de online bronnen

Stamboom Cras


De gegevens voor stamboom Cras
Onderzoek doen naar uw familie Cras? Begin hier met een overzicht van aanpak voor de stamboom van uw familie Cras. De verwijzingen zijn geschikt gemaakt voor Cras.
Suggestie: naast de online tips op deze website, is dit een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van de stamboom Cras in 5 minuten


Het starten met stamboom Cras is eigenlijk heel eenvoudig. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Cras
De stamboom maken Cras

Stamboomonderzoek naar Cras - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Cras hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Cras.

Op deze website vindt u veel tips, bronnen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Cras, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten zult vinden voor stamboom Cras.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Cras uitvoeren.

Stamboomonderzoek Cras
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Cras

Sommige families vinden het mooi hun familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Cras
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Cras

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Cras. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Om rekening mee te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Cras is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke naam Cras betekent niet vanzelf dat er een verwantschap bestaat (lees: dat het familie betreft). Controleer gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, indien mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel fouten zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de bronnen zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg vast waar u data ontdekt heeft. Zodat u het altijd kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Cras zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bron om copyright issues te voorkomen en om direct de betrouwbaarheid van de data te controleren.


Cras online
Cras online gevonden? Controleer altijd de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Cras

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Cras. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders op internet te vinden zijn?Let op: merk op dat gegevens van derden onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Cras langzamerhand uit.


familie Cras
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Cras

Snel gegevens vinden voor de familie Cras? Vind direct resultaat op de volgende sites:

 • MyHeritage.com Cras
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Cras.
 • Zoek "Cras" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • FamilySearch.org Cras
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Cras.

 • CBG Cras
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Cras".

 • WieWasWie Cras
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Cras".

De stamboom Cras verder laten groeien

U wilt stamboom uitgebreider uitzoeken? Ga verder terug in de historie met verder onderzoek naar Cras. Kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Cras: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Cras: dit is onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Cras: dit betreft onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Cras: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende stamboomonderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van de naam Cras te vinden, de stamvader Cras en daarnaast vaak ook de beroepen van de voorouders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Cras geeft ook een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek naar de stamboom Cras.stamvader Cras
Stamvader Cras is de naamgever van de familie Cras


stamreeks Cras
kwartierstaat Cras
genealogie Cras
parenteel Cras

Aanvullende ideeën voor de stamboom Cras

U zoekt extra bronnen om meer te weten te komen over de stamboom van familie Cras? Raadpleeg dan eens de volgende links:


bronnen stamboom Cras
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Cras

Terug in de geschiedenis Cras

Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw zoektocht vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast, zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Cras

overleden Cras
Informatie over overleden Cras familieleden geven veel gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Cras dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Vastleggen van alle stamboomgegevens

Wanneer u even druk bent geweest met stamboomonderzoek naar familie Cras ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is vaak zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens, en de verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige programma's zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan gegevens om uw stamboom mee te verrijken. Kijk online om gegevens over uw familie te acherhalen.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen tot die administraties.

informatie Cras
Vind ook informatie over familie Cras in de regionale archieven.

Geef de familiegeschiedenis Cras kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële documenten. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Cras
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek het lokale museum


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Cras:

Wat betekent de naam Cras?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomengenoemd. Waar is de naam Cras vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Cras
Wat betekent Cras?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Cras. Zoek betekenis van Cras »

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Cras
Hoe leefde Cras in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel geeft een beeld hoe mensen in het verleden leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Cras
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Cras voorkomt in de geschiedenis.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Cras in het Nationaal Archief.

 • Krantenartikelen waarin Cras voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Cras, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Ben ik familie van de "bekende" Cras?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Cras, de beruchte crimineel Cras, of filmster Cras? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een beroemd figuur wil niet betekenen dat u automatisch familie bent. Er zijn heel veel mensen die dezelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de bekende persoon, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de algemeen beroemde persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de beroemde Cras misschien al eens door iemand is uitgezocht.


Lid van familie Cras ?
Maken beruchte personen uit het verleden ook deel uit van uw familie Cras?

Google eens op "stamboom Cras" of "genealogie Cras" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw of andere familie Cras:

Schrijfwijzen Cras?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Cras?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Cras. Zoek schrijfwijzen van Cras »

Heeft de familie Cras een familiewapen?

U kunt in bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Cras die alleen kunt gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen Cras oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Cras bekend?

Zoek naar familiewapen "Cras"

Kunt u geen familiewapen van Cras vinden, wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Cras laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse onderdelen. Hierna staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Cras, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld. De helm is niet uniek en kan verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Wie heet er nog meer Cras?

Wie heten er nog meer Cras? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw onderzoek.


meer familie Cras
Wie heet er nog meer Cras? Speur onbekende familieleden op, op Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Boeken stamboomonderzoek naar Cras

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn veel bronnen te vinden hoe men de stamboom van familie Cras kan uitzoeken. Hierbij een verwijzing naar een paar van de beste online te verkrijgen genealogische boekenvoor de beginnende en gevorderderde stamboomonderzoeker. De volgende boeken zijn online te verkrijgen en kunnen assisteren bij stamboomonderzoek naar Cras:

Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Wat is de oorsprong van Cras?

De naam Cras bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar de naam Cras in Nederland of België veel gehanteerd wordt - veel gebruik geeft een aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in de gemeentearchieven van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Cras

De naam Cras: Maar waar komt Cras nu vandaan? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Cras (NL) »

België:
Zoek herkomst van Cras (BE) »

Is familie Cras van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag wel voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder wellicht van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Cras deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Cras. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Meer weten over de stamboom Cras

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Cras? Bedenk dan het volgende:


stamboom Cras uitzoeken
Meer weten over de stamboom Cras?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Van Aerde | stamboom Achterstraat | stamboom Amelo | stamboom Apaydin | stamboom Alp