de online bronnen voor

Stamboom De Craen


De bronnen voor stamboom De Craen
Benieuwd naar de stamboom van uw familie De Craen? Begin hieronder met een overzicht van aanpak voor de stamboom van uw familie. De links op deze pagina zijn geschikt gemaakt voor De Craen.
Suggestie: naast de bronnen op deze website, is dit ook een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin de stamboom De Craen in 5 minuten


Het begin van de stamboom De Craen is in de basis erg eenvoudig. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboomonderzoek zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom De Craen
De stamboom maken De Craen

Stamboomonderzoek naar De Craen - zelf doen?

Onderzoek naar de familie De Craen hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie De Craen.

Op deze website vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie De Craen.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar De Craen uitvoeren.

Stamboomonderzoek De Craen
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek De Craen

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden De Craen
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van De Craen

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar De Craen is het van belang om rekening te houden met het volgende.

 • Dezelfde naam De Craen betekent niet per definitie dat er een bloedband is (lees: dat het familie betreft). Controleer gegevens immer met originele bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk veel fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de bronnen zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Houd bij waar u gegevens ontdekt heeft. Zodat u het kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar De Craen zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om copyright discussies te voorkomen EN om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


De Craen online
Gegevens van De Craen online gevonden? Controleer altijd de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom De Craen

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders op internet te vinden zijn?Let op: merk op dat gegevens van anderen incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie De Craen
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie De Craen

Eenvoudig veel gegevens vinden voor de familie De Craen? Zoek resultaat op deze sites:

 • MyHeritage.com De Craen
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam De Craen.
 • FamilySearch.org De Craen
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam De Craen.

 • Zoek "De Craen" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • CBG De Craen
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "De Craen".

 • Archieven De Craen
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

Stamboom De Craen meer laten groeien

Ga verder terug in de tijd met verder onderzoek naar De Craen. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks De Craen: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat De Craen: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie De Craen: dit betreft stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel De Craen: dit betreft onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende stamboomonderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van de achternaam De Craen te vinden, de stamvader De Craen en daarnaast vaak ook de beroepen van de voorvaders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen De Craen.

De stamreeks De Craen geeft een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek naar De Craen.stamvader De Craen
Stamvader De Craen is de naamgever van de familie De Craen


stamreeks De Craen
kwartierstaat De Craen
genealogie De Craen
parenteel De Craen

Wie heet er nog meer De Craen?

Wie heten er nog meer De Craen? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie De Craen
Wie heet er ook De Craen? Speur bekende of onbekende familieleden op, op Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Wat betekent de naam De Craen?

Wat betekent de naam De Craen? Uw voorouders hebben een naam gekozengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam De Craen vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam De Craen
Wat betekent De Craen?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam De Craen. Zoek betekenis van De Craen »

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet om meer gegevens over familie op te speuren.

Regionale archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten of steden zelf een eigen 'gemeentearchief'.

informatie De Craen
Vind nog meer informatie over familie De Craen in de historische archieven.

Waar komt de familienaam De Craen vandaan?

De naam De Craen bestaat al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart kunt u zien waar de naam De Craen in Nederland of België veel gehanteerd is - veel gebruik is een sterke aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel familieleden kunt traceren. U kunt dan in gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam De Craen

De naam De Craen: Waar komt De Craen nu vandaan? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van De Craen (NL) »

België:
Zoek herkomst van De Craen (BE) »

Software

Wanneer u even bezig bent geweest met stamboomonderzoek naar de familie De Craen ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is vaak veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle data.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let bij de keuze voor een programma op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Terug in de geschiedenis De Craen

Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen De Craen

overleden De Craen
Grafstenen van overleden De Craen familieleden geven veel informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe het familielid De Craen dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Nog meer ideeën

U zoekt extra ideeën voor familie De Craen? Raadpleeg dan eens de volgende links:


bronnen stamboom De Craen
Lees meer over stamboomononderzoek naar De Craen

Boeken voor familieonderzoek familie De Craen

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de genealogie van familie De Craen kan uitzoeken. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste genealogische boekenvoor de startende en gevorderderde genelogisch onderzoeker. De volgende boeken kunnen helpen bij stamboomonderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis De Craen
Hoe leefde De Craen in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel toont diverse historische Nederlandse beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie De Craen
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam De Craen voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin De Craen voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar De Craen in het Nationaal Archief.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • De Craen in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar De Craen.

Geef de familiegeschiedenis De Craen kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier zijn een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie De Craen
 • Bezoek een lokaal museum


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie De Craen:

Schrijfwijzen De Craen?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van De Craen?


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam De Craen. Zoek schrijfwijzen van De Craen »

Heeft de familie De Craen een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor De Craen te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor De Craen die alleen kunt gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen De Craen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen De Craen bekend?

Zoek naar familiewapen "De Craen"

Kunt u geen familiewapen voor De Craen vinden, wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen De Craen laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse delen. Hierna staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen De Craen, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Ben ik familie van de "bekende" De Craen?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie De Craen, de beruchte boef De Craen, of moviestar De Craen? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen bekend figuur wil niet zeggen dat u altijd familie bent. Er zijn heel veel personen die dezelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u familie bent van de beroemde persoon, dient u stamboom onderzoek uit te voeren naar die van de algemeen bekende persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de beroemde De Craen wellicht al eens is uitgeplozen.


Lid van familie De Craen ?
Maken bekende of beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie De Craen?

Google eens op "stamboom De Craen" of "genealogie De Craen" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw of andere familie De Craen:

Is familie De Craen van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat wel eens gesteld: "Is mijn familie of een voorouder wellicht van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als De Craen deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van De Craen. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Meer over de stamboom De Craen

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar De Craen? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom De Craen uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie De Craen?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Breidel | stamboom Andries | stamboom Van den Bercken | stamboom Bauwens | stamboom Ang