de beste bronnen voor

Stamboom Buur


De beste online bronnen voor stamboom Buur
Onderzoek doen naar familie Buur? Begin hier met een overzicht van aanpak voor de stamboom van uw familie. De verwijzingen zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor uw familie.
Suggestie: naast de online tips op deze website, lees ook eens:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van uw stamboom Buur in 5 minuten


Het starten met de stamboom Buur is in de basis heel eenvoudig. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Buur
Uw stamboom maken Buur

Stamboomonderzoek naar Buur - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Buur hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Buur.

Op deze site vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Buur, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten kunt vinden voor de stamboom Buur.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Buur voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Buur
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Buur

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Buur
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Buur

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Buur

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Buur. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom online te zoeken zijn?Let op: merk op dat gegevens van derden onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Buur
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Buur

Eenvoudig informatie vinden voor familie Buur? Vind direct resultaat op deze sites:

 • MyHeritage.com Buur
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Buur.
 • CBG Buur
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Buur".

 • Zoek "Buur" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • Archieven Buur
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

Stamboom Buur meer laten groeien

Ga verder terug in de historie met verder onderzoek naar Buur. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Buur: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Buur: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Buur: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Buur: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van naam Buur te vinden, de stamvader Buur en tegelijk vaak ook de beroepen van de voorouders. Soms stuit mee op een familiewapen Buur.

De stamreeks Buur geeft een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar de familie Buur.stamvader Buur
Stamvader Buur is de naamgever van de familie Buur


stamreeks Buur
kwartierstaat Buur
genealogie Buur
parenteel Buur

NB: Om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Buur is het belangrijk om altijd rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Eenzelfde (achter)naam Buur betekent niet automatisch dat er een bloedband bestaat (lees: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens altijd met originele bronnen, zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de bronnen zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Leg vast waar u data gevonden hebt. Zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Buur zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke problemen te voorkomen EN daarnaast om direct de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Buur online
Gegevens van Buur online gevonden? Controleer de oorspronkelijke bronnen.

Nog meer ideeën voor de stamboom Buur

U zoekt extra bronnen voor de stamboom van familie Buur? Kijk eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Buur
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Buur

Waar komt de familienaam Buur vandaan?

De naam Buur bestaat zeker al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart kunt u zien waar de naam Buur in Nederland of België veel gebruikt wordt - veel gebruik geeft een sterke aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel informatie over familieleden kunt traceren. U kunt dan in de gemeentearchieven van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Buur

De naam Buur: Wat is de herkomst van Buur? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Buur (NL) »

België:
Zoek herkomst van Buur (BE) »

Software

Wanneer u even druk bent met stamboomonderzoek naar familie Buur wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is vaak zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle data, en de onderlinge verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u gegevens uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Terug in de geschiedenis Buur

Ook gegevens over overleden Buur-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Buur

overleden Buur
Grafstenen van overleden Buur familieleden geven veel informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe het familielid Buur dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Schrijfwijzen Buur?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Buur?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Buur. Zoek schrijfwijzen van Buur »

Geef de familiegeschiedenis Buur kleur

Stamboomonderzoek geeft alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële documenten. Hier een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Buur
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Buur:

Wat betekent de naam Buur?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Buur op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Buur
Wat betekent Buur?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Buur. Zoek betekenis van Buur »

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Buur
Hoe leefde Buur vroeger? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont diverse middeleeuwse Nederlandse beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Buur
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Buur voorkomt in de geschiedenis.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Buur in het Nationaal Archief.

 • Buur in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Buur.

Wie heet er nog meer Buur?

Wie heten er ook Buur? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw onderzoek.


meer familie Buur
Wie heet er nog meer Buur? Tip: Speur onbekende familieleden op, op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Boeken genealogisch onderzoek

Ook in de boekenwinkel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de stamboom van Buur kan onderzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar enkele van de beste online te verkrijgen genealogische naslagwerkenvoor de beginnende en gevorderderde stamboomonderzoeker. Deze boeken kunnen assisteren bij het stamboomonderzoek naar familie Buur:

Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
 

Heeft de familie Buur een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Buur te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Buur die alleen kunt gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen Buur oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Buur bekend?

Zoek naar familiewapen "Buur"

Kunt u geen familiewapen Buur vinden, wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Buur laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende onderdelen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Buur, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online om meer gegevens over familieleden te acherhalen.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten zelf ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Buur
Vind ook informatie over familie Buur in de archieven.

Ben ik familie van de "bekende" Buur?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Buur, de beruchte crimineel Buur, of filmster Buur? U hoeft niet per definitie familie te zijn.

Dezelfde achternaam als een algemeen beroemd persoon wil niet zeggen dat u automatisch familie bent. Er zijn heel veel mensen die bij toeval dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om te achterhalen of u familie bent van de bekende figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen bekende figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de genealogie van de beroemde Buur wellicht al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Buur ?
Maken beruchte bekendheden van vroeger ook deel uit van uw familie Buur?

 • Biografisch Portaal Buur
  De site van Biografisch Portaal geeft informatie over kopstukken en andere beroemde figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu.

 • "Buur" op Wikipedia zoeken
  Zoek of Buur voorkomt op Wikipedia (als bekend persoon of andere verwijzing)

Google eens op "stamboom Buur" of "genealogie Buur" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar familie Buur:

Is familie Buur van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat wel voor: "Is mijn familie of een voorouder van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Buur deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Buur. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Meer over de stamboom Buur

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Buur? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Buur uitzoeken
Meer weten over de stamboomvan familie Buur?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Brak | stamboom Franzen | stamboom Euser | stamboom Broeks | stamboom Benard