de online bronnen voor

Stamboom Buijsen


De online bronnen en gegevens voor stamboom Buijsen
Stamboomonderzoek doen naar familie Buijsen? Begin hieronder met de genelaogie van familie Buijsen. De bronnen op deze pagina zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor uw familie.
Suggestie: naast de online links op deze website, is dit ook een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin uw stamboom Buijsen in 5 minuten


Het starten met stamboom Buijsen is in de basis erg simpel. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Buijsen
De stamboom maken Buijsen

Stamboomonderzoek naar Buijsen - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Buijsen hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Buijsen.

Op deze site vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Buijsen.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Buijsen uitvoeren.

Stamboomonderzoek Buijsen
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Buijsen

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Buijsen
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Buijsen

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Buijsen. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Buijsen

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders snel op internet te vinden zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat gegevens van anderen onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Buijsen
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Buijsen

Eenvoudig veel gegevens vinden voor familie Buijsen? Vind direct resultaat op deze sites:

 • MyHeritage.com Buijsen
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Buijsen.
 • FamilySearch.org Buijsen
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Buijsen.

 • WieWasWie Buijsen
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Buijsen".

 • Zoek "Buijsen" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • CBG Buijsen
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Buijsen".

Stamboom Buijsen verder laten groeien

U wilt stamboom Buijsen steeds uitgebreider laten groeien? Ga steeds verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Buijsen. Kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Buijsen: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Buijsen: dit betreft onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Buijsen: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Buijsen: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van de naam Buijsen te vinden, de stamvader Buijsen en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de diverse voorvaders.

De stamreeks Buijsen geeft ook een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek naar de familie Buijsen.stamvader Buijsen
Stamvader Buijsen is de naamgever van de familie Buijsen


stamreeks Buijsen
kwartierstaat Buijsen
genealogie Buijsen
parenteel Buijsen

Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Buijsen is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten.

 • Eenzelfde (achter)naam Buijsen betekent niet per definitie dat er een bloedband bestaat (met andere woorden: dat het familie is). Controleer gevonden gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de bronnen zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Houd altijd bij waar u bepaalde gegevens ontdekt heeft. Zodat u het kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Buijsen zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bron om auteursrechtelijke problemen te voorkomen EN ook om de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Buijsen online
Gegevens van Buijsen online gevonden? Controleer altijd de bronnen.

Vastleggen van alle stamboomdata

Er is vaak veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle data.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Ben ik familie van de "bekende" Buijsen?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Buijsen, de beruchte crimineel Buijsen, of moviestar Buijsen? U hoeft niet per definitie familie te zijn.

Dezelfde naam als een algemeen bekend persoon wil niet zeggen dat u per se familie bent. Er zijn veel mensen die bij toeval dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit waarschijnlijk.

Om te achterhalen of u familie bent van de bekende persoon, dient u stamboom onderzoek uit te voeren naar die van de beroemde persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u oprecht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de genealogie van de bekende Buijsen wellicht al eens is uitgezocht.


Lid van familie Buijsen ?
Maken beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Buijsen?

Google eens op "stamboom Buijsen" of "genealogie Buijsen" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Buijsen:

Wat betekent de naam Buijsen?

Uw voorouders hebben een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Buijsen op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Buijsen
Wat betekent Buijsen?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Buijsen. Zoek betekenis van Buijsen »

Geef de familiegeschiedenis Buijsen kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Buijsen
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Buijsen:

Schrijfwijzen Buijsen?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Buijsen?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Buijsen. Zoek schrijfwijzen van Buijsen »

Wie heet er nog meer Buijsen?

Wie heeft nog meer de achternaam Buijsen? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Buijsen
Wie heet er nog meer Buijsen? Zoek bekende of onbekende familieleden op, op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Buijsen
Hoe leefde Buijsen vroeger? Het bekende schilderij van Brueghel toont een groot aantal historische Nederlandse beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Buijsen
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Buijsen voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin Buijsen voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Buijsen, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Buijsen in het Nationaal Archief.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Heeft de familie Buijsen een familiewapen?

U kunt in bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Buijsen die alleen mag gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Buijsen bekend?

Zoek naar familiewapen "Buijsen"

Kunt u geen familiewapen Buijsen vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldisch expert in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Buijsen laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende onderdelen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Buijsen, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om uw stamboom mee op te zetten. Kijk online om informatie over familie op te speuren.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Buijsen
Vind meer informatie over familie Buijsen in de lokale archieven.

Nog meer ideeën voor stamboomonderzoek Buijsen

U zoekt aanvullende ideeën om meer te weten te komen over familie Buijsen? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Buijsen
Lees meer over stamboomononderzoek naar Buijsen

Wat is de oorsprong van Buijsen?

De naam Buijsen bestaat mogelijk al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut ziet u waar Buijsen in Nederland of België veel gehanteerd wordt - een sterke aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. U kunt dan in de gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Buijsen

De naam Buijsen: Waar komt Buijsen nu vandaan? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Buijsen (NL) »

België:
Zoek herkomst van Buijsen (BE) »

Terug in de geschiedenis Buijsen

Wanneer u al wat gegevens van verwanten hebt ontdekt, kunt u altijd verder terug in het verleden. Ook informatie over overleden Buijsen-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw zoektocht vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Buijsen

overleden Buijsen
Grafstenen van overleden Buijsen familieleden geven veel aanvullende informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Buijsen dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Boeken voor stamboomonderzoek Buijsen

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn tips te vinden hoe men de stamboom van familie Buijsen kan onderzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar enkele van de beste online te verkrijgen naslagwerkenvoor de startende genelogisch onderzoeker. De volgende boeken kunnen behulpzaam zijn bij het stamboomonderzoek:

Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Is familie Buijsen van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen deze vraag wel eens voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Buijsen deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Buijsen. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer weten over stamboom Buijsen

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Buijsen? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Buijsen uitzoeken
Meer weten over de stamboomvan familie Buijsen?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Bekking | stamboom Baarssen | stamboom Bertels | stamboom Akca | stamboom Van der Boor