de beste online bronnen

Stamboom Dokkum


De beste gegevens voor stamboom Dokkum
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Dokkum? Begin hieronder met de stamboom van uw familie Dokkum. De links op deze pagina zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor familie Dokkum.
Suggestie: naast de online verwijzingen op deze website, is dit een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van stamboom Dokkum in 5 minuten


Het starten met de stamboom Dokkum is eigenlijk erg simpel. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Dokkum
Uw stamboom maken Dokkum

Stamboomonderzoek naar Dokkum - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Dokkum hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Dokkum.

Op deze site vindt u veel tips en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Dokkum.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Dokkum uitvoeren.

Stamboomonderzoek Dokkum
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Dokkum

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Dokkum
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Dokkum

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Let op: Om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Dokkum is het belangrijk om rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Een identieke naam Dokkum betekent niet automatisch dat er een verwantschap is (m.a.w. dat het familie is). Controleer gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijffouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Houd altijd bij waar u bepaalde gegevens gevonden hebt. Zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Dokkum zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke issues te voorkomen en daarnaast om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te vast te stellen.


Dokkum online
Dokkum online gevonden? Check de oorspronkelijke bronnen.

Stamboom Dokkum steeds uitgebreider uitzoeken

U wilt stamboom steeds uitgebreider laten groeien? Ga verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Dokkum. Kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Dokkum: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Dokkum: dit betreft onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Dokkum: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Dokkum: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van achternaam Dokkum te vinden, de stamvader Dokkum en daarnaast vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders.

De stamreeks Dokkum geeft een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Dokkum
Stamvader Dokkum is de naamgever van de familie Dokkum


stamreeks Dokkum
kwartierstaat Dokkum
genealogie Dokkum
parenteel Dokkum

Online informatie voor Stamboom Dokkum

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Dokkum. Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders eenvoudig online te vinden zijn?Let op: merk op dat gegevens van derden onjuist kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Dokkum langzamerhand uit.


familie Dokkum
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Dokkum

Snel veel gegevens vinden voor de familie Dokkum? Zoek direct resultaat op deze websites:

 • FamilySearch.org Dokkum
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Dokkum.

 • MyHeritage.com Dokkum
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Dokkum.
 • Archieven Dokkum
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • WieWasWie Dokkum
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Dokkum".

 • Zoek "Dokkum" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

Heeft de familie Dokkum een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Dokkum die alleen kunt gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Dokkum bekend?

Zoek naar familiewapen "Dokkum"

Kunt u geen familiewapen Dokkum vinden, dan wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het wapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Dokkum laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Dokkum, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Dokkum
Hoe leefde Dokkum vroeger? Het beroemde schilderij van Brueghel toont vele middeleeuwse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Krantenartikelen waarin Dokkum voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Bibliografie Dokkum
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Dokkum voorkomt in de geschiedenis.

 • Dokkum in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Dokkum.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Dokkum, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Dokkum in het Nationaal Archief.

Stamboom Programmatuur

Wanneer u even druk bent geweest met stamboomonderzoek naar de familie Dokkum ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is vaak zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle data.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wie heet er nog meer Dokkum?

Wie heten er nog meer Dokkum? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Dokkum
Wie heet er nog meer Dokkum? Speur bekende of onbekende naamgenoten op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Boeken familieonderzoek naar

Ook in de boekhandel zijn veel bronnen te vinden hoe men de genealogie van Dokkum kan uitzoeken. Hier een verwijzing naar enkele van de beste genealogische naslagwerken. De volgende boeken zijn online te verkrijgen en kunnen assisteren bij het genealogisch onderzoek:

Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Aanvullende ideeën

U zoekt extra bronnen om meer te weten te komen over familie Dokkum? Kijk dan eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Dokkum
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Dokkum

Terug in de geschiedenis Dokkum

Wanneer u al wat gegevens van familieleden hebt ontdekt, kunt u altijd verder terug in het verleden. Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Dokkum

overleden Dokkum
Grafstenen van overleden Dokkum familieleden geven veel gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe het familielid Dokkum dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Wat is de oorsprong van familienaam Dokkum?

De naam Dokkum bestaat mogelijk al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar Dokkum in Nederland of België veel gebruikt wordt - een sterke aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel familieleden kunt traceren. U kunt vervolgens in de gemeentearchieven van die gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Dokkum

De naam Dokkum: Maar waar komt Dokkum nu vandaan? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Dokkum (NL) »

België:
Zoek herkomst van Dokkum (BE) »

Ben ik familie van de "bekende" Dokkum?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Dokkum, de beruchte crimineel Dokkum, of moviestar Dokkum? U hoeft niet per definitie familie te zijn.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd persoon wil niet zeggen dat u automatisch familie bent. Er zijn veel personen die toevalligerwijze eenzelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u familie bent van de beroemde figuur, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de bekende persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u oprecht stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de genealogie van de beroemde Dokkum misschien al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Dokkum ?
Maken beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Dokkum?

Google eens op "stamboom Dokkum" of "genealogie Dokkum" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar familie Dokkum:

Historische archieven

De regionale archieven hebben een schat aan gegevens om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online om meer gegevens over familieleden op te zoeken.

Regionale archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten of steden zelf ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Dokkum
Vind ook informatie over familie Dokkum in de archieven.

Wat betekent de naam Dokkum?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Dokkum vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Dokkum
Wat betekent Dokkum?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Dokkum. Zoek betekenis van Dokkum »

Schrijfwijzen Dokkum?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Dokkum?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Dokkum. Zoek schrijfwijzen van Dokkum »

Geef de familiegeschiedenis Dokkum kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële archieven. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Dokkum
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Dokkum:

Is familie Dokkum van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag wel eens voor: "Is mijn familie van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Dokkum deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Dokkum. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Meer over stamboom Dokkum

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Dokkum? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Dokkum uitzoeken
Meer weten over de stamboom Dokkum?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Alssema | stamboom Akkurt | stamboom Aldewereld | stamboom Aslander | stamboom Ayoub