de bronnen

Stamboom Bossenbroek


Overzicht van de bronnen voor stamboom Bossenbroek
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Bossenbroek? Begin hieronder met een overzicht van aanpak voor de stamboom van familie Bossenbroek. De verwijzingen op deze webpage zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor familie Bossenbroek.
Suggestie: naast de verwijzingen op deze website, is dit ook een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van stamboom Bossenbroek in 5 minuten


Het starten met stamboom Bossenbroek is in de basis erg eenvoudig. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Bossenbroek
De stamboom maken Bossenbroek

Stamboomonderzoek naar Bossenbroek - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Bossenbroek hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Bossenbroek.

Op deze website vindt u veel tips en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Bossenbroek, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten zult vinden voor stamboom Bossenbroek.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Bossenbroek uitvoeren.

Stamboomonderzoek Bossenbroek
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Bossenbroek

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Bossenbroek
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Bossenbroek

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Bossenbroek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Bossenbroek

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom eenvoudig op internet te zoeken zijn?Let op: weet dat gegevens van anderen incorrect kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Bossenbroek
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Bossenbroek

Eenvoudig veel informatie vinden voor de familie Bossenbroek? Zoek resultaat op de volgende websites:

 • Archieven Bossenbroek
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • MyHeritage.com Bossenbroek
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Bossenbroek.
 • CBG Bossenbroek
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Bossenbroek".

 • WieWasWie Bossenbroek
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Bossenbroek".

 • FamilySearch.org Bossenbroek
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Bossenbroek.

 • Zoek "Bossenbroek" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

NB: Zaken om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Bossenbroek is het belangrijk om altijd rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke achternaam Bossenbroek betekent niet per definitie dat er een bloedband bestaat (m.a.w. dat het familie is). Controleer gevonden gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg vast waar u bepaalde gegevens gevonden heeft. Zodat u het altijd kunt controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Bossenbroek zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te voorkomen en daarnaast om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Bossenbroek online
Informatie over Bossenbroek online ontdekt? Controleer altijd de bronnen.

De stamboom Bossenbroek uitgebreider laten groeien

Ga verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Bossenbroek. Kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek te doen:

 • stamreeks Bossenbroek: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Bossenbroek: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Bossenbroek: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Bossenbroek: dit betreft stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van achternaam Bossenbroek te vinden, de stamvader Bossenbroek en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de voorvaders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Bossenbroek.

De stamreeks Bossenbroek geeft een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek naar de stamboom Bossenbroek.stamvader Bossenbroek
Stamvader Bossenbroek is de naamgever van de familie Bossenbroek


stamreeks Bossenbroek
kwartierstaat Bossenbroek
genealogie Bossenbroek
parenteel Bossenbroek

Extra bronnen

U zoekt nog meer ideeën voor de stamboom van familie Bossenbroek? Raadpleeg eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Bossenbroek
Lees meer over stamboomononderzoek naar Bossenbroek

Terug in de geschiedenis Bossenbroek

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Bossenbroek

overleden Bossenbroek
Informatie over overleden Bossenbroek familieleden geven veel extra informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Bossenbroek dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Ben ik familie van de "bekende" Bossenbroek?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Bossenbroek, de beruchte crimineel Bossenbroek, of moviestar Bossenbroek? Dat wil niet zeggen dat u familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd figuur wil niet zeggen dat u per se familie bent. Er zijn heel veel personen die toevallig dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de beroemde persoon, dient u stamboom onderzoek uit te voeren naar die van de algemeen bekende figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de genealogie van de bekende Bossenbroek misschien al eens door iemand is uitgeplozen.


Lid van familie Bossenbroek ?
Maken bekende of beruchte beroemdheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Bossenbroek?

Google eens op "stamboom Bossenbroek" of "genealogie Bossenbroek" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar uw familie Bossenbroek:

Software

Er is bij onderzoek veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens, en hun onderlinge verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Heeft de familie Bossenbroek een familiewapen?

U kunt in bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Bossenbroek die alleen mag gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Bossenbroek oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Bossenbroek bekend?

Zoek naar familiewapen "Bossenbroek"

Kunt u geen familiewapen van Bossenbroek vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldisch expert in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Bossenbroek laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende onderdelen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Bossenbroek, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Naslagwerken genealogisch onderzoek naar familie

Ook in de boekenwinkel zijn tips te vinden hoe men de genealogie van Bossenbroek kan uitzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar een paar van de beste boeken. De volgende boeken kunnen assisteren bij familieonderzoek:

Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Bossenbroek
Hoe leefde Bossenbroek vroeger? Het beroemde kunstwerk van Brueghel toont hoe mensen in het verleden leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bossenbroek in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Bossenbroek.

 • Bibliografie Bossenbroek
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Bossenbroek voorkomt in de geschiedenis.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Bossenbroek, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Krantenartikelen waarin Bossenbroek voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Bossenbroek in het Nationaal Archief.

Wie heet er nog meer Bossenbroek?

Wie heten er nog meer Bossenbroek? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Bossenbroek
Wie heet er nog meer Bossenbroek? Tip: Zoek bekende of onbekende familieleden op, op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Schrijfwijzen Bossenbroek?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Bossenbroek?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Bossenbroek. Zoek schrijfwijzen van Bossenbroek »

Historische archieven

De archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online of ga er langs om gegevens over uw familieleden te vinden.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Bossenbroek
Vind ook informatie over familie Bossenbroek in de archieven.

Geef de familiegeschiedenis Bossenbroek kleur

Stamboomonderzoek geeft alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Bossenbroek
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek een lokaal museum


Vind andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Bossenbroek:

Waar komt de naam Bossenbroek vandaan?

De naam Bossenbroek bestaat zeker al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart kunt u zien waar Bossenbroek in Nederland of België veel gehanteerd is - een sterke aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel familieleden zult traceren. U kunt vervolgens in de gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Bossenbroek

De naam Bossenbroek: Wat is de herkomst van de naam Bossenbroek? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Bossenbroek (NL) »

België:
Zoek herkomst van Bossenbroek (BE) »

Wat betekent de naam Bossenbroek?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Bossenbroek op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Bossenbroek
Wat betekent Bossenbroek?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Bossenbroek. Zoek betekenis van Bossenbroek »

Is familie Bossenbroek van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag wel eens gesteld: "Is mijn familie of een voorouder wellicht van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Bossenbroek deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Bossenbroek. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Aavullende informatie voor de stamboom Bossenbroek

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Bossenbroek? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Bossenbroek uitzoeken
Meer weten over Bossenbroek?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Balkema | stamboom Van der Baan | stamboom Gast | stamboom Abdullah | stamboom Van Bodegraven