de beste bronnen voor

Stamboom Blume


De beste online gegevens voor stamboom Blume
Stamboomonderzoek doen naar uw familie Blume? Begin hier met de stamboom van familie Blume. De verwijzingen zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor Blume.
Tip: naast de bronnen op deze website, is dit ook een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start uw stamboom Blume in 5 minuten


Het starten met stamboom Blume is eigenlijk erg eenvoudig. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboomonderzoek zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Blume
Uw stamboom maken Blume

Stamboomonderzoek naar Blume - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Blume hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Blume.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Blume.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Blume uitvoeren.

Stamboomonderzoek Blume
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Blume

Sommige families vinden het mooi hun familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Blume
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Blume

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Blume. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Blume

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Blume. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom eenvoudig op internet te vinden zijn?Let op: merk op dat gegevens van anderen incorrect kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Blume
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Blume

Eenvoudig veel informatie vinden voor familie Blume? Zoek direct resultaat op de volgende sites:

 • MyHeritage.com Blume
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Blume.
 • Archieven Blume
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • Zoek "Blume" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • FamilySearch.org Blume
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Blume.

 • CBG Blume
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Blume".

Stamboom uitgebreider laten groeien

U wilt de stamboom Blume uitgebreider uitzoeken? Ga steeds verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Blume. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Blume: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Blume: dit is onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Blume: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Blume: dit is stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van naam Blume te vinden, de stamvader Blume en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de diverse voorvaders.

De stamreeks Blume geeft een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Blume
Stamvader Blume is de naamgever van de familie Blume


stamreeks Blume
kwartierstaat Blume
genealogie Blume
parenteel Blume

Waarschuwing: Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Blume is het van belang om altijd rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Eenzelfde naam Blume betekent niet automatisch dat er een bloedband is (m.a.w. dat het familie is). Controleer gevonden gegevens immer met originele bronnen en indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Houd altijd bij waar u data gevonden heeft. Zodat u het kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Blume zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om copyright problemen te omzeilen EN ook om de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Blume online
Gegevens van Blume online gevonden? Controleer altijd de oorspronkelijke bronnen.

Terug in de geschiedenis Blume

Ook gegevens over overleden Blume-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Blume

overleden Blume
Informatie over overleden Blume familieleden geven veel aanvullende informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe deze persoon Blume dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Programmatuur

Er is bij onderzoek veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en de verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u data uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wat betekent de naam Blume?

Uw voorouders hebben een naam aangenomengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Blume op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Blume
Wat betekent Blume?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Blume. Zoek betekenis van Blume »

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Blume
Hoe leefde Blume vroeger? Het bekende schilderij van Brueghel geeft een beeld hoe mensen vroeger leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Blume
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Blume voorkomt in de geschiedenis.

 • Blume in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Blume.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Blume in het Nationaal Archief.

 • Krantenartikelen waarin Blume voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Heeft de familie Blume een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor Blume te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Blume die alleen kunt gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Blume bekend?

Zoek naar familiewapen "Blume"

Kunt u geen familiewapen Blume vinden, wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Blume laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende onderdelen. Hierna staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Blume, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Geef de familiegeschiedenis Blume kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Blume
 • Bezoek een lokaal museum


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Blume:

Wat is de oorsprong van de familienaam Blume?

De naam Blume bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar Blume in Nederland of België veel gebruikt wordt - een aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel familieleden kunt traceren. U kunt vervolgens in gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Blume

De naam Blume: Wat is de herkomst van de naam Blume? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Blume (NL) »

België:
Zoek herkomst van Blume (BE) »

Wie heet er nog meer Blume?

Wie heeft nog meer de achternaam Blume? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Blume
Wie heet er ook Blume? Tip: Speur onbekende familieleden op, op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Aanvullende ideeën voor stamboomonderzoek Blume

U zoekt extra ideeën om meer te weten te komen over de stamboom van familie Blume? Kijk eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Blume
Lees meer over stamboomononderzoek naar Blume

Schrijfwijzen Blume?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Blume?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Blume. Zoek schrijfwijzen van Blume »

Boeken genealogisch onderzoek

Ook in de boekenwinkel zijn veel bronnen te vinden hoe men de stamboom van familie Blume kan uitzoeken. Hierbij een verwijzing naar een paar van de beste online te verkrijgen genealogische boeken. De volgende boeken zijn online te verkrijgen en kunnen helpen bij stamboomonderzoek Blume:

Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan informatie om uw stamboom mee te verrijken. Kijk op internet of ga er langs om meer gegevens over uw familieleden te acherhalen.

Regionale archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen tot deze administraties.

informatie Blume
Vind nog meer informatie over familie Blume in de historische archieven.

Ben ik familie van de "bekende" Blume?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Blume, de beruchte crimineel Blume, of moviestar Blume? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd figuur wil niet zeggen dat u per definitie familie bent. Er zijn veel personen die toevalligerwijze eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de beroemde figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de genealogie van de beroemde Blume wellicht al eens is onderzocht.


Lid van familie Blume ?
Maken bekende of beruchte figuren van vroeger ook deel uit van uw familie Blume?

 • Biografisch Portaal Blume
  De site van Biografisch Portaal geeft informatie over kopstukken en beroemde figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu.

 • "Blume" op Wikipedia zoeken
  Zoek of Blume voorkomt op Wikipedia (als bekend persoon of andere verwijzing)

Google eens op "stamboom Blume" of "genealogie Blume" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar uw familie Blume:

Is familie Blume van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder wellicht ook van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Blume deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Blume. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De adelijke families

Aavullende informatie voor de stamboom Blume

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Blume? Overweeg dan het volgende:


stamboom Blume uitzoeken
Meer weten over familie Blume?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Abbadi | stamboom Ari | stamboom Agyemang | stamboom Akbaba | stamboom Aarns