de beste bronnen voor

Stamboom Brand


De gegevens voor stamboom Brand
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Brand? Begin hieronder met een overzicht van aanpak en bronnen voor de stamboom van familie Brand. De links op deze pagina zijn gepersonaliseerd voor Brand.
Tip: naast de links op deze website, lees ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van stamboom Brand in 5 minuten


Het starten met stamboom Brand is in de basis heel simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Brand
Uw stamboom maken Brand

Stamboomonderzoek naar Brand - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Brand hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Brand.

Op deze pagina vindt u veel tips en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Brand.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Brand uitvoeren.

Stamboomonderzoek Brand
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Brand

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Brand
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Brand

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Brand

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders op internet te zoeken zijn?Let op: merk op dat gegevens van derden onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Brand langzamerhand uit.


familie Brand
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Brand

Eenvoudig veel gegevens vinden voor de familie Brand? Vind direct resultaat op deze websites:

 • CBG Brand
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Brand".

 • MyHeritage.com Brand
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Brand.
 • Zoek "Brand" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • FamilySearch.org Brand
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Brand.

 • Archieven Brand
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

Let op: Om rekening mee te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Brand is het van belang om rekening te houden met het volgende.

 • Eenzelfde (achter)naam Brand betekent niet vanzelf dat er een verwantschap bestaat (m.a.w. dat het familie is). Controleer gevonden gegevens immer met originele bronnen en indien mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk fouten zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Leg altijd vast waar u bepaalde data ontdekt hebt. Zodat u het kunt (her)controleren.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Brand zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om copyright problemen te omzeilen en daarnaast om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te controleren.


Brand online
Brand online gevonden? Controleer altijd de oorspronkelijke bronnen.

De stamboom verder laten groeien

U wilt de stamboom steeds verder laten groeien? Ga verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Brand. Kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Brand: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Brand: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Brand: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Brand: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van de achternaam Brand te vinden, de stamvader Brand en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de voorouders. Soms stuit mee op een familiewapen Brand.

De stamreeks Brand geeft ook een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar de familie Brand.stamvader Brand
Stamvader Brand is de naamgever van de familie Brand


stamreeks Brand
kwartierstaat Brand
genealogie Brand
parenteel Brand

Aanvullende ideeën voor de stamboom Brand

U zoekt extra bronnen voor familie Brand? Kijk eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Brand
Lees meer over stamboomononderzoek naar Brand

Geef de familiegeschiedenis Brand kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële archieven. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Brand
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek een lokaal museum


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Brand:

Naslagwerken voor familieonderzoek

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn veel tips te vinden hoe men de genealogie van familie Brand kan onderzoeken. Hierbij een verwijzing naar een paar van de beste boekenvoor de beginnende stamboomonderzoeker. De volgende boeken kunnen helpen bij genealogisch onderzoek:

Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Ben ik familie van de "bekende" Brand?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Brand, de beruchte boef Brand, of filmster Brand? U hoeft niet familie te zijn.

Dezelfde achternaam als een beroemd figuur wil niet zeggen dat u per definitie familie bent. Er zijn heel veel mensen die bij toeval dezelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de bekende figuur, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de beroemde figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de genealogie van de bekende Brand wellicht al eens door iemand is uitgeplozen.


Lid van familie Brand ?
Maken beruchte bekendheden van vroeger ook deel uit van uw familie Brand?

 • Biografisch Portaal Brand
  De website van Biografisch Portaal geeft informatie over opzienbarende figuren uit de geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu.

 • "Brand" op Wikipedia zoeken
  Zoek of Brand voorkomt op Wikipedia (als bekend persoon of andere verwijzing)

Google eens op "stamboom Brand" of "genealogie Brand" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar familie Brand:

Heeft de familie Brand een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Brand te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Brand die alleen kunt gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Brand bekend?

Zoek naar familiewapen "Brand"

Kunt u geen familiewapen voor Brand vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Brand laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse delen. Hieronder staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Brand, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om een stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk op internet of ga er langs om meer gegevens over uw familie te vinden.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Brand
Vind nog meer informatie over familie Brand in de archieven.

Terug in de geschiedenis Brand

Wanneer u al wat data van stamboomleden hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in de tijd. Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast, zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Brand

overleden Brand
Grafstenen van overleden Brand familieleden geven veel gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Brand dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Wat betekent de naam Brand?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozengenoemd. Waar is de naam Brand op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Brand
Wat betekent Brand?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Brand. Zoek betekenis van Brand »

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Brand
Hoe leefde Brand in het verleden? Het bekende kunstwerk van Brueghel geeft een beeld hoe mensen vroeger leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Bibliografie Brand
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Brand voorkomt in de geschiedenis.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Brand in het Nationaal Archief.

 • Krantenartikelen waarin Brand voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Brand in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Brand.

Wat is de oorsprong van de familienaam Brand?

De naam Brand bestaat zeker al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart kunt u zien waar Brand in Nederland of België veel gebruikt wordt - een aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel informatie over familieleden kunt vinden. U kunt dan in de gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Brand

De naam Brand: Maar waar komt de naam Brand nu vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Brand (NL) »

België:
Zoek herkomst van Brand (BE) »

Schrijfwijzen Brand?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Brand?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Brand. Zoek schrijfwijzen van Brand »

Stamboom Programmatuur

Er is bij stamboomonderzoek zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle data.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige programma's zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wie heet er nog meer Brand?

Wie heten er nog meer Brand? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw onderzoek.


meer familie Brand
Wie heet er ook Brand? Zoek onbekende naamdragers op, op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Is familie Brand van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag eens gesteld: "Is mijn familie ook van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Brand deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Brand. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Nederlandse adelijke families

Aavullende informatie voor de stamboom Brand

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Brand? Overweeg dan het volgende:


stamboom Brand uitzoeken
Meer weten over familie Brand?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Brinkman | stamboom Klomp | stamboom Van Duijn | stamboom Albers | stamboom Nieuwenhuis