de online bronnen

Stamboom Blum


De bronnen en gegevens voor stamboom Blum
Benieuwd naar de stamboom van familie Blum? Begin hier met de stamboom van uw familie. De bronnen op deze page zijn zoveel mogelijk specifiek voor Blum.
Suggestie: naast de online links op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van de stamboom Blum in 5 minuten


Het starten met stamboom Blum is in de basis heel eenvoudig. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Blum
De stamboom maken Blum

Stamboomonderzoek naar Blum - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Blum hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Blum.

Op deze site vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Blum.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Blum voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Blum
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Blum

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Blum
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Blum

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Let op: Om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Blum is het van belang om altijd rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Dezelfde (achter)naam Blum betekent niet vanzelf dat er een verwantschap is (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de bronnen zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Leg altijd vast waar u bepaalde gegevens ontdekt heeft. Zodat u het kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Blum zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bronnen om copyright discussies te voorkomen en ook om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Blum online
Informatie over Blum online gevonden? Controleer de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Blum

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders online te zoeken zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat data van derden onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Blum
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Blum

Snel veel informatie vinden voor de familie Blum? Vind direct resultaat op de volgende websites:

 • Archieven Blum
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • MyHeritage.com Blum
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Blum.
 • WieWasWie Blum
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Blum".

 • CBG Blum
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Blum".

Stamboom verder uitzoeken

U wilt de stamboom Blum uitgebreider uitzoeken? Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Blum. Kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Blum: dit betreft onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Blum: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Blum: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Blum: dit is stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van de naam Blum te vinden, de stamvader Blum en tegelijk vaak ook de beroepen van de diverse voorouders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Blum.

De stamreeks Blum geeft een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar de familie Blum.stamvader Blum
Stamvader Blum is de naamgever van de familie Blum


stamreeks Blum
kwartierstaat Blum
genealogie Blum
parenteel Blum

Terug in de geschiedenis Blum

Ook informatie over overleden Blum-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw zoektocht vindt bij uw onderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Blum

overleden Blum
Informatie over overleden Blum familieleden geven veel extra informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan deze persoon Blum dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Wat betekent de naam Blum?

Uw voorouders hebben een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Blum op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Blum
Wat betekent Blum?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Blum. Zoek betekenis van Blum »

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Blum
Hoe leefde Blum in het verleden? Het beroemde schilderij van Brueghel toont diverse historische Nederlandse beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Blum in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Blum.

 • Bibliografie Blum
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Blum voorkomt in de geschiedenis.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Blum, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Schrijfwijzen Blum?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Blum?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Blum. Zoek schrijfwijzen van Blum »

Wie heet er nog meer Blum?

Wie heeft nog meer de naam Blum? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw onderzoek.


meer familie Blum
Wie heet er ook Blum? Zoek bekende of onbekende familieleden op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Historische archieven

De archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om uw stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk op internet of ga er langs om informatie over familieleden te acherhalen.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten zelf een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Blum
Vind ook informatie over familie Blum in de regionale archieven.

Naslagwerken stamboomonderzoek naar familie

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn tips te vinden hoe men de genealogie van Blum kan opstellen. Hier een verwijzing naar enkele van de beste online te verkrijgen genealogische boeken. Deze boeken kunnen behulpzaam zijn bij het stamboomonderzoek:

Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Heeft de familie Blum een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Blum die alleen kunt gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Blum bekend?

Zoek naar familiewapen "Blum"

Kunt u geen familiewapen van Blum vinden, dan wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Blum laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende delen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Blum, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Stamboom Programmatuur

Wanneer u een tijdje druk bent met stamboomonderzoek naar familie Blum wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens, en de onderlinge verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Aanvullende ideeën

U zoekt extra bronnen voor de stamboom van familie Blum? Kijk eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Blum
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Blum

Waar komt de naam Blum vandaan?

De naam Blum bestaat al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar de naam Blum in Nederland of België veel gehanteerd wordt - veel gebruik is een sterke aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel informatie over familieleden zult traceren. U kunt vervolgens in gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Blum

De naam Blum: Waar komt de naam Blum vandaan? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Blum (NL) »

België:
Zoek herkomst van Blum (BE) »

Geef de familiegeschiedenis Blum kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële archieven. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Blum
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Blum:

Ben ik familie van de "bekende" Blum?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Blum, de beruchte boef Blum, of filmster Blum? U hoeft niet familie te zijn.

Dezelfde achternaam als een bekend figuur wil niet zeggen dat u per se familie bent. Er zijn veel personen die toevallig dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit niet onwaarschijnlijk.

Om uit te vinden of u familie bent van de bekende figuur, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de bekende persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u oprecht stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de genealogie van de bekende Blum wellicht al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Blum ?
Maken bekende of beruchte figuren uit het verleden ook deel uit van uw familie Blum?

Google eens op "stamboom Blum" of "genealogie Blum" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Blum:

Is familie Blum van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat wel eens voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder misschien van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Blum deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Blum. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer over stamboom Blum

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Blum? Bedenk dan het volgende:


stamboom Blum uitzoeken
Meer weten over Blum?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Aleven | stamboom Amelink | stamboom Balduk | stamboom Alici | stamboom Alfons