de bronnen voor

Stamboom Edwards


De beste bronnen voor stamboom Edwards
Stamboomonderzoek doen naar uw familie Edwards? Begin hier met een overzicht van aanpak voor de stamboom van uw familie. De verwijzingen op deze webpage zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor uw familie.
Tip: naast de online links op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start de stamboom Edwards in 5 minuten


Het starten met stamboom Edwards is in de basis erg simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Edwards
Uw stamboom maken Edwards

Stamboomonderzoek naar Edwards - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Edwards hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Edwards.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Edwards, zodat u snel bruikbare resultaten kunt vinden - specifiek voor de stamboom Edwards.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Edwards voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Edwards
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Edwards

Sommige families vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Edwards
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Edwards

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

NB: Zaken om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Edwards is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke (achter)naam Edwards betekent niet vanzelf dat er een verwantschap bestaat (m.a.w. dat het familie is). Controleer gevonden gegevens immer met originele bronnen, indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Houd altijd bij waar u gegevens ontdekt hebt, zodat u het altijd kunt (her)controleren.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Edwards zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om copyright problemen te voorkomen en om de betrouwbaarheid van de gegevens te vast te stellen.


Edwards online
Informatie over Edwards online gevonden? Controleer altijd de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Edwards

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Edwards. Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders snel online te zoeken zijn?Let op: merk op dat data van derden incorrect kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Edwards
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Edwards

Eenvoudig veel gegevens vinden voor de familie Edwards? Zoek direct resultaat op deze sites:

 • Archieven Edwards
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • MyHeritage.com Edwards
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Edwards.
 • WieWasWie Edwards
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Edwards".

 • CBG Edwards
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Edwards".

 • FamilySearch.org Edwards
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Edwards.

 • Zoek "Edwards" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

Stamboom Edwards steeds uitgebreider laten groeien

U wilt stamboom Edwards uitgebreider uitzoeken? Ga steeds verder terug in de historie met verder onderzoek naar Edwards. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Edwards: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Edwards: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Edwards: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Edwards: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van de naam Edwards te vinden, de stamvader Edwards en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de diverse voorvaders.

De stamreeks Edwards geeft ook een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Edwards
Stamvader Edwards is de naamgever van de familie Edwards


stamreeks Edwards
kwartierstaat Edwards
genealogie Edwards
parenteel Edwards

Stamboom Programmatuur

Wanneer u een tijdje druk bent met onderzoek naar de familie Edwards ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens, en hun onderlinge verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let bij een programma op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u data uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Schrijfwijzen Edwards?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Edwards?


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Edwards. Zoek schrijfwijzen van Edwards »

Terug in de geschiedenis Edwards

Wanneer u al wat gegevens van stamboomleden hebt ontdekt, kunt u verder terug in het verleden. Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online (per provincie). Bezoek de online archieven »

Grafstenen Edwards

overleden Edwards
Informatie over overleden Edwards familieleden geven veel aanvullende informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Edwards dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Extra bronnen voor stamboomonderzoek Edwards

U zoekt nog meer bronnen voor familie Edwards? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Edwards
Lees meer over stamboomononderzoek naar Edwards

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online om gegevens over familieleden te acherhalen.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Edwards
Vind ook informatie over familie Edwards in de lokale archieven.

Heeft de familie Edwards een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Edwards die alleen mag gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Edwards bekend?

Zoek naar familiewapen "Edwards"

Kunt u geen familiewapen Edwards vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Edwards laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Edwards, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Edwards
Hoe leefde Edwards in het verleden? Het beroemde schilderij van Brueghel toont vele oude beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Edwards in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Edwards.

 • Bibliografie Edwards
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Edwards voorkomt in de geschiedenis.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Edwards, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Krantenartikelen waarin Edwards voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Edwards in het Nationaal Archief.

Naslagwerken stamboomonderzoek familie Edwards

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn bronnen te vinden hoe men de stamboom van Edwards kan uitzoeken. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste online te verkrijgen boekenvoor de beginnende stamboomonderzoeker. De volgende boeken zijn online te verkrijgen en kunnen helpen bij familieonderzoek naar familie:

Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Waar komt de naam Edwards vandaan?

De naam Edwards bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een kaart ziet u waar de naam Edwards in Nederland of België veel gehanteerd is - veel gebruik geeft een aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. U kunt vervolgens in de gemeentearchieven van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Edwards

De naam Edwards: Wat is de herkomst van de naam Edwards? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Edwards (NL) »

België:
Zoek herkomst van Edwards (BE) »

Wie heet er nog meer Edwards?

Wie heten er ook Edwards? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Edwards
Wie heet er nog meer Edwards? Tip: Zoek onbekende naamdragers op, op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Geef de familiegeschiedenis Edwards kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Edwards
 • Bezoek een lokaal museum


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Edwards:

Ben ik familie van de "bekende" Edwards?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlander, bekende familie Edwards, de beruchte crimineel Edwards, of moviestar Edwards? U hoeft niet per definitie familie te zijn.

Dezelfde achternaam als een beroemd persoon wil niet zeggen dat u automatisch familie bent. Er zijn heel veel personen die eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om uit te vinden of u familie bent van de bekende figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de bekende figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Edwards wellicht al eens door iemand is uitgeplozen.


Lid van familie Edwards ?
Maken bekende of beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Edwards?

Google eens op "stamboom Edwards" of "genealogie Edwards" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Edwards:

Wat betekent de naam Edwards?

Wat betekent uw naam Edwards? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozengenoemd. Waar is de naam Edwards op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Edwards
Wat betekent Edwards?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Edwards. Zoek betekenis van Edwards »

Is familie Edwards van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat eens voorgelegd: "Is mijn familie misschien ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Edwards deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Edwards. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De adelijke families

Meer weten over stamboom Edwards

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Edwards? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Edwards uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie Edwards?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Aanen | stamboom Akkaya | stamboom Van der Bend | stamboom Van der Aart | stamboom Boeree