de beste bronnen voor

Stamboom Binnekamp


Overzicht van de bronnen en gegevens voor stamboom Binnekamp
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Binnekamp? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de stamboom van uw familie Binnekamp. De bronnen zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor familie Binnekamp.
Tip: naast de bronnen op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van uw stamboom Binnekamp in 5 minuten


Het begin van de stamboom Binnekamp is eigenlijk erg simpel. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Binnekamp
De stamboom maken Binnekamp

Stamboomonderzoek naar Binnekamp - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Binnekamp hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Binnekamp.

Op deze pagina vindt u veel tips voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Binnekamp.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Binnekamp uitvoeren.

Stamboomonderzoek Binnekamp
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Binnekamp

Sommige families vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Binnekamp
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Binnekamp

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Zaken om rekening mee te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Binnekamp is het van belang om altijd rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Dezelfde (achter)naam Binnekamp betekent niet per definitie dat er een bloedband bestaat (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gegevens immer met originele bronnen, indien mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens mogelijk fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de bronnen zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Leg vast waar u data gevonden heeft, zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Binnekamp zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bron om auteursrechtelijke issues te voorkomen en ook om direct de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Binnekamp online
Informatie over Binnekamp online gevonden? Check de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Binnekamp

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders eenvoudig online te vinden zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat gegevens van anderen incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Binnekamp langzamerhand uit.


familie Binnekamp
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Binnekamp

Eenvoudig veel gegevens vinden voor de familie Binnekamp? Vind direct resultaat op de volgende sites:

 • Archieven Binnekamp
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • FamilySearch.org Binnekamp
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Binnekamp.

 • MyHeritage.com Binnekamp
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Binnekamp.
 • WieWasWie Binnekamp
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Binnekamp".

 • CBG Binnekamp
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Binnekamp".

De stamboom steeds meer uitzoeken

U wilt stamboom steeds meer uitzoeken? Ga steeds verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Binnekamp. Kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Binnekamp: dit betreft onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Binnekamp: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Binnekamp: dit is onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Binnekamp: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van naam Binnekamp te vinden, de stamvader Binnekamp en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de diverse voorvaders.

De stamreeks Binnekamp geeft ook een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar de familie Binnekamp.stamvader Binnekamp
Stamvader Binnekamp is de naamgever van de familie Binnekamp


stamreeks Binnekamp
kwartierstaat Binnekamp
genealogie Binnekamp
parenteel Binnekamp

Wie heet er nog meer Binnekamp?

Wie heeft nog meer de achternaam Binnekamp? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Binnekamp
Wie heet er nog meer Binnekamp? Speur bekende of onbekende achternaamdragers op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Terug in de geschiedenis Binnekamp

Wanneer u al wat gegevens van familieleden hebt ontdekt, kunt u altijd verder terug in de tijd. Ook informatie over overleden Binnekamp-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw speurwerk vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Veel historische gegevens staan online (per provincie). Bezoek de online archieven »

Grafstenen Binnekamp

overleden Binnekamp
Grafstenen van overleden Binnekamp familieleden geven veel extra gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe het familielid Binnekamp dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Schrijfwijzen Binnekamp?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Binnekamp?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Binnekamp. Zoek schrijfwijzen van Binnekamp »

Waar komt de naam Binnekamp vandaan?

De naam Binnekamp bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart ziet u waar Binnekamp in Nederland of België veel gebruikt wordt - een sterke aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel familieleden zult traceren. U kunt dan in gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Binnekamp

De naam Binnekamp: Waar komt Binnekamp vandaan? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Binnekamp (NL) »

België:
Zoek herkomst van Binnekamp (BE) »

Ben ik familie van de "bekende" Binnekamp?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Binnekamp, de beruchte boef Binnekamp, of filmster Binnekamp? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een beroemd persoon wil niet betekenen dat u altijd familie bent. Er zijn heel veel mensen die toevallig eenzelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u familie bent van de beroemde persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen beroemde persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Binnekamp wellicht al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Binnekamp ?
Maken beruchte beroemdheden van vroeger ook deel uit van uw familie Binnekamp?

Google eens op "stamboom Binnekamp" of "genealogie Binnekamp" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Binnekamp:

Heeft de familie Binnekamp een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Binnekamp te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Binnekamp die alleen kunt gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Binnekamp bekend?

Zoek naar familiewapen "Binnekamp"

Kunt u geen familiewapen Binnekamp vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldisch expert in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Binnekamp laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse delen. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Binnekamp, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Erg geschikt om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Binnekamp
Hoe leefde Binnekamp in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel geeft een beeld hoe mensen vroeger leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Binnekamp in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Binnekamp.

 • Krantenartikelen waarin Binnekamp voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Bibliografie Binnekamp
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Binnekamp voorkomt in de geschiedenis.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Binnekamp, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Geef de familiegeschiedenis Binnekamp kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Binnekamp
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek het lokale museum


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Binnekamp:

Boeken voor stamboomonderzoek naar familie Binnekamp

Ook in de boekenwinkel zijn tips te vinden hoe men de stamboom van familie Binnekamp kan uitzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar enkele van de beste genealogische naslagwerken. De volgende boeken zijn via internet te bestellen en kunnen assisteren bij het familieonderzoek naar familie Binnekamp:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
 

Programmatuur

Er is bij stamboomonderzoek vaak zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle data, en de onderlinge verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er bij de keuze voor een programma op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Historische archieven

De archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet om informatie over familie te acherhalen.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Binnekamp
Vind nog meer informatie over familie Binnekamp in de regionale archieven.

Nog meer bronnen

U zoekt nog meer bronnen voor de stamboom van familie Binnekamp? Raadpleeg dan eens de volgende links:


bronnen stamboom Binnekamp
Lees meer over stamboomononderzoek naar Binnekamp

Wat betekent de naam Binnekamp?

Wat betekent uw naam Binnekamp? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Binnekamp vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Binnekamp
Wat betekent Binnekamp?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Binnekamp. Zoek betekenis van Binnekamp »

Is familie Binnekamp van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag wel voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder misschien ook van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Binnekamp deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Binnekamp. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De adelijke families

Meer weten over stamboom Binnekamp

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Binnekamp? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Binnekamp uitzoeken
Meer weten over familie Binnekamp?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Baris | stamboom Brooijmans | stamboom Doekhi | stamboom Denis | stamboom Dimmendaal