de online bronnen voor

Stamboom Delhez


Overzicht van de beste bronnen voor stamboom Delhez
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Delhez? Begin hier met de stamboom van uw familie. De verwijzingen zijn geschikt gemaakt voor uw familie Delhez.
Suggestie: naast de online bronnen op deze website, raadpleeg ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin de stamboom Delhez in 5 minuten


Het begin van de stamboom Delhez is eigenlijk erg simpel. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Delhez
De stamboom maken Delhez

Stamboomonderzoek naar Delhez - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Delhez hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Delhez.

Op deze website vindt u veel tips en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Delhez.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Delhez uitvoeren.

Stamboomonderzoek Delhez
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Delhez

Sommige families vinden het mooi hun familieverleden te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Delhez
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Delhez

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Delhez

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Delhez. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom eenvoudig op internet te zoeken zijn?Let op: merk op dat data van anderen incorrect kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Delhez langzamerhand uit.


familie Delhez
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Delhez

Eenvoudig informatie vinden voor de familie Delhez? Vind resultaat op de volgende sites:

 • Archieven Delhez
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • WieWasWie Delhez
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Delhez".

 • CBG Delhez
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Delhez".

 • Zoek "Delhez" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

Waarschuwing: Om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Delhez is het van belang om rekening te houden met het volgende.

 • Dezelfde naam Delhez betekent niet per definitie dat er een bloedband bestaat (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Houd altijd bij waar u gegevens ontdekt hebt. Zodat u het kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Delhez zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bronnen om auteursrechtelijke problemen te voorkomen EN om de betrouwbaarheid van de gegevens te controleren.


Delhez online
Gegevens van Delhez online ontdekt? Controleer de oorspronkelijke bronnen.

Stamboom Delhez steeds meer uitzoeken

U wilt stamboom steeds verder laten groeien? Ga verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Delhez. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Delhez: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Delhez: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Delhez: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Delhez: dit is onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van naam Delhez te vinden, de stamvader Delhez en tegelijk vaak ook de beroepen van de voorvaders.

De stamreeks Delhez geeft ook een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Delhez
Stamvader Delhez is de naamgever van de familie Delhez


stamreeks Delhez
kwartierstaat Delhez
genealogie Delhez
parenteel Delhez

Nog meer bronnen

U zoekt aanvullende ideeën om meer te weten te komen over familie Delhez? Kijk eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Delhez
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Delhez

Heeft de familie Delhez een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor Delhez te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Delhez die alleen kunt gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Delhez bekend?

Zoek naar familiewapen "Delhez"

Kunt u geen familiewapen Delhez vinden, wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een expert te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Delhez laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende delen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Delhez, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Wie heet er nog meer Delhez?

Wie heeft nog meer de naam Delhez? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Delhez
Wie heet er nog meer Delhez? Tip: Speur bekende of onbekende naamdragers op, op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Terug in de geschiedenis Delhez

Ook gegevens over overleden Delhez-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw zoektocht vindt slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Delhez

overleden Delhez
Informatie over overleden Delhez familieleden geven veel informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe deze persoon Delhez dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Schrijfwijzen Delhez?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Delhez?


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Delhez. Zoek schrijfwijzen van Delhez »

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om uw stamboom mee te verrijken. Kijk online of ga er langs om meer gegevens over uw familieleden te acherhalen.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen tot deze administraties.

informatie Delhez
Vind ook informatie over familie Delhez in de regionale archieven.

Ben ik familie van de "bekende" Delhez?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Delhez, de beruchte boef Delhez, of moviestar Delhez? Dat wil niet zeggen dat u familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd figuur wil niet betekenen dat u per definitie familie bent. Er zijn heel veel mensen die bij toeval eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit niet onwaarschijnlijk.

Om uit te vinden of u familie bent van de bekende figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de bekende persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u met recht stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Delhez misschien al eens is onderzocht.


Lid van familie Delhez ?
Maken beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Delhez?

Google eens op "stamboom Delhez" of "genealogie Delhez" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Delhez:

Boeken stamboomonderzoek familie Delhez

Ook in de boekenwinkel zijn tips te vinden hoe men de genealogie van Delhez kan uitzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar een paar van de beste online te verkrijgen genealogische boekenvoor de startende stamboomonderzoeker. Deze boeken kunnen helpen bij familieonderzoek naar:

Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Waar komt de familienaam Delhez vandaan?

De naam Delhez bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart kunt u zien waar Delhez in Nederland of België veel gebruikt wordt - veel gebruik geeft een sterke aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in de gemeentedocumenten van die gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Delhez

De naam Delhez: Maar waar komt Delhez nu vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Delhez (NL) »

België:
Zoek herkomst van Delhez (BE) »

Geef de familiegeschiedenis Delhez kleur

Stamboomonderzoek geeft alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Delhez
 • Bezoek een lokaal museum


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Delhez:

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Erg geschikt om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Delhez
Hoe leefde Delhez vroeger? Het beroemde kunstwerk van Brueghel toont vele oude beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Delhez in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Delhez.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Delhez, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Delhez in het Nationaal Archief.

Software

Wanneer u even bezig bent geweest met stamboomonderzoek naar de familie Delhez wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is bij onderzoek zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en hun onderlinge verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let bij een programma op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wat betekent de naam Delhez?

Wat betekent uw naam Delhez? Uw voorouders hebben een naam gekozengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Delhez op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Delhez
Wat betekent Delhez?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Delhez. Zoek betekenis van Delhez »

Is familie Delhez van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat voor: "Is mijn familie wellicht van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Delhez deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Delhez. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Aavullende informatie voor de stamboom Delhez

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Delhez? Bedenk dan het volgende:


stamboom Delhez uitzoeken
Meer weten over Delhez?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Ak | stamboom Aker | stamboom Anneveldt | stamboom Aikema | stamboom Beune