de beste bronnen

Stamboom Datema


Overzicht van de bronnen en gegevens voor stamboom Datema
Benieuwd naar de stamboom van familie Datema? Begin hieronder met een overzicht van aanpak en bronnen voor de genelaogie van uw familie. De bronnen op deze pagina zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor uw familie.
Suggestie: naast de links op deze website, is dit een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van uw stamboom Datema in 5 minuten


Het starten met stamboom Datema is in de basis heel simpel. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Datema
Uw stamboom maken Datema

Stamboomonderzoek naar Datema - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Datema hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Datema.

Op deze website vindt u veel tips voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Datema.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Datema voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Datema
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Datema

Sommige families vinden het mooi hun familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Datema
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Datema

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

NB: Om rekening mee te houden

Bij stamboomonderzoek naar Datema is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

 • Eenzelfde (achter)naam Datema betekent niet per definitie dat er een bloedband is (met andere woorden: dat het familie is). Controleer gegevens immer met originele bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Houd altijd bij waar u bepaalde gegevens gevonden hebt, zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Datema zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om copyright problemen te voorkomen EN om de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Datema online
Informatie over Datema online ontdekt? Check de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Datema

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom eenvoudig op internet te vinden zijn?Let op: onthoud dat gegevens van anderen onjuist kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Datema
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Datema

Snel veel gegevens vinden voor familie Datema? Vind direct resultaat op deze websites:

 • Archieven Datema
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • Zoek "Datema" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • FamilySearch.org Datema
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Datema.

 • MyHeritage.com Datema
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Datema.
 • CBG Datema
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Datema".

De stamboom verder laten groeien

Ga verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Datema. Kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Datema: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Datema: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Datema: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Datema: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van naam Datema te vinden, de stamvader Datema en tegelijk vaak ook de beroepen van de voorvaders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Datema geeft ook een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar Datema.stamvader Datema
Stamvader Datema is de naamgever van de familie Datema


stamreeks Datema
kwartierstaat Datema
genealogie Datema
parenteel Datema

Terug in de geschiedenis Datema

Wanneer u al wat data van familieleden hebt gevonden, kunt u verder terug in de tijd. Ook gegevens over overleden Datema-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt bij uw onderzoek slim vast, zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Datema

overleden Datema
Grafstenen van overleden Datema familieleden geven veel informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan deze persoon Datema dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Ben ik familie van de "bekende" Datema?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlander, bekende familie Datema, de beruchte boef Datema, of filmster Datema? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd figuur wil niet betekenen dat u per se familie bent. Er zijn veel personen die per toeval eenzelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u familie bent van de bekende figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de beroemde persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Datema wellicht al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Datema ?
Maken bekende of beruchte figuren uit het verleden ook deel uit van uw familie Datema?

Google eens op "stamboom Datema" of "genealogie Datema" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar uw familie Datema:

Schrijfwijzen Datema?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Datema?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Datema. Zoek schrijfwijzen van Datema »

Wie heet er nog meer Datema?

Wie heten er nog meer Datema? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw onderzoek.


meer familie Datema
Wie heet er nog meer Datema? Tip: Speur onbekende familieleden op, op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Datema
Hoe leefde Datema in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel geeft een beeld hoe mensen in de middeleeuwen leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Datema in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Datema.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Datema in het Nationaal Archief.

 • Krantenartikelen waarin Datema voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Bibliografie Datema
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Datema voorkomt in de geschiedenis.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Heeft de familie Datema een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Datema te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Datema die alleen mag gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Datema bekend?

Zoek naar familiewapen "Datema"

Kunt u geen familiewapen van Datema vinden, wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u kiezen voor: een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Datema laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse delen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Datema, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Aanvullende bronnen

U zoekt nog meer ideeën voor familie Datema? Raadpleeg eens de volgende links:


bronnen stamboom Datema
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Datema

Waar komt de familienaam Datema vandaan?

De naam Datema bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een kaart ziet u waar de naam Datema in Nederland of België veel gehanteerd is - veel gebruik is een sterke aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel informatie over familieleden kunt vinden. U kunt dan in gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Datema

De naam Datema: Wat is de herkomst van de naam Datema? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Datema (NL) »

België:
Zoek herkomst van Datema (BE) »

Boeken familieonderzoek naar familie Datema

Ook in de boekenwinkel zijn veel tips te vinden hoe men de stamboom van familie Datema kan onderzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar enkele van de beste online te verkrijgen genealogische boeken. De volgende boeken zijn online te verkrijgen en kunnen behulpzaam zijn bij genealogisch onderzoek naar Datema:

Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Vastleggen van alle stamboomgegevens

Wanneer u een tijdje druk bent met stamboomonderzoek naar de familie Datema ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens, en hun verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er bij de keuze voor een programma op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om een stamboom mee op te zetten. Kijk op internet om informatie over uw familieleden te vinden.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Datema
Vind ook informatie over familie Datema in de regionale archieven.

Geef de familiegeschiedenis Datema kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële documenten. Hier zijn een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Datema
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Datema:

Wat betekent de naam Datema?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Datema vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Datema
Wat betekent Datema?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Datema. Zoek betekenis van Datema »

Is familie Datema van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat eens voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder misschien van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Datema deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Datema. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer over stamboom Datema

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Datema? Overweeg dan het volgende:


stamboom Datema uitzoeken
Meer weten over de stamboom Datema?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Van Kuik | stamboom Lenders | stamboom Vlaanderen | stamboom Nieman | stamboom Lems