de beste online bronnen

Stamboom Bronwasser


De beste bronnen en gegevens voor stamboom Bronwasser
Onderzoek doen naar uw familie Bronwasser? Begin hieronder met een overzicht van aanpak en bronnen voor de stamboom van uw familie Bronwasser. De bronnen zijn gepersonaliseerd voor familie Bronwasser.
Suggestie: naast de tips op deze website, lees ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van de stamboom Bronwasser in 5 minuten


Het begin van de stamboom Bronwasser is eigenlijk heel eenvoudig. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboomonderzoek zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Bronwasser
Uw stamboom maken Bronwasser

Stamboomonderzoek naar Bronwasser - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Bronwasser hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Bronwasser.

Op deze website vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Bronwasser.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Bronwasser uitvoeren.

Stamboomonderzoek Bronwasser
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Bronwasser

Sommige families vinden het mooi hun familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Bronwasser
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Bronwasser

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Om in de gaten te houden

Bij stamboomonderzoek naar Bronwasser is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke achternaam Bronwasser betekent niet automatisch dat er een verwantschap bestaat (lees: dat het familie betreft). Controleer gegevens altijd met originele bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Houd altijd bij waar u bepaalde gegevens gevonden hebt. Zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Bronwasser zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bron om copyright discussies te omzeilen EN om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te vast te stellen.


Bronwasser online
Bronwasser online ontdekt? Check altijd de bronnen.

Stamboom verder laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder onderzoek naar Bronwasser. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek te doen:

 • stamreeks Bronwasser: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Bronwasser: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Bronwasser: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Bronwasser: dit betreft stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van naam Bronwasser te vinden, de stamvader Bronwasser en tegelijk vaak ook de beroepen van de voorvaders.

De stamreeks Bronwasser geeft ook een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar de stamboom Bronwasser.stamvader Bronwasser
Stamvader Bronwasser is de naamgever van de familie Bronwasser


stamreeks Bronwasser
kwartierstaat Bronwasser
genealogie Bronwasser
parenteel Bronwasser

Online informatie voor Stamboom Bronwasser

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders snel op internet te vinden zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat data van anderen incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Bronwasser
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Bronwasser

Eenvoudig veel informatie vinden voor de familie Bronwasser? Vind direct resultaat op de volgende websites:

 • FamilySearch.org Bronwasser
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Bronwasser.

 • Archieven Bronwasser
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • MyHeritage.com Bronwasser
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Bronwasser.
 • WieWasWie Bronwasser
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Bronwasser".

Nog meer ideeën

U zoekt aanvullende bronnen voor familie Bronwasser? Raadpleeg eens de volgende links:


bronnen stamboom Bronwasser
Lees meer over stamboomononderzoek naar Bronwasser

Vastleggen van alle stamboomgegevens

Wanneer u een tijdje bezig bent met stamboomonderzoek naar de familie Bronwasser wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is bij stamboomonderzoek veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en de verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er bij een programma op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u data uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Boeken voor genealogisch onderzoek familie Bronwasser

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn bronnen te vinden hoe men de stamboom van Bronwasser kan opstellen. Hier een verwijzing naar enkele van de beste boekenvoor de beginnende stamboomonderzoeker. De volgende boeken kunnen helpen bij genealogisch onderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
 

Geef de familiegeschiedenis Bronwasser kleur

Genealogisch onderzoek geeft vaak alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële archieven. Hier zijn een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Bronwasser


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Bronwasser:

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan informatie om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet of ga er langs om informatie over familie op te zoeken.

Regionale archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Bronwasser
Vind meer informatie over familie Bronwasser in de historische archieven.

Wat betekent de naam Bronwasser?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozengenoemd. Waar is de naam Bronwasser vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Bronwasser
Wat betekent Bronwasser?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Bronwasser. Zoek betekenis van Bronwasser »

Ben ik familie van de "bekende" Bronwasser?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Bronwasser, de beruchte crimineel Bronwasser, of filmster Bronwasser? Dat wil niet zeggen dat u per sefamilie bent.

Dezelfde naam als een bekend persoon wil niet betekenen dat u per definitie familie bent. Er zijn veel mensen die toevalligerwijze dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit niet onwaarschijnlijk.

Om te achterhalen of u familie bent van de beroemde persoon, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de beroemde figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u met recht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de genealogie van de bekende Bronwasser misschien al eens is uitgezocht.


Lid van familie Bronwasser ?
Maken beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Bronwasser?

Google eens op "stamboom Bronwasser" of "genealogie Bronwasser" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Bronwasser:

Heeft de familie Bronwasser een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Bronwasser die alleen mag gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Bronwasser bekend?

Zoek naar familiewapen "Bronwasser"

Kunt u geen familiewapen van Bronwasser vinden, wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Bronwasser laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Bronwasser, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Schrijfwijzen Bronwasser?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Bronwasser?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Bronwasser. Zoek schrijfwijzen van Bronwasser »

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Bronwasser
Hoe leefde Bronwasser vroeger? Het beroemde kunstwerk van Brueghel geeft een beeld hoe mensen in het verleden leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Krantenartikelen waarin Bronwasser voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Bronwasser in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Bronwasser.

 • Bibliografie Bronwasser
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Bronwasser voorkomt in de geschiedenis.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Bronwasser, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Wie heet er nog meer Bronwasser?

Wie heeft nog meer de naam Bronwasser? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Bronwasser
Wie heet er nog meer Bronwasser? Tip: Zoek bekende of onbekende achternaamdragers op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Terug in de geschiedenis Bronwasser

Wanneer u al wat gegevens van familieleden hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in het verleden. Ook informatie over overleden Bronwasser-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt slim vast, zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Bronwasser

overleden Bronwasser
Grafstenen van overleden Bronwasser familieleden geven veel extra informatie voor genealogisch onderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Bronwasser dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Wat is de oorsprong van de familienaam Bronwasser?

De naam Bronwasser bestaat al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar Bronwasser in Nederland of België veel gebruikt wordt - een aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. U kunt vervolgens in de gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Bronwasser

De naam Bronwasser: Maar waar komt Bronwasser vandaan? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Bronwasser (NL) »

België:
Zoek herkomst van Bronwasser (BE) »

Is familie Bronwasser van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag wel voorgelegd: "Is mijn familie van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Bronwasser deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Bronwasser. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Aavullende informatie voor de stamboom Bronwasser

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Bronwasser? Overweeg dan het volgende:


stamboom Bronwasser uitzoeken
Meer weten over familie Bronwasser?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Akman | stamboom Abdul | stamboom Van Bart | stamboom Akkus | stamboom Van de Berkt