de beste online bronnen

Stamboom Buise


Overzicht van de bronnen en gegevens voor stamboom Buise
Stamboomonderzoek doen naar uw familie Buise? Begin hieronder met de stamboom van uw familie Buise. De links op deze pagina zijn zoveel mogelijk specifiek voor uw familie.
Tip: naast de verwijzingen op deze website, lees ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start uw stamboom Buise in 5 minuten


Het begin van de stamboom Buise is eigenlijk erg simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Buise
Uw stamboom maken Buise

Stamboomonderzoek naar Buise - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Buise hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Buise.

Op deze site vindt u veel tips en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Buise, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten zult vinden - specifiek voor stamboom Buise.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Buise uitvoeren.

Stamboomonderzoek Buise
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Buise

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Buise
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Buise

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Buise. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Om rekening mee te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Buise is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke (achter)naam Buise betekent niet automatisch dat er een bloedband is (lees: dat het familie betreft). Controleer gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens mogelijk veel fouten zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Leg vast waar u bepaalde data gevonden hebt, zodat u het kunt controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Buise zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bron om auteursrechtelijke problemen te voorkomen EN om de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Buise online
Buise online ontdekt? Check altijd de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Buise

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom eenvoudig op internet te vinden zijn?Let op: weet dat data van derden onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Buise
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Buise

Eenvoudig gegevens vinden voor familie Buise? Zoek direct resultaat op deze sites:

 • MyHeritage.com Buise
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Buise.
 • Archieven Buise
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • WieWasWie Buise
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Buise".

 • CBG Buise
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Buise".

 • FamilySearch.org Buise
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Buise.

De stamboom steeds verder laten groeien

U wilt de stamboom Buise steeds meer uitzoeken? Ga steeds verder terug in de historie met verder onderzoek naar Buise. Kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Buise: dit betreft onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Buise: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Buise: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Buise: dit is stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende stamboomonderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van naam Buise te vinden, de stamvader Buise en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de voorvaders.

De stamreeks Buise geeft een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek naar de stamboom Buise.stamvader Buise
Stamvader Buise is de naamgever van de familie Buise


stamreeks Buise
kwartierstaat Buise
genealogie Buise
parenteel Buise

Geef de familiegeschiedenis Buise kleur

Genealogisch onderzoek geeft vaak alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële documenten. Hier een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Buise
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Buise:

Wie heet er nog meer Buise?

Wie heten er nog meer Buise? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Buise
Wie heet er nog meer Buise? Speur onbekende familieleden op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Terug in de geschiedenis Buise

Wanneer u al wat data van verwanten hebt ontdekt, kunt u verder terug in de tijd. Ook gegevens over overleden Buise-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw onderzoek vindt bij uw onderzoek slim vast, zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Buise

overleden Buise
Informatie over overleden Buise familieleden geven veel aanvullende gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan deze persoon Buise dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Wat is de oorsprong van de familienaam Buise?

De naam Buise bestaat zeker al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut ziet u waar de naam Buise in Nederland of België veel gebruikt wordt - een sterke aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel informatie over familieleden kunt vinden. U kunt dan in de gemeentearchieven van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Buise

De naam Buise: Maar waar komt de naam Buise vandaan? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Buise (NL) »

België:
Zoek herkomst van Buise (BE) »

Wat betekent de naam Buise?

Wat betekent uw naam Buise? Uw voorouders hebben een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Buise op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Buise
Wat betekent Buise?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Buise. Zoek betekenis van Buise »

Vastleggen van alle stamboomgegevens

Wanneer u een tijdje druk bent met stamboomonderzoek naar de familie Buise wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is vaak zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle data.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Buise
Hoe leefde Buise in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel toont een groot aantal middeleeuwse Nederlandse beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Buise
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Buise voorkomt in de geschiedenis.

 • Buise in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Buise.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Buise, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Krantenartikelen waarin Buise voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

Heeft de familie Buise een familiewapen?

U kunt in bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Buise die alleen kunt gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Buise bekend?

Zoek naar familiewapen "Buise"

Kunt u geen familiewapen van Buise vinden, wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een expert in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Buise laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Buise, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Aanvullende ideeën

U zoekt extra bronnen om meer te weten te komen over de stamboom van familie Buise? Kijk dan eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Buise
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Buise

Schrijfwijzen Buise?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Buise?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Buise. Zoek schrijfwijzen van Buise »

Ben ik familie van de "bekende" Buise?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Buise, de beruchte boef Buise, of filmster Buise? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen bekend persoon wil niet betekenen dat u werkelijk familie bent. Er zijn heel veel personen die per toeval eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit niet onwaarschijnlijk.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de bekende persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de bekende persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de genealogie van de bekende Buise wellicht al eens is uitgezocht.


Lid van familie Buise ?
Maken beruchte personen uit het verleden ook deel uit van uw familie Buise?

Google eens op "stamboom Buise" of "genealogie Buise" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Buise:

Boeken voor stamboomonderzoek Buise

Ook in de boekhandel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de genealogie van familie Buise kan opstellen. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste genealogische naslagwerkenvoor de beginnende en gevorderderde genelogisch onderzoeker. Deze boeken zijn online te verkrijgen en kunnen helpen bij genealogisch onderzoek naar familie Buise:

Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet of ga er langs om informatie over uw familie te acherhalen.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten of steden zelf een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen tot die administraties.

informatie Buise
Vind meer informatie over familie Buise in de lokale archieven.

Is familie Buise van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag wel eens gesteld: "Is mijn familie wellicht ook van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Buise deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Buise. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Nederlandse adelijke families

Aavullende input voor stamboom Buise

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Buise? Overweeg dan het volgende:


stamboom Buise uitzoeken
Meer weten over van familie Buise?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Abbadi | stamboom Ari | stamboom Agyemang | stamboom Akbaba | stamboom Aarns