de online bronnen

Stamboom Cairo


Overzicht van de online gegevens voor stamboom Cairo
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Cairo? Begin hier met de stamboom van familie Cairo. De verwijzingen op deze pagina zijn zoveel mogelijk specifiek voor Cairo.
Suggestie: naast de tips op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van stamboom Cairo in 5 minuten


Het begin van de stamboom Cairo is eigenlijk erg simpel. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Cairo
De stamboom maken Cairo

Stamboomonderzoek naar Cairo - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Cairo hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Cairo.

Op deze site vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Cairo.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Cairo voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Cairo
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Cairo

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Cairo
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Cairo

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Waarschuwing: Om rekening mee te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Cairo is het van belang om rekening te houden met het volgende.

 • Dezelfde (achter)naam Cairo betekent niet automatisch dat er een verwantschap bestaat (lees: dat het familie betreft). Controleer gegevens altijd met originele bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens mogelijk onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de bronnen zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Houd bij waar u bepaalde gegevens ontdekt hebt. Zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Cairo zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bron om auteursrechtelijke issues te omzeilen EN om direct de betrouwbaarheid van de data te controleren.


Cairo online
Gegevens van Cairo online ontdekt? Controleer altijd de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Cairo

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Cairo. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom snel op internet te vinden zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat gegevens van derden onjuist kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Cairo
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Cairo

Snel veel informatie vinden voor familie Cairo? Vind direct resultaat op deze websites:

 • Zoek "Cairo" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • Archieven Cairo
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • MyHeritage.com Cairo
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Cairo.
 • CBG Cairo
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Cairo".

 • WieWasWie Cairo
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Cairo".

Stamboom uitgebreider uitzoeken

U wilt de stamboom meer uitzoeken? Ga verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Cairo. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Cairo: dit is onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Cairo: dit betreft onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Cairo: dit is onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Cairo: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van de naam Cairo te vinden, de stamvader Cairo en tegelijk vaak ook de beroepen van de voorvaders.

De stamreeks Cairo geeft een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar Cairo.stamvader Cairo
Stamvader Cairo is de naamgever van de familie Cairo


stamreeks Cairo
kwartierstaat Cairo
genealogie Cairo
parenteel Cairo

Naslagwerken voor stamboomonderzoek naar familie Cairo

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn veel bronnen te vinden hoe men de genealogie van familie Cairo kan uitzoeken. Hierbij een verwijzing naar een paar van de beste boekenvoor de startende genelogisch onderzoeker. De volgende boeken zijn online te bestellen en kunnen helpen bij stamboomonderzoek:

Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Geef de familiegeschiedenis Cairo kleur

Stamboomonderzoek geeft alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële archieven. Hier een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Cairo
 • Bezoek een lokaal museum


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Cairo:

Wie heet er nog meer Cairo?

Wie heeft nog meer de naam Cairo? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Cairo
Wie heet er nog meer Cairo? Zoek onbekende achternaamgenoten op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Ben ik familie van de "bekende" Cairo?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Cairo, de beruchte crimineel Cairo, of filmster Cairo? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd persoon wil niet zeggen dat u per definitie familie bent. Er zijn veel mensen die per toeval eenzelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u familie bent van de bekende persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen bekende figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de beroemde Cairo wellicht al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Cairo ?
Maken beruchte beroemdheden van vroeger ook deel uit van uw familie Cairo?

 • Biografisch Portaal Cairo
  De site van Biografisch Portaal geeft informatie over kopstukken en opzienbarende figuren uit de Nederlandse geschiedenis, uit het verleden tot nu.

 • "Cairo" op Wikipedia zoeken
  Zoek of Cairo voorkomt op Wikipedia (als bekend persoon of andere verwijzing)

Google eens op "stamboom Cairo" of "genealogie Cairo" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar uw familie Cairo:

Terug in de geschiedenis Cairo

Ook informatie over overleden Cairo-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw speurwerk vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Cairo

overleden Cairo
Informatie over overleden Cairo familieleden geven veel gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan deze persoon Cairo dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Vastleggen van alle gegevens

Wanneer u even druk bent geweest met stamboomonderzoek naar de familie Cairo ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is vaak zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle data, en hun verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Cairo
Hoe leefde Cairo in het verleden? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont veel historische beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Cairo in het Nationaal Archief.

 • Cairo in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Cairo.

 • Bibliografie Cairo
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Cairo voorkomt in de geschiedenis.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Cairo, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Waar komt de familienaam Cairo vandaan?

De naam Cairo bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart ziet u waar Cairo in Nederland of België veel gehanteerd is - een sterke aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. U kunt dan in gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Cairo

De naam Cairo: Maar waar komt de naam Cairo vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Cairo (NL) »

België:
Zoek herkomst van Cairo (BE) »

Extra ideeën

U zoekt nog meer bronnen om meer te weten te komen over familie Cairo? Raadpleeg eens de volgende links:


bronnen stamboom Cairo
Lees meer over stamboomononderzoek naar Cairo

Schrijfwijzen Cairo?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Cairo?


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Cairo. Zoek schrijfwijzen van Cairo »

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om een stamboom mee te verrijken. Kijk online of ga er langs om gegevens over familieleden te acherhalen.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten zelf een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Cairo
Vind ook informatie over familie Cairo in de archieven.

Heeft de familie Cairo een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Cairo te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Cairo die alleen kunt gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Cairo bekend?

Zoek naar familiewapen "Cairo"

Kunt u geen familiewapen voor Cairo vinden, dan wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Cairo laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende delen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Cairo, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Wat betekent de naam Cairo?

Wat betekent uw naam Cairo? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Cairo op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Cairo
Wat betekent Cairo?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Cairo. Zoek betekenis van Cairo »

Is familie Cairo van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag wel eens voor: "Is mijn familie of een voorouder misschien van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Cairo deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Cairo. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer over de stamboom Cairo

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Cairo? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Cairo uitzoeken
Meer weten over Cairo?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Van Doremalen | stamboom Kokke | stamboom Bovens | stamboom Dijksterhuis | stamboom Haakman