de beste bronnen voor

Stamboom Eisden


De bronnen en gegevens voor stamboom Eisden
Stamboomonderzoek doen naar uw familie Eisden? Begin hieronder met een overzicht van aanpak en bronnen voor de genelaogie van uw familie. De links zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor familie Eisden.
Tip: naast de online links op deze website, raadpleeg ook eens:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van uw stamboom Eisden in 5 minuten


Het begin van stamboom Eisden is in de basis heel simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Eisden
Uw stamboom maken Eisden

Stamboomonderzoek naar Eisden - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Eisden hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Eisden.

Op deze pagina vindt u veel tips voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Eisden.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Eisden uitvoeren.

Stamboomonderzoek Eisden
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Eisden

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Eisden
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Eisden

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Eisden. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

NB: Zaken om in de gaten te houden

Bij stamboomonderzoek naar Eisden is het belangrijk om rekening te houden met het volgende.

 • Dezelfde (achter)naam Eisden betekent niet per definitie dat er een bloedband bestaat (met andere woorden: dat het familie is). Controleer gevonden gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de bronnen zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Leg vast waar u gegevens ontdekt hebt, zodat u het kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Eisden zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te omzeilen EN ook om de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Eisden online
Informatie over Eisden online ontdekt? Controleer de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Eisden

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Eisden. Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom eenvoudig online te zoeken zijn?Let op: weet dat data van derden incorrect kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Eisden langzamerhand uit.


familie Eisden
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Eisden

Snel gegevens vinden voor familie Eisden? Vind resultaat op de volgende sites:

 • CBG Eisden
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Eisden".

 • WieWasWie Eisden
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Eisden".

 • MyHeritage.com Eisden
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Eisden.
 • FamilySearch.org Eisden
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Eisden.

 • Zoek "Eisden" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

Stamboom uitgebreider laten groeien

U wilt de stamboom steeds uitgebreider laten groeien? Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Eisden. Kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Eisden: dit betreft onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Eisden: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Eisden: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Eisden: dit is onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van achternaam Eisden te vinden, de stamvader Eisden en tegelijk vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Eisden.

De stamreeks Eisden geeft een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Eisden
Stamvader Eisden is de naamgever van de familie Eisden


stamreeks Eisden
kwartierstaat Eisden
genealogie Eisden
parenteel Eisden

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een schat aan gegevens om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet om meer gegevens over uw familie op te zoeken.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Eisden
Vind ook informatie over familie Eisden in de regionale archieven.

Schrijfwijzen Eisden?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Eisden?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Eisden. Zoek schrijfwijzen van Eisden »

Heeft de familie Eisden een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Eisden die alleen kunt gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Eisden bekend?

Zoek naar familiewapen "Eisden"

Kunt u geen familiewapen van Eisden vinden, wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Eisden laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse delen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Eisden, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Vastleggen van alle stamboomdata

Er is vaak veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige programma's zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let bij een programma op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u data uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wat is de oorsprong van Eisden?

De naam Eisden bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart ziet u waar de naam Eisden in Nederland of België veel gehanteerd is - veel gebruik is een aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. U kunt dan in de gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Eisden

De naam Eisden: Wat is de herkomst van Eisden? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Eisden (NL) »

België:
Zoek herkomst van Eisden (BE) »

Terug in de geschiedenis Eisden

Wanneer u al wat data van familieleden hebt ontdekt, kunt u altijd verder terug in de tijd. Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw zoektocht vindt bij uw onderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Eisden

overleden Eisden
Grafstenen van overleden Eisden familieleden geven veel aanvullende gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan het familielid Eisden dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Nog meer ideeën

U zoekt aanvullende bronnen voor familie Eisden? Raadpleeg eens de volgende links:


bronnen stamboom Eisden
Lees meer over stamboomononderzoek naar Eisden

Geef de familiegeschiedenis Eisden kleur

Stamboomonderzoek geeft alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële documenten. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Eisden


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Eisden:

Wat betekent de naam Eisden?

Wat betekent uw naam Eisden? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozengenoemd. Waar is de naam Eisden vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Eisden
Wat betekent Eisden?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Eisden. Zoek betekenis van Eisden »

Boeken voor genealogisch onderzoek naar familie

Ook in de boekenwinkel zijn veel tips te vinden hoe men de stamboom van Eisden kan onderzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar enkele van de beste genealogische naslagwerkenvoor de beginnende en gevorderderde stamboomonderzoeker. Deze boeken kunnen helpen bij het stamboomonderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Wie heet er nog meer Eisden?

Wie heten er ook Eisden? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw onderzoek.


meer familie Eisden
Wie heet er nog meer Eisden? Tip: Zoek bekende of onbekende achternaamgenoten op, op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Ben ik familie van de "bekende" Eisden?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Eisden, de beruchte boef Eisden, of filmster Eisden? Dat wil niet zeggen dat u per sefamilie bent.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd figuur wil niet betekenen dat u per definitie familie bent. Er zijn veel mensen die toevalligerwijze eenzelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de bekende figuur, dient u stamboom onderzoek uit te voeren naar die van de algemeen beroemde persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de genealogie van de bekende Eisden misschien al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Eisden ?
Maken bekende of beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Eisden?

Google eens op "stamboom Eisden" of "genealogie Eisden" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw of andere familie Eisden:

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Eisden
Hoe leefde Eisden vroeger? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont hoe mensen in de middeleeuwen leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Eisden, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Bibliografie Eisden
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Eisden voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin Eisden voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Eisden in het Nationaal Archief.

Is familie Eisden van adel?

Veel onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat wel voorgelegd: "Is mijn familie wellicht ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Eisden deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Eisden. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Nederlandse adelijke families

Meer weten over de stamboom Eisden

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Eisden? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Eisden uitzoeken
Meer weten over de stamboom Eisden?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Aldenkamp | stamboom Aipassa | stamboom Alam | stamboom Aldershof | stamboom Akkoc