de beste bronnen

Stamboom De Bot


Overzicht van de beste bronnen voor stamboom De Bot
Onderzoek doen naar familie De Bot? Begin hier met de genelaogie van uw familie. De verwijzingen op deze webpage zijn gepersonaliseerd voor De Bot.
Suggestie: naast de online verwijzingen op deze website, kijk ook eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start stamboom De Bot in 5 minuten


Het begin van de stamboom De Bot is in de basis heel eenvoudig. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboomonderzoek zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom De Bot
Uw stamboom maken De Bot

Stamboomonderzoek naar De Bot - zelf doen?

Onderzoek naar de familie De Bot hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar De Bot.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie De Bot.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar De Bot voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek De Bot
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek De Bot

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden De Bot
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van De Bot

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom De Bot

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders online te vinden zijn?Let op: onthoud dat data van derden onjuist kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie De Bot
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie De Bot

Eenvoudig gegevens vinden voor familie De Bot? Vind direct resultaat op deze sites:

 • FamilySearch.org De Bot
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam De Bot.

 • CBG De Bot
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "De Bot".

 • Zoek "De Bot" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • Archieven De Bot
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar De Bot is het belangrijk om rekening te houden met het volgende.

 • Een identieke (achter)naam De Bot betekent niet vanzelf dat er een bloedband bestaat (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de bronnen zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Leg altijd vast waar u data ontdekt heeft, zodat u het kunt (her)controleren.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar De Bot zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bron om auteursrechtelijke issues te omzeilen EN ook om direct de betrouwbaarheid van de data te controleren.


De Bot online
Informatie over De Bot online ontdekt? Controleer altijd de oorspronkelijke bronnen.

Stamboom verder laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder onderzoek naar De Bot. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks De Bot: dit betreft onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat De Bot: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie De Bot: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel De Bot: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van naam De Bot te vinden, de stamvader De Bot en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de diverse voorouders.

De stamreeks De Bot geeft een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar De Bot.stamvader De Bot
Stamvader De Bot is de naamgever van de familie De Bot


stamreeks De Bot
kwartierstaat De Bot
genealogie De Bot
parenteel De Bot

Schrijfwijzen De Bot?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van De Bot?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam De Bot. Zoek schrijfwijzen van De Bot »

Historische archieven

De regionale archieven hebben een schat aan gegevens om uw stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk online om gegevens over familie op te zoeken.

Regionale historische archieven:

Naast archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie De Bot
Vind ook informatie over familie De Bot in de historische archieven.

Wat betekent de naam De Bot?

Wat betekent de naam De Bot? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam De Bot vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam De Bot
Wat betekent De Bot?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam De Bot. Zoek betekenis van De Bot »

Ben ik familie van de "bekende" De Bot?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie De Bot, de beruchte crimineel De Bot, of moviestar De Bot? Dat wil niet zeggen dat u per sefamilie bent.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd figuur wil niet zeggen dat u per se familie bent. Er zijn heel veel personen die eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de beroemde figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de bekende figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de bekende De Bot misschien al eens is uitgezocht.


Lid van familie De Bot ?
Maken bekende of beruchte personen uit het verleden ook deel uit van uw familie De Bot?

Google eens op "stamboom De Bot" of "genealogie De Bot" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw familie De Bot:

Geef de familiegeschiedenis De Bot kleur

Genealogisch onderzoek geeft in de regel alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële documenten. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie De Bot
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek een lokaal museum


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie De Bot:

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis De Bot
Hoe leefde De Bot vroeger? Het bekende kunstwerk van Brueghel geeft een beeld hoe mensen in het verleden leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Krantenartikelen waarin De Bot voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar De Bot in het Nationaal Archief.

 • De Bot in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar De Bot.

Heeft de familie De Bot een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor De Bot te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor De Bot die alleen mag gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen De Bot bekend?

Zoek naar familiewapen "De Bot"

Kunt u geen familiewapen De Bot vinden, dan wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen De Bot laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende delen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen De Bot, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Stamboom Software

Wanneer u een tijdje druk bent met onderzoek naar familie De Bot wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is vaak veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige programma's zijn gratis, andere zijn betaald. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u data uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Naslagwerken stamboomonderzoek naar De Bot

Ook in de boekhandel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de stamboom van De Bot kan opstellen. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste naslagwerkenvoor de beginnende stamboomonderzoeker. De volgende boeken kunnen assisteren bij stamboomonderzoek:

Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Aanvullende ideeën

U zoekt aanvullende bronnen om meer te weten te komen over de stamboom van familie De Bot? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom De Bot
Lees meer over stamboomononderzoek naar De Bot

Wie heet er nog meer De Bot?

Wie heeft nog meer de naam De Bot? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw onderzoek.


meer familie De Bot
Wie heet er nog meer De Bot? Speur onbekende naamgenoten op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Waar komt de naam De Bot vandaan?

De naam De Bot bestaat al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een kaart ziet u waar De Bot in Nederland of België veel gebruikt wordt - veel gebruik geeft een sterke aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel informatie over familieleden zult traceren. U kunt dan in gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam De Bot

De naam De Bot: Waar komt de naam De Bot nu vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van De Bot (NL) »

België:
Zoek herkomst van De Bot (BE) »

Terug in de geschiedenis De Bot

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw zoektocht vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Veel historische gegevens staan online (per provincie). Bezoek de online archieven »

Grafstenen De Bot

overleden De Bot
Grafstenen van overleden De Bot familieleden geven veel gegevens voor stamboomonderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan het familielid De Bot dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Is familie De Bot van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat eens gesteld: "Is mijn familie van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als De Bot deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van De Bot. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De adelijke families

Meer weten over stamboom De Bot

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar De Bot? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom De Bot uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie De Bot?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Van de Bilt | stamboom Langstraat | stamboom Augustinus | stamboom Bouwknegt | stamboom Coomans