de online bronnen voor

Stamboom Bink


Overzicht van de online bronnen en gegevens voor stamboom Bink
Stamboomonderzoek doen naar familie Bink? Begin hier met de stamboom van uw familie Bink. De bronnen zijn zoveel mogelijk specifiek voor Bink.
Tip: naast de tips op deze website, kijk ook eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin stamboom Bink in 5 minuten


Het begin van de stamboom Bink is in de basis erg eenvoudig. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Bink
De stamboom maken Bink

Stamboomonderzoek naar Bink - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Bink hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Bink.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Bink, zodat u snel bruikbare resultaten zult vinden voor de stamboom Bink.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Bink voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Bink
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Bink

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Bink
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Bink

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Bink

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders snel op internet te vinden zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat gegevens van derden onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Bink
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Bink

Eenvoudig veel informatie vinden voor de familie Bink? Vind direct resultaat op de volgende sites:

 • Archieven Bink
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • WieWasWie Bink
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Bink".

 • MyHeritage.com Bink
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Bink.
 • CBG Bink
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Bink".

 • Zoek "Bink" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

Zaken om rekening mee te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Bink is het van belang om altijd rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke naam Bink betekent niet per definitie dat er een bloedband is (met andere woorden: dat het familie is). Controleer gegevens altijd met originele bronnen en indien mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijffouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Leg altijd vast waar u gegevens gevonden heeft. Zodat u het kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Bink zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bron om auteursrechtelijke problemen te voorkomen en ook om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Bink online
Gegevens van Bink online ontdekt? Check de oorspronkelijke bronnen.

Stamboom uitgebreider laten groeien

Ga steeds verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Bink. Kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Bink: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Bink: dit is onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Bink: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Bink: dit is stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste stamboomonderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van de naam Bink te vinden, de stamvader Bink en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de diverse voorvaders.

De stamreeks Bink geeft ook een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Bink
Stamvader Bink is de naamgever van de familie Bink


stamreeks Bink
kwartierstaat Bink
genealogie Bink
parenteel Bink

Terug in de geschiedenis Bink

Wanneer u al wat data van stamboomleden hebt ontdekt, kunt u altijd verder terug in het verleden. Ook gegevens over overleden Bink-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw zoektocht vindt slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Bink

overleden Bink
Informatie over overleden Bink familieleden geven veel gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Bink dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Nog meer ideeën

U zoekt nog meer ideeën om meer te weten te komen over de stamboom van familie Bink? Kijk eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Bink
Lees meer over stamboomononderzoek naar Bink

Ben ik familie van de "bekende" Bink?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Bink, de beruchte boef Bink, of filmster Bink? Dat wil niet zeggen dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een bekend figuur wil niet zeggen dat u automatisch familie bent. Er zijn veel mensen die toevalligerwijze dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit waarschijnlijk.

Om te achterhalen of u familie bent van de beroemde figuur, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de beroemde figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de stamboom of genealogie van de bekende Bink misschien al eens door iemand is uitgezocht.


Lid van familie Bink ?
Maken beruchte figuren uit het verleden ook deel uit van uw familie Bink?

Google eens op "stamboom Bink" of "genealogie Bink" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar uw of andere familie Bink:

Vastleggen van alle stamboomgegevens

Er is bij stamboomonderzoek vaak zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle data, en hun onderlinge verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er bij de keuze voor een programma op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Historische archieven

De regionale archieven hebben een schat aan informatie om uw stamboom mee op te zetten. Kijk op internet of ga er langs om meer informatie over familie te vinden.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Bink
Vind ook informatie over familie Bink in de historische archieven.

Schrijfwijzen Bink?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Bink?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Bink. Zoek schrijfwijzen van Bink »

Heeft de familie Bink een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor Bink te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Bink die alleen mag gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Bink bekend?

Zoek naar familiewapen "Bink"

Kunt u geen familiewapen van Bink vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Bink laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende onderdelen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Bink, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Geef de familiegeschiedenis Bink kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier zijn een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Bink
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek het lokale museum


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Bink:

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Bink
Hoe leefde Bink in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel toont veel middeleeuwse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bink in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Bink.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Bink, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Bibliografie Bink
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Bink voorkomt in de geschiedenis.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Bink in het Nationaal Archief.

Naslagwerken voor genealogisch onderzoek naar familie Bink

Ook in de boekenwinkel zijn veel tips te vinden hoe men de genealogie van familie Bink kan opstellen. Hierbij een verwijzing naar een paar van de beste online te verkrijgen genealogische boekenvoor de beginnende en gevorderderde genelogisch onderzoeker. Deze boeken kunnen helpen bij stamboomonderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
Verborgen verleden
 

Wat is de oorsprong van Bink?

De naam Bink bestaat al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar de naam Bink in Nederland of België veel gebruikt is - een aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel informatie over familieleden kunt vinden. U kunt dan in de gemeentearchieven van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Bink

De naam Bink: Waar komt Bink vandaan? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Bink (NL) »

België:
Zoek herkomst van Bink (BE) »

Wie heet er nog meer Bink?

Wie heeft nog meer de achternaam Bink? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Bink
Wie heet er nog meer Bink? Tip: Speur bekende of onbekende achternaamgenoten op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Wat betekent de naam Bink?

Wat betekent uw naam Bink? Uw voorouders hebben een naam aangenomengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Bink op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Bink
Wat betekent Bink?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Bink. Zoek betekenis van Bink »

Is familie Bink van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag voor: "Is mijn familie of een voorouder misschien ook van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Bink deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Bink. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer over stamboom Bink

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Bink? Bedenk dan het volgende:


stamboom Bink uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie Bink?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Kersbergen | stamboom Kooiker | stamboom Cools | stamboom Meulman | stamboom Mommers