de beste online bronnen

Stamboom Broekman


De beste online bronnen en gegevens voor stamboom Broekman
Onderzoek doen naar familie Broekman? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de genelaogie van familie Broekman. De links zijn geschikt gemaakt voor uw familie.
Tip: naast de online bronnen op deze website, is dit een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start de stamboom Broekman in 5 minuten


Het starten met stamboom Broekman is in de basis erg simpel. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Broekman
De stamboom maken Broekman

Stamboomonderzoek naar Broekman - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Broekman hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Broekman.

Op deze site vindt u veel tips en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Broekman.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Broekman uitvoeren.

Stamboomonderzoek Broekman
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Broekman

Sommige families vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Broekman
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Broekman

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Broekman. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Broekman

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom eenvoudig online te zoeken zijn?Let op: onthoud dat data van anderen incorrect kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Broekman
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Broekman

Eenvoudig veel gegevens vinden voor familie Broekman? Zoek resultaat op deze websites:

 • MyHeritage.com Broekman
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Broekman.
 • FamilySearch.org Broekman
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Broekman.

 • Zoek "Broekman" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • WieWasWie Broekman
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Broekman".

Waarschuwing: Om rekening mee te houden

Bij stamboomonderzoek naar Broekman is het belangrijk om altijd rekening te houden met het volgende.

 • Een identieke (achter)naam Broekman betekent niet vanzelf dat er een bloedband bestaat (lees: dat het familie betreft). Controleer gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens veel fouten zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Leg vast waar u bepaalde gegevens gevonden hebt, zodat u het kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Broekman zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te omzeilen EN om direct de betrouwbaarheid van de data te controleren.


Broekman online
Gegevens van Broekman online gevonden? Check altijd de oorspronkelijke bronnen.

Stamboom verder uitzoeken

Ga verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Broekman. Kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek te doen:

 • stamreeks Broekman: dit is onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Broekman: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Broekman: dit is onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Broekman: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van naam Broekman te vinden, de stamvader Broekman en daarnaast vaak ook de beroepen van de diverse voorouders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Broekman geeft ook een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar Broekman.stamvader Broekman
Stamvader Broekman is de naamgever van de familie Broekman


stamreeks Broekman
kwartierstaat Broekman
genealogie Broekman
parenteel Broekman

Wat is de oorsprong van Broekman?

De naam Broekman bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart ziet u waar Broekman in Nederland of België veel gehanteerd is - veel gebruik is een sterke aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel familieleden zult vinden. U kunt dan in de gemeentedocumenten van die gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Broekman

De naam Broekman: Wat is de herkomst van de naam Broekman? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Broekman (NL) »

België:
Zoek herkomst van Broekman (BE) »

Wat betekent de naam Broekman?

Uw voorouders hebben een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Broekman op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Broekman
Wat betekent Broekman?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Broekman. Zoek betekenis van Broekman »

Vastleggen van alle data

Er is bij stamboomonderzoek zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en hun onderlinge verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er bij een programma op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u data uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Terug in de geschiedenis Broekman

Wanneer u al wat data van verwanten hebt gevonden, kunt u verder terug in de tijd. Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast, zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Broekman

overleden Broekman
Informatie over overleden Broekman familieleden geven veel aanvullende informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe het familielid Broekman dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Schrijfwijzen Broekman?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Broekman?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Broekman. Zoek schrijfwijzen van Broekman »

Ben ik familie van de "bekende" Broekman?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Broekman, de beruchte crimineel Broekman, of filmster Broekman? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen bekend persoon wil niet zeggen dat u werkelijk familie bent. Er zijn heel veel mensen die bij toeval dezelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u familie bent van de bekende persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de bekende persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de genealogie van de beroemde Broekman wellicht al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Broekman ?
Maken beruchte bekendheden van vroeger ook deel uit van uw familie Broekman?

Google eens op "stamboom Broekman" of "genealogie Broekman" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw familie Broekman:

Heeft de familie Broekman een familiewapen?

U kunt in bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor Broekman te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Broekman die alleen mag gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Broekman bekend?

Zoek naar familiewapen "Broekman"

Kunt u geen familiewapen van Broekman vinden, wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een expert te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Broekman laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse delen. Hierna staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Broekman, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Geef de familiegeschiedenis Broekman kleur

Genealogisch onderzoek geeft in de regel alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële documenten. Hier een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Broekman
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek het lokale museum


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Broekman:

Boeken voor genealogisch onderzoek naar familie Broekman

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn veel tips te vinden hoe men de genealogie van Broekman kan onderzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar enkele van de beste genealogische boeken. Deze boeken zijn online te verkrijgen en kunnen helpen bij genealogisch onderzoek:

Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Aanvullende ideeën

U zoekt nog meer bronnen om meer te weten te komen over familie Broekman? Kijk eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Broekman
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Broekman

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Erg geschikt om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Broekman
Hoe leefde Broekman vroeger? Het beroemde schilderij van Brueghel laat via uitgebeelde spreekwoorden zien hoe mensen vroeger leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Broekman
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Broekman voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin Broekman voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Broekman in het Nationaal Archief.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Broekman, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Wie heet er nog meer Broekman?

Wie heten er ook Broekman? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Broekman
Wie heet er ook Broekman? Speur bekende of onbekende achternaamdragers op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een schat aan informatie om uw stamboom mee op te zetten. Kijk online of ga er langs om meer gegevens over uw familieleden op te speuren.

Regionale archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen tot die administraties.

informatie Broekman
Vind nog meer informatie over familie Broekman in de historische archieven.

Is familie Broekman van adel?

Veel onderzoekers krijgen deze vraag gesteld: "Is mijn familie ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Broekman deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Broekman. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Aavullende informatie voor stamboom Broekman

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Broekman? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Broekman uitzoeken
Meer weten over familie Broekman?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Ten Hove | stamboom Warmerdam | stamboom Van Ewijk | stamboom Huijbregts | stamboom Van Gorp