de online bronnen

Stamboom Biesma


De gegevens voor stamboom Biesma
Benieuwd naar de stamboom van familie Biesma? Begin hieronder met de genelaogie van uw familie. De links zijn zoveel mogelijk specifiek voor uw familie.
Tip: naast de links op deze website, raadpleeg ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van uw stamboom Biesma in 5 minuten


Het starten met stamboom Biesma is in de basis erg eenvoudig. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Biesma
De stamboom maken Biesma

Stamboomonderzoek naar Biesma - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Biesma hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Biesma.

Op deze site vindt u veel tips voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Biesma, zodat u snel bruikbare resultaten zult vinden - specifiek voor de stamboom Biesma.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Biesma uitvoeren.

Stamboomonderzoek Biesma
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Biesma

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Biesma
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Biesma

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Zaken om rekening mee te houden

Bij stamboomonderzoek naar Biesma is het van belang om altijd rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Een identieke naam Biesma betekent niet vanzelf dat er een bloedband bestaat (m.a.w. dat het familie is). Controleer gegevens altijd met originele bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens fouten zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Leg altijd vast waar u data ontdekt hebt, zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Biesma zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bronnen om copyright discussies te omzeilen en ook om de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Biesma online
Informatie over Biesma online gevonden? Check altijd de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Biesma

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders eenvoudig op internet te zoeken zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat data van anderen incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Biesma
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Biesma

Snel veel gegevens vinden voor de familie Biesma? Vind resultaat op deze websites:

 • Zoek "Biesma" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • Archieven Biesma
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • WieWasWie Biesma
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Biesma".

 • CBG Biesma
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Biesma".

Stamboom steeds meer uitzoeken

U wilt de stamboom Biesma steeds verder laten groeien? Ga verder terug in de historie met verder onderzoek naar Biesma. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse soorten stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Biesma: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Biesma: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Biesma: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Biesma: dit is onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van naam Biesma te vinden, de stamvader Biesma en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de diverse voorouders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Biesma geeft ook een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar de familie Biesma.stamvader Biesma
Stamvader Biesma is de naamgever van de familie Biesma


stamreeks Biesma
kwartierstaat Biesma
genealogie Biesma
parenteel Biesma

Wat is de oorsprong van Biesma?

De naam Biesma bestaat al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar Biesma in Nederland of België veel gehanteerd is - veel gebruik is een aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. U kunt vervolgens in de gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Biesma

De naam Biesma: Wat is de herkomst van de naam Biesma? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Biesma (NL) »

België:
Zoek herkomst van Biesma (BE) »

Schrijfwijzen Biesma?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Biesma?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Biesma. Zoek schrijfwijzen van Biesma »

Wie heet er nog meer Biesma?

Wie heeft nog meer de achternaam Biesma? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Biesma
Wie heet er nog meer Biesma? Tip: Zoek onbekende naamdragers op, op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Heeft de familie Biesma een familiewapen?

U kunt in bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor Biesma te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Biesma die alleen kunt gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Biesma oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Biesma bekend?

Zoek naar familiewapen "Biesma"

Kunt u geen familiewapen Biesma vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een expert te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Biesma laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse delen. Hierna staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Biesma, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Ben ik familie van de "bekende" Biesma?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Biesma, de beruchte crimineel Biesma, of filmster Biesma? Dat wil niet zeggen dat u per sefamilie bent.

Dezelfde achternaam als een beroemd persoon wil niet zeggen dat u per definitie familie bent. Er zijn veel mensen die toevallig eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit waarschijnlijk.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de bekende persoon, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de algemeen bekende figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u met recht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Biesma misschien al eens is uitgezocht.


Lid van familie Biesma ?
Maken beruchte beroemdheden van vroeger ook deel uit van uw familie Biesma?

Google eens op "stamboom Biesma" of "genealogie Biesma" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw familie Biesma:

Programmatuur

Er is bij stamboomonderzoek veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens, en de verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let bij de keuze voor een programma op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u gegevens uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Terug in de geschiedenis Biesma

Wanneer u al wat gegevens van familieleden hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in het verleden. Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw onderzoek vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Biesma

overleden Biesma
Informatie over overleden Biesma familieleden geven veel aanvullende gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe het familielid Biesma dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Wat betekent de naam Biesma?

Wat betekent de naam Biesma? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Biesma vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Biesma
Wat betekent Biesma?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Biesma. Zoek betekenis van Biesma »

Geef de familiegeschiedenis Biesma kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële archieven. Hier een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Biesma
 • Bezoek een lokaal museum


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Biesma:

Nog meer bronnen

U zoekt aanvullende ideeën voor de stamboom van familie Biesma? Raadpleeg dan eens de volgende links:


bronnen stamboom Biesma
Lees meer over stamboomononderzoek naar Biesma

Historische archieven

De regionale archieven hebben een schat aan informatie om uw stamboom mee te verrijken. Kijk online om gegevens over familie op te speuren.

Regionale historische archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Biesma
Vind ook informatie over familie Biesma in de archieven.

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Biesma
Hoe leefde Biesma in het verleden? Het beroemde schilderij van Brueghel toont vele historische Nederlandse beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Biesma in het Nationaal Archief.

 • Biesma in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Biesma.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Biesma, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Naslagwerken voor stamboomonderzoek

Ook in de boekenwinkel zijn tips te vinden hoe men de genealogie van familie Biesma kan onderzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar enkele van de beste online te verkrijgen naslagwerken. De volgende boeken kunnen behulpzaam zijn bij het genealogisch onderzoek:

Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Is familie Biesma van adel?

Veel onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat wel voor: "Is mijn familie misschien ook van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Biesma deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Biesma. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Aavullende informatie voor stamboom Biesma

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Biesma? Bedenk dan het volgende:


stamboom Biesma uitzoeken
Meer weten over de stamboomvan familie Biesma?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Bauhuis | stamboom Banken | stamboom Barkmeijer | stamboom Bachoe | stamboom Van Acht