de beste bronnen

Stamboom Christians


De beste bronnen voor stamboom Christians
Stamboomonderzoek doen naar uw familie Christians? Begin hier met een overzicht van aanpak voor de genelaogie van uw familie. De verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor uw familie Christians.
Suggestie: naast de links op deze website, is dit een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin de stamboom Christians in 5 minuten


Het begin van stamboom Christians is eigenlijk erg simpel. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Christians
Uw stamboom maken Christians

Stamboomonderzoek naar Christians - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Christians hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Christians.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Christians, zodat u snel bruikbare resultaten zult vinden voor de stamboom Christians.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Christians voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Christians
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Christians

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Christians
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Christians

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Christians

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders op internet te zoeken zijn?Let op: merk op dat gegevens van derden onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Christians langzamerhand uit.


familie Christians
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Christians

Eenvoudig gegevens vinden voor de familie Christians? Zoek resultaat op de volgende websites:

 • WieWasWie Christians
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Christians".

 • FamilySearch.org Christians
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Christians.

 • MyHeritage.com Christians
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Christians.
 • CBG Christians
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Christians".

Stamboom Christians steeds verder uitzoeken

Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Christians. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Christians: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Christians: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Christians: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Christians: dit is onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van de naam Christians te vinden, de stamvader Christians en daarnaast vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders. Soms stuit mee op een familiewapen Christians.

De stamreeks Christians geeft een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Christians
Stamvader Christians is de naamgever van de familie Christians


stamreeks Christians
kwartierstaat Christians
genealogie Christians
parenteel Christians

Waarschuwing: Om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Christians is het van belang om rekening te houden met het volgende.

 • Een identieke achternaam Christians betekent niet vanzelf dat er een bloedband is (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens mogelijk fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Leg altijd vast waar u bepaalde data gevonden heeft. Zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Christians zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te omzeilen EN ook om direct de betrouwbaarheid van de data te controleren.


Christians online
Informatie over Christians online ontdekt? Controleer altijd de bronnen.

Heeft de familie Christians een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Christians die alleen mag gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen Christians oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Christians bekend?

Zoek naar familiewapen "Christians"

Kunt u geen familiewapen Christians vinden, wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Christians laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse delen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Christians, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Wie heet er nog meer Christians?

Wie heeft nog meer de naam Christians? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Christians
Wie heet er ook Christians? Speur bekende of onbekende naamgenoten op, op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Extra bronnen

U zoekt nog meer bronnen om meer te weten te komen over de stamboom van familie Christians? Raadpleeg eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Christians
Lees meer over stamboomononderzoek naar Christians

Boeken voor stamboomonderzoek naar familie Christians

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn bronnen te vinden hoe men de genealogie van Christians kan onderzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar een paar van de beste online te verkrijgen naslagwerken. Deze boeken kunnen behulpzaam zijn bij het stamboomonderzoek:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Ben ik familie van de "bekende" Christians?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Christians, de beruchte boef Christians, of moviestar Christians? Dat wil niet zeggen dat u per definitie familie bent.

Dezelfde achternaam als een beroemd persoon wil niet zeggen dat u per definitie familie bent. Er zijn heel veel mensen die bij toeval dezelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de beroemde figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de beroemde persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u oprecht stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de genealogie van de beroemde Christians wellicht al eens is uitgezocht.


Lid van familie Christians ?
Maken bekende of beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Christians?

Google eens op "stamboom Christians" of "genealogie Christians" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw of andere familie Christians:

Terug in de geschiedenis Christians

Wanneer u al wat data van verwanten hebt ontdekt, kunt u altijd verder terug in het verleden. Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw speurwerk vindt slim vast, zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Christians

overleden Christians
Informatie over overleden Christians familieleden geven veel extra gegevens voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan het familielid Christians dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Geef de familiegeschiedenis Christians kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Christians
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Christians:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Christians
Hoe leefde Christians vroeger? Het beroemde schilderij van Brueghel laat via uitgebeelde spreekwoorden zien hoe mensen vroeger leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Christians, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Krantenartikelen waarin Christians voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Bibliografie Christians
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Christians voorkomt in de geschiedenis.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Schrijfwijzen Christians?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Christians?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Christians. Zoek schrijfwijzen van Christians »

Waar komt de familienaam Christians vandaan?

De naam Christians bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut ziet u waar Christians in Nederland of België veel gebruikt wordt - veel gebruik geeft een sterke aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel familieleden kunt vinden. U kunt dan in gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Christians

De naam Christians: Wat is de herkomst van Christians? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Christians (NL) »

België:
Zoek herkomst van Christians (BE) »

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan informatie om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet om informatie over uw familie op te zoeken.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast archieven hebben gemeenten of steden zelf ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen tot deze oude administraties.

informatie Christians
Vind meer informatie over familie Christians in de archieven.

Wat betekent de naam Christians?

Wat betekent de naam Christians? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Christians vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Christians
Wat betekent Christians?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Christians. Zoek betekenis van Christians »

Software

Wanneer u even bezig bent met stamboomonderzoek naar familie Christians wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is bij stamboomonderzoek vaak zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en de verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Is familie Christians van adel?

Veel onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder misschien van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Christians deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Christians. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer weten over de stamboom Christians

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Christians? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Christians uitzoeken
Meer weten over Christians?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Ahrouch | stamboom Alderlieste | stamboom Achalhi | stamboom El Ajjouri | stamboom Adank