsman in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Elsman.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Elsman, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Terug in de geschiedenis Elsman

Ook informatie over overleden Elsman-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt slim vast, zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Elsman

overleden Elsman
Informatie over overleden Elsman familieleden geven veel informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe het familielid Elsman dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Geef de familiegeschiedenis Elsman kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële documenten. Hier een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Elsman


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Elsman:

Nog meer bronnen voor stamboomonderzoek Elsman

U zoekt aanvullende bronnen om meer te weten te komen over de stamboom van familie Elsman? Kijk eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Elsman
Lees meer over stamboomononderzoek naar Elsman

Wat betekent de naam Elsman?

Wat betekent de naam Elsman? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Elsman op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Elsman
Wat betekent Elsman?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Elsman. Zoek betekenis van Elsman »

Is familie Elsman van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat wel voor: "Is mijn familie of een voorouder misschien van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Elsman deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Elsman. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De adelijke families

Meer weten over stamboom Elsman

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Elsman? Bedenk dan het volgende:


stamboom Elsman uitzoeken
Meer weten over familie Elsman?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Van Aar | stamboom Van Baars | stamboom Advokaat | stamboom Bekman | stamboom Akgün