de online bronnen voor

Stamboom Brunsting


Overzicht van de beste online bronnen voor stamboom Brunsting
Stamboomonderzoek doen naar familie Brunsting? Begin hieronder met een overzicht van aanpak en bronnen voor de stamboom van uw familie. De verwijzingen zijn zoveel mogelijk specifiek voor Brunsting.
Tip: naast de links op deze website, is dit ook een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van uw stamboom Brunsting in 5 minuten


Het starten met stamboom Brunsting is in de basis heel simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Brunsting
De stamboom maken Brunsting

Stamboomonderzoek naar Brunsting - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Brunsting hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Brunsting.

Op deze pagina vindt u veel tips en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Brunsting.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Brunsting voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Brunsting
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Brunsting

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Brunsting
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Brunsting

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Brunsting

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Brunsting. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders eenvoudig op internet te vinden zijn?Let op: weet dat data van derden onjuist kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Brunsting
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Brunsting

Eenvoudig veel gegevens vinden voor de familie Brunsting? Zoek direct resultaat op deze websites:

 • MyHeritage.com Brunsting
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Brunsting.
 • CBG Brunsting
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Brunsting".

 • Zoek "Brunsting" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • WieWasWie Brunsting
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Brunsting".

Stamboom Brunsting meer laten groeien

U wilt stamboom steeds meer uitzoeken? Ga steeds verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Brunsting. Kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Brunsting: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Brunsting: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Brunsting: dit betreft stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Brunsting: dit betreft onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van achternaam Brunsting te vinden, de stamvader Brunsting en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de voorvaders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Brunsting geeft ook een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Brunsting
Stamvader Brunsting is de naamgever van de familie Brunsting


stamreeks Brunsting
kwartierstaat Brunsting
genealogie Brunsting
parenteel Brunsting

Waarschuwing: Om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Brunsting is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke achternaam Brunsting betekent niet per definitie dat er een verwantschap bestaat (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en indien mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Leg altijd vast waar u gegevens ontdekt heeft, zodat u het kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Brunsting zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bronnen om auteursrechtelijke issues te omzeilen en daarnaast om direct de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Brunsting online
Informatie over Brunsting online ontdekt? Check de oorspronkelijke bronnen.

Ben ik familie van de "bekende" Brunsting?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Brunsting, de beruchte crimineel Brunsting, of moviestar Brunsting? Dat wil niet zeggen dat u per sefamilie bent.

Dezelfde naam als een beroemd persoon wil niet betekenen dat u automatisch familie bent. Er zijn heel veel personen die per toeval eenzelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de bekende figuur, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de beroemde figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de stamboom of genealogie van de bekende Brunsting misschien al eens door iemand is uitgezocht.


Lid van familie Brunsting ?
Maken beruchte beroemdheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Brunsting?

Google eens op "stamboom Brunsting" of "genealogie Brunsting" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw familie Brunsting:

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online om meer gegevens over uw familieleden te acherhalen.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Brunsting
Vind nog meer informatie over familie Brunsting in de regionale archieven.

Wat betekent de naam Brunsting?

Wat betekent uw naam Brunsting? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Brunsting vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Brunsting
Wat betekent Brunsting?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Brunsting. Zoek betekenis van Brunsting »

Schrijfwijzen Brunsting?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Brunsting?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Brunsting. Zoek schrijfwijzen van Brunsting »

Terug in de geschiedenis Brunsting

Wanneer u al wat data van verwanten hebt ontdekt, kunt u verder terug in de tijd. Ook informatie over overleden Brunsting-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Brunsting

overleden Brunsting
Grafstenen van overleden Brunsting familieleden geven veel informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Brunsting dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Heeft de familie Brunsting een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor Brunsting te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Brunsting die alleen mag gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Brunsting bekend?

Zoek naar familiewapen "Brunsting"

Kunt u geen familiewapen Brunsting vinden, dan wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

Het is aan te raden een expert in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Brunsting laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende delen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Brunsting, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Nog meer ideeën voor de stamboom Brunsting

U zoekt aanvullende ideeën om meer te weten te komen over familie Brunsting? Raadpleeg dan eens de volgende links:


bronnen stamboom Brunsting
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Brunsting

Software

Wanneer u een tijdje druk bent met onderzoek naar familie Brunsting ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle data.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er bij de keuze voor een programma op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Geef de familiegeschiedenis Brunsting kleur

Genealogisch onderzoek geeft vaak alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Brunsting
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek een lokaal museum


Vind andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Brunsting:

Wie heet er nog meer Brunsting?

Wie heten er ook Brunsting? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Brunsting
Wie heet er nog meer Brunsting? Speur bekende of onbekende familieleden op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Naslagwerken familieonderzoek naar

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn tips te vinden hoe men de genealogie van Brunsting kan opstellen. Hierbij een aantal verwijzingen naar enkele van de beste genealogische boeken. Deze boeken kunnen assisteren bij het genealogisch onderzoek familie:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
 

Waar komt de naam Brunsting vandaan?

De naam Brunsting bestaat zeker al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart ziet u waar Brunsting in Nederland of België veel gehanteerd wordt - een sterke aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt vervolgens in de gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Brunsting

De naam Brunsting: Wat is de herkomst van de naam Brunsting? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Brunsting (NL) »

België:
Zoek herkomst van Brunsting (BE) »

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Erg geschikt om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Brunsting
Hoe leefde Brunsting in het verleden? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont diverse middeleeuwse Nederlandse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Brunsting
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Brunsting voorkomt in de geschiedenis.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Brunsting in het Nationaal Archief.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Brunsting, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Is familie Brunsting van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat wel gesteld: "Is mijn familie of een voorouder wellicht ook van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Brunsting deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Brunsting. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Nederlandse adelijke families

Aavullende input voor stamboom Brunsting

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Brunsting? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Brunsting uitzoeken
Meer weten over de stamboom Brunsting?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Akershoek | stamboom Aalbersberg | stamboom Bessem | stamboom Van Aartsen | stamboom Appiah