de bronnen voor

Stamboom Calor


De beste online bronnen en gegevens voor stamboom Calor
Onderzoek doen naar familie Calor? Begin hier met een overzicht van aanpak voor de genelaogie van uw familie. De bronnen zijn specifiek voor uw familie.
Suggestie: naast de online links op deze website, lees ook eens:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start uw stamboom Calor in 5 minuten


Het starten met de stamboom Calor is in de basis heel eenvoudig. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Calor
Uw stamboom maken Calor

Stamboomonderzoek naar Calor - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Calor hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Calor.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Calor, zodat u snel bruikbare resultaten zult vinden - specifiek voor de stamboom Calor.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Calor voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Calor
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Calor

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Calor
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Calor

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

NB: Om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Calor is het van belang om rekening te houden met het volgende.

 • Dezelfde achternaam Calor betekent niet per definitie dat er een verwantschap bestaat (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Leg altijd vast waar u bepaalde gegevens gevonden heeft. Zodat u het kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Calor zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te voorkomen en daarnaast om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te controleren.


Calor online
Informatie over Calor online gevonden? Controleer de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Calor

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Calor. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom snel op internet te zoeken zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat gegevens van derden incorrect kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Calor langzamerhand uit.


familie Calor
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Calor

Snel veel gegevens vinden voor familie Calor? Vind direct resultaat op de volgende sites:

 • FamilySearch.org Calor
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Calor.

 • Zoek "Calor" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • MyHeritage.com Calor
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Calor.
 • CBG Calor
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Calor".

Stamboom steeds uitgebreider laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Calor. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse soorten stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Calor: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Calor: dit is onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Calor: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Calor: dit is stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van achternaam Calor te vinden, de stamvader Calor en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de voorvaders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Calor geeft ook een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Calor
Stamvader Calor is de naamgever van de familie Calor


stamreeks Calor
kwartierstaat Calor
genealogie Calor
parenteel Calor

Heeft de familie Calor een familiewapen?

U kunt in bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor Calor te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Calor die alleen kunt gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Calor bekend?

Zoek naar familiewapen "Calor"

Kunt u geen familiewapen Calor vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Calor laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse onderdelen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Calor, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Wie heet er nog meer Calor?

Wie heten er ook Calor? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Calor
Wie heet er nog meer Calor? Speur bekende of onbekende naamgenoten op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Schrijfwijzen Calor?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Calor?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Calor. Zoek schrijfwijzen van Calor »

Ben ik familie van de "bekende" Calor?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Calor, de beruchte crimineel Calor, of filmster Calor? U hoeft niet familie te zijn.

Dezelfde achternaam als een algemeen bekend persoon wil niet betekenen dat u werkelijk familie bent. Er zijn veel personen die dezelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de bekende persoon, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de algemeen beroemde figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de genealogie van de beroemde Calor misschien al eens door iemand is uitgezocht.


Lid van familie Calor ?
Maken beruchte beroemdheden van vroeger ook deel uit van uw familie Calor?

 • Biografisch Portaal Calor
  De site van Biografisch Portaal geeft informatie over kopstukken en beroemde figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu.

 • "Calor" op Wikipedia zoeken
  Zoek of Calor voorkomt op Wikipedia (als bekend persoon of andere verwijzing)

Google eens op "stamboom Calor" of "genealogie Calor" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Calor:

Waar komt de familienaam Calor vandaan?

De naam Calor bestaat al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart ziet u waar de naam Calor in Nederland of België veel gebruikt is - veel gebruik is een sterke aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel informatie over familieleden kunt vinden. U kunt dan in gemeentearchieven van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Calor

De naam Calor: Wat is de herkomst van de naam Calor? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Calor (NL) »

België:
Zoek herkomst van Calor (BE) »

Vastleggen van alle data

Er is bij stamboomonderzoek vaak veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u data uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Aanvullende ideeën

U zoekt extra bronnen voor familie Calor? Raadpleeg dan eens de volgende links:


bronnen stamboom Calor
Lees meer over stamboomononderzoek naar Calor

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om een stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk online of ga er langs om meer informatie over familieleden te vinden.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten zelf ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Calor
Vind meer informatie over familie Calor in de historische archieven.

Naslagwerken stamboomonderzoek naar

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn tips te vinden hoe men de stamboom van Calor kan onderzoeken. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste naslagwerkenvoor de beginnende en gevorderderde genelogisch onderzoeker. Deze boeken kunnen helpen bij het stamboomonderzoek:

Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
 

Wat betekent de naam Calor?

Uw voorouders hebben een naam gekozengenoemd. Waar is de naam Calor vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Calor
Wat betekent Calor?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Calor. Zoek betekenis van Calor »

Terug in de geschiedenis Calor

Wanneer u al wat data van familieleden hebt gevonden, kunt u verder terug in het verleden. Ook gegevens over overleden Calor-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt bij uw onderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Calor

overleden Calor
Grafstenen van overleden Calor familieleden geven veel aanvullende informatie voor stamboomonderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe deze persoon Calor dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Geef de familiegeschiedenis Calor kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Calor
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Calor:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Calor
Hoe leefde Calor in het verleden? Het beroemde kunstwerk van Brueghel toont veel middeleeuwse beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Krantenartikelen waarin Calor voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Calor in het Nationaal Archief.

 • Bibliografie Calor
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Calor voorkomt in de geschiedenis.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Is familie Calor van adel?

Veel onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder wellicht van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Calor deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Calor. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De adelijke families

Aavullende input voor de stamboom Calor

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Calor? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Calor uitzoeken
Meer weten over de stamboom Calor?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Van Asselen | stamboom Aret | stamboom Alons | stamboom Van Battum | stamboom Barsingerhorn