de online bronnen

Stamboom Devilee


De beste online bronnen en gegevens voor stamboom Devilee
Onderzoek doen naar familie Devilee? Begin hier met de genelaogie van uw familie Devilee. De verwijzingen zijn specifiek voor uw familie.
Tip: naast de online verwijzingen op deze website, kijk ook eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van stamboom Devilee in 5 minuten


Het begin van stamboom Devilee is in de basis heel eenvoudig. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboomonderzoek zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Devilee
Uw stamboom maken Devilee

Stamboomonderzoek naar Devilee - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Devilee hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Devilee.

Op deze website vindt u veel tips voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Devilee.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Devilee uitvoeren.

Stamboomonderzoek Devilee
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Devilee

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Devilee
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Devilee

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Devilee. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Devilee is het van belang om altijd rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Een identieke achternaam Devilee betekent niet per definitie dat er een bloedband is (m.a.w. dat het familie is). Controleer gegevens immer met originele bronnen en indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Houd bij waar u gegevens gevonden heeft, zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Devilee zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bronnen om auteursrechtelijke issues te omzeilen EN daarnaast om direct de betrouwbaarheid van de data te controleren.


Devilee online
Gegevens van Devilee online gevonden? Check altijd de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Devilee

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Devilee. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders eenvoudig online te zoeken zijn?Let op: onthoud dat gegevens van anderen incorrect kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Devilee langzamerhand uit.


familie Devilee
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Devilee

Snel informatie vinden voor de familie Devilee? Vind direct resultaat op de volgende websites:

 • FamilySearch.org Devilee
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Devilee.

 • WieWasWie Devilee
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Devilee".

 • MyHeritage.com Devilee
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Devilee.
 • Zoek "Devilee" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • CBG Devilee
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Devilee".

 • Archieven Devilee
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

De stamboom verder laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder onderzoek naar Devilee. Kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Devilee: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Devilee: dit is onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Devilee: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Devilee: dit is onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van naam Devilee te vinden, de stamvader Devilee en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de diverse voorvaders.

De stamreeks Devilee geeft ook een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Devilee
Stamvader Devilee is de naamgever van de familie Devilee


stamreeks Devilee
kwartierstaat Devilee
genealogie Devilee
parenteel Devilee

Vastleggen van alle data

Er is veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en de onderlinge verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige programma's zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let bij een programma op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Heeft de familie Devilee een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Devilee die alleen kunt gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen Devilee oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Devilee bekend?

Zoek naar familiewapen "Devilee"

Kunt u geen familiewapen Devilee vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Devilee laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse delen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Devilee, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Schrijfwijzen Devilee?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Devilee?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Devilee. Zoek schrijfwijzen van Devilee »

Wie heet er nog meer Devilee?

Wie heten er nog meer Devilee? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Devilee
Wie heet er ook Devilee? Speur bekende of onbekende naamgenoten op, op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Devilee
Hoe leefde Devilee in het verleden? Het bekende kunstwerk van Brueghel geeft een beeld hoe mensen in het verleden leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Krantenartikelen waarin Devilee voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Devilee, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Bibliografie Devilee
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Devilee voorkomt in de geschiedenis.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Devilee in het Nationaal Archief.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Devilee in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Devilee.

Ben ik familie van de "bekende" Devilee?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Devilee, de beruchte crimineel Devilee, of filmster Devilee? U hoeft niet per sefamilie te zijn.

Dezelfde achternaam als een algemeen bekend persoon wil niet betekenen dat u altijd familie bent. Er zijn heel veel personen die dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om uit te vinden of u familie bent van de beroemde persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de bekende persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u oprecht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Devilee wellicht al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Devilee ?
Maken bekende of beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Devilee?

Google eens op "stamboom Devilee" of "genealogie Devilee" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar uw of andere familie Devilee:

Wat is de oorsprong van de familienaam Devilee?

De naam Devilee bestaat zeker al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar de naam Devilee in Nederland of België veel gebruikt wordt - een aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in gemeentedocumenten van die gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Devilee

De naam Devilee: Waar komt de naam Devilee vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Devilee (NL) »

België:
Zoek herkomst van Devilee (BE) »

Extra bronnen voor stamboomonderzoek Devilee

U zoekt aanvullende ideeën om meer te weten te komen over familie Devilee? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Devilee
Lees meer over stamboomononderzoek naar Devilee

Terug in de geschiedenis Devilee

Wanneer u al wat data van verwanten hebt ontdekt, kunt u altijd verder terug in de tijd. Ook informatie over overleden Devilee-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw speurwerk vindt bij uw onderzoek slim vast, zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Devilee

overleden Devilee
Informatie over overleden Devilee familieleden geven veel extra gegevens voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe het familielid Devilee dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Boeken stamboomonderzoek naar Devilee

Ook in de boekenwinkel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de stamboom van familie Devilee kan opstellen. Hierbij een aantal verwijzingen naar enkele van de beste online te verkrijgen genealogische boeken. Deze boeken kunnen assisteren bij het stamboomonderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Wat betekent de naam Devilee?

Wat betekent de naam Devilee? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Devilee vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Devilee
Wat betekent Devilee?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Devilee. Zoek betekenis van Devilee »

Geef de familiegeschiedenis Devilee kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier zijn een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Devilee
 • Bezoek het lokale museum


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Devilee:

Historische archieven

De regionale archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet of ga er langs om meer informatie over familieleden op te speuren.

Regionale archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Devilee
Vind meer informatie over familie Devilee in de archieven.

Is familie Devilee van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen deze vraag voor: "Is mijn familie of een voorouder wellicht ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Devilee deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Devilee. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer over de stamboom Devilee

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Devilee? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Devilee uitzoeken
Meer weten over van familie Devilee?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Belder | stamboom Goorden | stamboom Van Diessen | stamboom Giebels | stamboom Bosgraaf