de bronnen

Stamboom De Letter


De bronnen en gegevens voor stamboom De Letter
Onderzoek doen naar uw familie De Letter? Begin hier met de stamboom van uw familie De Letter. De bronnen zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor uw familie.
Suggestie: naast de online verwijzingen op deze website, is dit ook een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin de stamboom De Letter in 5 minuten


Het starten met de stamboom De Letter is eigenlijk heel simpel. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom De Letter
Uw stamboom maken De Letter

Stamboomonderzoek naar De Letter - zelf doen?

Onderzoek naar de familie De Letter hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar De Letter.

Op deze pagina vindt u veel tips voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie De Letter.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar De Letter uitvoeren.

Stamboomonderzoek De Letter
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek De Letter

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden De Letter
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van De Letter

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Waarschuwing: Om in de gaten te houden

Bij stamboomonderzoek naar De Letter is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Eenzelfde achternaam De Letter betekent niet vanzelf dat er een verwantschap bestaat (lees: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg vast waar u data gevonden hebt. Zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar De Letter zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bron om auteursrechtelijke problemen te voorkomen EN ook om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


De Letter online
Gegevens van De Letter online gevonden? Check altijd de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom De Letter

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders online te zoeken zijn?Let op: merk op dat gegevens van anderen incorrect kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie De Letter
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie De Letter

Eenvoudig informatie vinden voor de familie De Letter? Vind direct resultaat op de volgende sites:

 • WieWasWie De Letter
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "De Letter".

 • Archieven De Letter
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • MyHeritage.com De Letter
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam De Letter.
 • FamilySearch.org De Letter
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam De Letter.

 • CBG De Letter
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "De Letter".

Stamboom uitgebreider laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder onderzoek naar De Letter. Kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks De Letter: dit is onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat De Letter: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie De Letter: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel De Letter: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van achternaam De Letter te vinden, de stamvader De Letter en daarnaast vaak ook de beroepen van de voorvaders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks De Letter geeft ook een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek naar De Letter.stamvader De Letter
Stamvader De Letter is de naamgever van de familie De Letter


stamreeks De Letter
kwartierstaat De Letter
genealogie De Letter
parenteel De Letter

Wat is de oorsprong van De Letter?

De naam De Letter bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar De Letter in Nederland of België veel gehanteerd wordt - veel gebruik is een sterke aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel informatie over familieleden zult traceren. U kunt dan in gemeentearchieven van die gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam De Letter

De naam De Letter: Maar waar komt de naam De Letter nu vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van De Letter (NL) »

België:
Zoek herkomst van De Letter (BE) »

Heeft de familie De Letter een familiewapen?

U kunt in bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor De Letter te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor De Letter die alleen mag gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen De Letter oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen De Letter bekend?

Zoek naar familiewapen "De Letter"

Kunt u geen familiewapen van De Letter vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen De Letter laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende onderdelen. Hierna staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen De Letter, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan gegevens om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet of ga er langs om meer informatie over uw familie te vinden.

Regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie De Letter
Vind ook informatie over familie De Letter in de regionale archieven.

Boeken voor stamboomonderzoek

Ook in de boekhandel zijn bronnen te vinden hoe men de genealogie van De Letter kan opstellen. Hier een verwijzing naar een paar van de beste online te verkrijgen genealogische naslagwerkenvoor de beginnende genelogisch onderzoeker. De volgende boeken kunnen behulpzaam zijn bij genealogisch onderzoek De Letter:

Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Extra bronnen

U zoekt aanvullende ideeën om meer te weten te komen over familie De Letter? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom De Letter
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie De Letter

Vastleggen van alle data

Er is bij stamboomonderzoek veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u data uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Schrijfwijzen De Letter?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van De Letter?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam De Letter. Zoek schrijfwijzen van De Letter »

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis De Letter
Hoe leefde De Letter in het verleden? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont een groot aantal historische Nederlandse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders De Letter, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • De Letter in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar De Letter.

 • Bibliografie De Letter
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam De Letter voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin De Letter voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Geef de familiegeschiedenis De Letter kleur

Stamboomonderzoek geeft alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële archieven. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie De Letter
 • Bezoek het lokale museum


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie De Letter:

Wie heet er nog meer De Letter?

Wie heeft nog meer de naam De Letter? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie De Letter
Wie heet er nog meer De Letter? Speur bekende of onbekende naamgenoten op, op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Terug in de geschiedenis De Letter

Wanneer u al wat data van stamboomleden hebt gevonden, kunt u verder terug in het verleden. Ook gegevens over overleden De Letter-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Veel historische gegevens staan online (per provincie). Bezoek de online archieven »

Grafstenen De Letter

overleden De Letter
Grafstenen van overleden De Letter familieleden geven veel aanvullende informatie voor genealogisch onderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan het familielid De Letter dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Ben ik familie van de "bekende" De Letter?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie De Letter, de beruchte boef De Letter, of filmster De Letter? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een bekend figuur wil niet zeggen dat u altijd familie bent. Er zijn heel veel mensen die toevalligerwijze dezelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u familie bent van de bekende figuur, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de algemeen bekende persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de stamboom of genealogie van de bekende De Letter misschien al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie De Letter ?
Maken beruchte bekendheden van vroeger ook deel uit van uw familie De Letter?

Google eens op "stamboom De Letter" of "genealogie De Letter" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw familie De Letter:

Wat betekent de naam De Letter?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam De Letter op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam De Letter
Wat betekent De Letter?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam De Letter. Zoek betekenis van De Letter »

Is familie De Letter van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag voorgelegd: "Is mijn familie misschien van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als De Letter deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van De Letter. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Aavullende informatie voor stamboom De Letter

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar De Letter? Overweeg dan het volgende:


stamboom De Letter uitzoeken
Meer weten over De Letter?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Aldus | stamboom Akkouh | stamboom Van Agteren | stamboom Van Agthoven | stamboom Ayadi