de beste online bronnen voor

Stamboom Diekstra


De online bronnen en gegevens voor stamboom Diekstra
Benieuwd naar de stamboom van familie Diekstra? Begin hier met de stamboom van familie Diekstra. De links zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor uw familie.
Tip: naast de online verwijzingen op deze website, kijk ook eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start uw stamboom Diekstra in 5 minuten


Het starten met de stamboom Diekstra is eigenlijk erg simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Diekstra
De stamboom maken Diekstra

Stamboomonderzoek naar Diekstra - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Diekstra hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Diekstra.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Diekstra.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Diekstra voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Diekstra
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Diekstra

Sommige families vinden het mooi hun familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Diekstra
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Diekstra

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Diekstra. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Diekstra is het van belang om altijd rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Een identieke (achter)naam Diekstra betekent niet automatisch dat er een bloedband bestaat (m.a.w. dat het familie is). Controleer gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de bronnen zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Leg altijd vast waar u bepaalde gegevens gevonden hebt, zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Diekstra zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te voorkomen EN om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te controleren.


Diekstra online
Informatie over Diekstra online gevonden? Controleer altijd de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Diekstra

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Diekstra. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom snel op internet te zoeken zijn?Let op: merk op dat gegevens van anderen onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Diekstra
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Diekstra

Snel gegevens vinden voor familie Diekstra? Vind resultaat op deze websites:

 • Zoek "Diekstra" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • FamilySearch.org Diekstra
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Diekstra.

 • WieWasWie Diekstra
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Diekstra".

 • Archieven Diekstra
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

De stamboom steeds meer uitzoeken

U wilt stamboom Diekstra meer laten groeien? Ga verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Diekstra. Kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Diekstra: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Diekstra: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Diekstra: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Diekstra: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van de achternaam Diekstra te vinden, de stamvader Diekstra en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de diverse voorvaders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Diekstra geeft ook een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Diekstra
Stamvader Diekstra is de naamgever van de familie Diekstra


stamreeks Diekstra
kwartierstaat Diekstra
genealogie Diekstra
parenteel Diekstra

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online om informatie over familie te vinden.

Regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Diekstra
Vind ook informatie over familie Diekstra in de archieven.

Terug in de geschiedenis Diekstra

Wanneer u al wat gegevens van verwanten hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in het verleden. Ook informatie over overleden Diekstra-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw speurwerk vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Veel historische gegevens staan online (per provincie). Bezoek de online archieven »

Grafstenen Diekstra

overleden Diekstra
Informatie over overleden Diekstra familieleden geven veel aanvullende informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Diekstra dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Erg geschikt om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Diekstra
Hoe leefde Diekstra in het verleden? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont een groot aantal oude Nederlandse beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Diekstra in het Nationaal Archief.

 • Krantenartikelen waarin Diekstra voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Diekstra, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Diekstra in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Diekstra.

Schrijfwijzen Diekstra?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Diekstra?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Diekstra. Zoek schrijfwijzen van Diekstra »

Stamboom Software

Er is bij onderzoek vaak veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle data.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Heeft de familie Diekstra een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Diekstra die alleen mag gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Diekstra bekend?

Zoek naar familiewapen "Diekstra"

Kunt u geen familiewapen voor Diekstra vinden, wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Diekstra laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende delen. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Diekstra, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Wat betekent de naam Diekstra?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Diekstra vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Diekstra
Wat betekent Diekstra?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Diekstra. Zoek betekenis van Diekstra »

Nog meer bronnen

U zoekt nog meer ideeën om meer te weten te komen over de stamboom van familie Diekstra? Raadpleeg dan eens de volgende links:


bronnen stamboom Diekstra
Lees meer over stamboomononderzoek naar Diekstra

Waar komt de familienaam Diekstra vandaan?

De naam Diekstra bestaat mogelijk al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart ziet u waar Diekstra in Nederland of België veel gebruikt wordt - een sterke aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. U kunt vervolgens in gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Diekstra

De naam Diekstra: Wat is de herkomst van de naam Diekstra? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Diekstra (NL) »

België:
Zoek herkomst van Diekstra (BE) »

Wie heet er nog meer Diekstra?

Wie heeft nog meer de achternaam Diekstra? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw onderzoek.


meer familie Diekstra
Wie heet er nog meer Diekstra? Tip: Speur bekende of onbekende naamgenoten op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Geef de familiegeschiedenis Diekstra kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële documenten. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Diekstra
 • Bezoek het lokale museum


Vind andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Diekstra:

Naslagwerken stamboomonderzoek naar familie Diekstra

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn tips te vinden hoe men de stamboom van Diekstra kan onderzoeken. Hier een verwijzing naar enkele van de beste online te verkrijgen genealogische naslagwerkenvoor de startende stamboomonderzoeker. Deze boeken kunnen behulpzaam zijn bij het familieonderzoek:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Ben ik familie van de "bekende" Diekstra?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Diekstra, de beruchte boef Diekstra, of moviestar Diekstra? Dat wil niet zeggen dat u familie bent.

Dezelfde naam als een beroemd figuur wil niet zeggen dat u per se familie bent. Er zijn heel veel personen die per toeval dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om te achterhalen of u familie bent van de bekende persoon, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de algemeen bekende persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Diekstra wellicht al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Diekstra ?
Maken bekende of beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Diekstra?

Google eens op "stamboom Diekstra" of "genealogie Diekstra" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Diekstra:

Is familie Diekstra van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag voor: "Is mijn familie ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Diekstra deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Diekstra. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De adelijke families

Meer weten over de stamboom Diekstra

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Diekstra? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Diekstra uitzoeken
Meer weten over de stamboom Diekstra?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Agterhof | stamboom Van den Abbeelen | stamboom Van Aarssen | stamboom Alken | stamboom Agerbeek